Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Lešany
Obec Lešany - ČOV a stoková síť   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci Lešany. Stoková síť bude tvořena novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 4 003,0 m a kanalizačními přípojkami o celkové délce 632,5 m. ČOV je navržena na 500 EO.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Obec Zbraslavice
KANALIZACE A ČOV BOROVÁ - ÚTĚŠENOVICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod dle projektové dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Obec Úlice
Kanalizace a ČOV v obci Úlice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Obec Úlice
„Kanalizace a ČOV v obci Úlice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Obec Úlice
„Kanalizace a ČOV v obci Úlice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Obec Úlice
„Kanalizace a ČOV v obci Úlice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Obec Úlice
„Kanalizace a ČOV v obci Úlice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Město Kopřivnice
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí, která zajistí transport odpadních vod do centrální čerpací stanice odpadních vod ČS-A za účelem zajištění důsledné likvidace odpadních vod z urbanizovaného území města Kopřivnice, místních částí Vlčovice a Mniší na kapacitní čistírně odpadních vod v Kopřivnici. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Lesy hl. m. Prahy
Provádění čištění, údržby a oprav kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 2 výkaz výměr, jakož musí být poskytnuto i související plnění dle návrhu Rámcové dohody o poskytování služby, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy
stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03 kanalizace I etapa, 1.část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací/ zhotovení stavby „stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03 kanalizace I etapa, 1.část“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované společností D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. (D – PLUS)., spočívající ve výstavbě páteřní dešťové kanalizace v Cholupicích v Podchýšské ulici, s následným pokračováním v ulici U Poustek a vyústěním do Písnického potoka. Dešťové vody budou regulovány v nové rozsáhlé podzemní retenční nádrži (trubní retence o průměru 2 m a délce cca 59 m). Součástí stavebních prací je také výšková úprava vodovodu a úprava přítoku Písnického potoka, kam jsou dešťové vody vyústěny. Komunikace budou uvedeny do původního stavu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie