Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 14 z 4 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy
stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03 kanalizace I etapa, 1.část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací/ zhotovení stavby „stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03 kanalizace I etapa, 1.část“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované společností D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. (D – PLUS)., spočívající ve výstavbě páteřní dešťové kanalizace v Cholupicích v Podchýšské ulici, s následným pokračováním v ulici U Poustek a vyústěním do Písnického potoka. Dešťové vody budou regulovány v nové rozsáhlé podzemní retenční nádrži (trubní retence o průměru 2 m a délce cca 59 m). Součástí stavebních prací je také výšková úprava vodovodu a úprava přítoku Písnického potoka, kam jsou dešťové vody vyústěny. Komunikace budou uvedeny do původního stavu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Město Město Touškov
Výběr provozovatele splaškové kanalizace a ČOV   
Stručný popis: Koncese na služby zadávané v tomto koncesním řízení je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatelů (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (dále jen „zákon o VaK“). Zakázka bude realizována na území obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby  >  Služby na odvádzanie splaškov
Statutární město Teplice
Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opravy a údržba dešťové kanalizace na území města Teplice. Jedná se především o opravy a údržbu uličních vpustí, kanalizačních šachet, doplnění mříží na uličních vpustích, opravy potrubí včetně zemních prací a zpětných úprav povrchů. Dále se jedná o kontrolu a čištění SOL a lapolů na parkovištích vč. likvidace odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby  >  Správa kanalizácie
Dobrovolný svazek obcí Povaloví
POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, oplocany, Lobodice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace pro obec Polkovice, Oplocany, Lobodice.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie