Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 506 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Počítače pro Fakultu strojní (2/2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání počítačů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Nákup ICT pro FNUSA-ICRC 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup IT vybavení zahrnující koncové stanice, notebooky a tablety. Konkrétní specifikace poptávaných položek jsou uvedeny v technických specifikacích, které tvoří přílohu této výzvy. S vítězným účastníkem bude podepsána rámcová smlouva do 31. 12. 2019.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Náhradní díly ICT pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na nákup náhradních dílů a doplňků k ICT pro potřebu FNUSA na dobu 1 roku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká televize
Rozšíření kapacity provozního DDN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) nákup rozšiřujících jednotek pro zvýšení kapacity stávajícího úložiště
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Odborná učebna přírodních věd + kabinety   
Stručný popis: Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny na nové moderní prostory pro výuku přírodních věd pro 30 žáků vč. vybavení nábytkem a ICT technologií. Rozměry učebny jsou 9,96 x 6,76 x 4,05m se 3-mi okny o rozměrech cca 1,9 x 2,95m. Učebna bude vybavena 2x umyvadlem. Součástí rekonstrukce je také vybavení přilehlých kabinetů novým nábytkem. Autorem projektové dokumentace je KAP ATELIER s.r.o., Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov (IČ 27338614). Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (výkaz výměr) a č. 4 (projektová dokumentace).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Výpočetní technika - rámcová dohoda 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí výpočetní technika - tj. PC, notebooky, monitory a další.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Město Hořovice
Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice – IT technika   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT vybavení do učeben půdní vestavby hlavní budovy základní školy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Statutární město Brno
Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o nákup 280 ks pracovních stanic, což by mělo pokrýt provozní potřeby MMB minimálně na jeden rok. Z toho 30ks pracovních stanic s méně náročnou konfigurací. Tyto pracovní stanice jsou určeny k obměně na pracovištích zajišťujících agendy OP a CD. Dále je pak v plánu využít pracovní stanice s méně náročnou konfigurací v projektu „Monitoring ovzduší“, kdy je provoz tohoto projektu zajišťován zařízeními Rasberry (jednodeskové minipočítače), ale jsou na něj kladeny vyšší nároky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo zahraničních věcí
Dodávka diskového pole a rozšíření diskového pole a zajištění servisu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diskového pole pro Trauttmannsdorfský palác a rozšíření stávajícího diskového pole v prostorech Černínského paláce včetně dopravy jednotlivých diskových polí na místo instalace a následné montáže, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW. Součástí předmětu plnění je i záruční a pozáruční servis. Podrobnější popis předmětu plnění je uveden v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Nákup multifunkčního zařízení II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pořizovaného pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo obrany
Tiskárna multifunkční   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka multifunkčních tiskových zařízení podle specifikace uvedené v ZD.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro v DNS – 2019/0064   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání stolního počítače, počítače pro simulaci a vizualizaci, 2 stejných monitorů 27“ a dataprojektoru pro projekt OP VVV „U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208, dále dodání 5 kusů PC a notebooku pro projekt „U21 - Kvalitní, moderní a otevřená instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obec Palkovice
Zajištění konektivity a pořízení IT vybavení pro ZŠ v Palkovicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace IT vybavení včetně zajištění vnitřní konektivity tak, aby byly naplněny standardy konektivity školy a rozšířena funkčnost IT prostředí zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Kraj Vysočina
Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Další kódy CPV 30213300-8, 30214000-2, 30232110-8, 30233141-1, 48820000-2
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Multifunkční tiskové služby   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění multifunkčních tiskových služeb a jejich kontinuálního provozování v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 po dobu 4 let od dne nabytí účinnosti. Jedná se o pronájem 34 multifunkčních tiskáren požadované specifikace (viz. Příloha č. 1), které budou dodány na chodby sídla zadavatele a nahradí stávající tiskárny Xerox WorkCentre 7220. Součástí dodávky každé multifunkční tiskárny bude čtečka zaměstnaneckých karet a dodání licencí jako služby (subscripce) tiskového dohledového systému SafeQ na celou dobu pronájmu tiskárny. Zajištěním tiskových služeb bude rovněž kontinuální poskytování veškerého spotřebního materiálu (kromě papíru) formou periodického návozu do budovy MZe (samotnou ad-hoc výměnu zajistí MZe vlastními silami) včetně odvozu spotřebovaného materiálu k recyklaci/likvidaci. Další součásti služby bude zajištění všech servisních zákroků po celou dobu trvání smlouvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie