Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 531 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VOP CZ, s.p.
CAD stanice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka A - pracovních stanic B - monitorů C - 3D myší, technická specifikace všech částí je uvedena v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ostravská univerzita
Nákup ICT vybavení pro FF II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení , softwaru a 3D tiskárny v rámci projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují. Součástí předmětu plnění části 3 veřejné zakázky je mimo výše uvedeného instalace a zprovoznění jednotlivých zařízení (celků), software, instalace software, zaškolení obsluhy, předání návodů v českém jazyce a zkušební režim , včetně zajištění přítomnosti technika dodavatele, všech dodávaných položek v reálných podmínkách zadavatele s cílem plně doladit, předvést, otestovat a vyzkoušet dodávané položky Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p. o.
HW vybavení simulačního pracoviště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a audiovizuální techniky a zařízení pro 3D tisk a skenování pro Zadavatele (dále jen „HW vybavení“). HW vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Statutární město Brno
Dychtivá očka – budova Vranovská, při ZŠ a MŠ Merhautova - vnitřní vybavení učeben – II. část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka IT vybavení (projektorů, softwarů, počítačů, aj.) do prostor nově budovaných odborných učeben a kabinetu. Součástí dodávky je také doprava dodávaného zboží, jeho instalace v místě a úklid prostor.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Pořízení diskového pole   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou diskových polí včetně licencí k požadovaným funkcionalitám a zajištění podpory jejich provozu po dobu 5 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje Konica Minolta a Hewlett Packard   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky na průběžné dodávky originálních tonerů a náplní do tiskáren a kopírovacích strojů typově specifikovaných dle zadavatelem aktuálně používaných tiskáren a kopírovacích strojů.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 5: Dodávka standardního ICT vybavení pro projekt KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání vybraného kancelářského ICT vybavení pro Zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
27. KOLO - Reprografický stroj pro MZe (DNS 2017)   
Stručný popis: Reprografický stroj pro Ministerstvo zemědělství
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Dodávka PC, audiovizuální techniky a ICT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a audiovizuální techniky podle technického zadání a soupisu dodávek a prací. Jedná se o techniku instalovanou do odborných učeben ZŠ Tomáše Šobra v Písku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Nákup výkonných počítačů pro zpracování fyzikálních měření   
Stručný popis: Předmětem zakázky je nákup tří výkonných serverů pro zpracování naměřených dat z fyzikálních úloh na katedře fyziky FJFI ČVUT v Praze, dále pak nákup dvou UPS pro tyto stroje a nakonec 6ks náhradních disků. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace
Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro Základní školu Tachov, Hornická 1325   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury tak, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířená funkčnost ICT prostředí zadavatele. Zakázka je rozdělena do 5 oblastí dle jednotlivých komodit: K1 – Virtualizační platforma K2 – Zabezpečení LAN a WiFi K3 – Centrální logování K4 – Koncová zařízení K5 – Správa identit a přístupů K6 – Systém pro podporu výuky Předmětem plnění veřejné zakázky je dále i poskytování služeb technické podpory k dodaným technologiím.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Technická univerzita v Liberci
167_KV_PRDG_ Interaktivní učebna DG   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení interaktivní učebny technickým zařízením specifikovaným v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Vysoká škola ekonomická v Praze
Notebooky 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) uzavření Rámcové dohody s obnovením soutěže, na základě které budou realizovány dodávky notebooků včetně příslušenství
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Diskové pole, FC switche a konsolidace diskových polí NetApp   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka nového diskového pole, FC switchů, konsolidace stávajících diskových polí zadavatele a související služby.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Sublimační tiskárna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie