Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 184 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zlínský kraj
Dodávky kancelářského papíru pro Zlínský kraj a jím zřízených a založených organizací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru pro Zlínský kraj a jím zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Správa služeb hl. m. Prahy
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem (účastníkem rámcové dohody), jejímž předmětem budou průběžné dodávky kancelářských potřeb, a to včetně dopravy na místo určení. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání limitu předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu § 16 a § 20 zákona bez vyhrazené změny závazku, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Plnění vyplývající z rámcové dohody bude realizováno na základě jednotlivých písemných výzev k poskytnutí plnění v průběhu trvání rámcové dohody v rozsahu požadavků zadavatele a v souladu s jeho rozpočtovými možnostmi. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 a Příloze č. 4 Zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Dodávka kancelářských potřeb pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb dle Přílohy č.5 ZD, za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o kupní smlouvě, a to na základě přiložené Rámcové dohody o kupní smlouvě uzavřené s jedním dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo financí
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál IT v resortu Ministerstva financí ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního materiálu IT, jako spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení, např. tonery, zásobníky tonerů, inkoustové náplně, inkoustové pásky, části a příslušenství fotokopírovacích strojů (jako např. zobrazovací válce, odpadní nádoby, zapékací jednotky, tiskové hlavy, tonerové filtry, atd.) a kancelářských strojů, apod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru 229x162 mm a dále dodání obálek C5 s doručenkou o rozměru 229x162 mm.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávka kancelářských potřeb 2016   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb (dále jen „zboží“) pro resortní organizace ČÚZK na období 3 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Alternativní tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alkternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění (objednávkách). Jde o nákup tonerů, náplní a pásek + souvisejících částí do tiskáren a kopírovacích strojů po ukončení záruční doby a nevyžadujících originální čip v toneru.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Kancelářská technika a zařízení - nákup II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží, tj. kancelářské techniky a zařízení specifikovaných v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V průběhu plnění této veřejné zakázky je zadavatel oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu zboží uvedeného v této příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
KORID LK, spol. s r.o.
ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ IDOL - MHD Česká Lípa   
Stručný popis: Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 24 ks odbavovacích zařízení pro městskou hromadnou dopravu a zajištění 4 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. Předmětem plnění jsou rovněž služby rozvoje SW odbavovacích zařízení a souvisejícího BackOffice.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
KORID LK, spol. s r.o.
ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ IDOL - MHD Jablonec nad Nisou   
Stručný popis: Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 32 ks odbavovacích zařízení pro městskou hromadnou dopravu a zajištění 5 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. Předmětem plnění jsou rovněž služby rozvoje SW odbavovacích zařízení a souvisejícího BackOffice.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky originálních tonerů, náplní a pásek + souvisejících částí do tiskáren a kopírovacích strojů v záruční době typově specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Vzorový koš originálních tonerům náplní a pásek + souvisejících částí do tiskáren a kopírovacích strojů (dále jen "příloha č. 1 ZD"), případně i dodávky výrobklů, které nejsou v příloze č. 1 ZD specifikovány, a to dle aktuálních ceníků zboží vybraného dodavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Základní škola Volary, příspěvková organizace
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Volary, okres Prachatice – vybavení (dodávka ICT a elektro vybavení, nábytku, výukových pomůcek)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky část A – dodávka ICT a elektro vybavení je dodávka ICT a elektro vybavení do učeben přírodopisu, učebny fyziky/chemie, jazykové učebny, učebny pro práci s digitálními technologiemi a kreativního školního klubu včetně instalace a zaškolení. Jedná se např. o interaktivní tabule, počítače, software a další. Předmětem veřejné zakázky část B - dodávka nábytku je dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení do učeben přírodopisu, učebny fyziky/chemie, jazykové učebny, učebny pro práci s digitálními technologiemi a kreativního školního klubu včetně potřebných napojení a instalací. Jedná se např. o různé stoly, židle, skříně a další. Předmětem veřejné zakázky část C - dodávka výukových pomůcek je dodávka výukových pomůcek do učeben přírodopisu, učebny fyziky/chemie, jazykové učebny, učebny pro práci s digitálními technologiemi a kreativního školního klubu. Jedná se např. o různé žákovské soupravy, stavebnice, měřicí přístroje, programovatelné robotické sady a další.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Statutární město Přerov
Výzva č. 1 - Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky realizované v souladu s pravidly pro Zjednodušené podlimitní řízení je ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB na základě podrobné specifikace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie