Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 175 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Rámcová dohoda na nákup tonerů do tiskáren   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup originálních a nepoužitých značkových tonerů do tiskáren od výrobce, který je uveden na tiskárně.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Statutární město Přerov
Výzva č. 3 - Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Statutární město Přerov
Výzva č. 2 - Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka xerografického papíru dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Zadavatel požaduje, aby dodaný xerografický papír pro archivaci splňoval požadavky na trvanlivé papíry určené pro dokumenty dle normy ISO 9706. Ostatní xerografický papír bude určený pro laserový černobílý i barevný tisk do vysokorychlostních tiskáren (minim. opacita 91% a bělost minimálně 150 CIE).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Dodávka kompletního tiskového řešení pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dobu 2 let, na dodávky tiskového řešení pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Olomoucký kraj
Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb, dle požadavků centrálního zadavatele a podrobné specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Dodávky kancelářských potřeb budou realizovány na základě rámcové smlouvy, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých zadavatelů, tj. na základě jejich požadavků. V ceně dodávek je zahrnuta i doprava a balení zboží obvyklým způsobem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Olomoucký kraj
Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2018-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.Předmětem poskytovaných dodávek je mimo jiné také uzavírání a plnění účastnických smluv, nových účastnických smluv. Dále úprava podmínek týkajících se poskytování dodávek zboží dodavatelem zadavateli. Dodávky spotřebního materiálu budou realizovány na základě rámcových smluv, které budou uzavřeny s dodavatelem za konkrétní část veřejné zakázky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Olomoucký kraj
„Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení s požadavkem na poskytování náhradního plnění 2019 – 2020“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“). Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje Konica Minolta a Hewlett Packard   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky na průběžné dodávky originálních tonerů a náplní do tiskáren a kopírovacích strojů typově specifikovaných dle zadavatelem aktuálně používaných tiskáren a kopírovacích strojů.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Česká pošta, s.p.
Velká bankovní technika na mince   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ruličkovaček mincí a spotřebního materiálu pro ruličkovačky mincí včetně záručního servisu a pravidelných prohlídek strojů po dobu záruky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávky tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírovacích zařízení pro VŠCHT Praha v letech 2019 – 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírovacích zařízení dle aktuálních potřeb Zadavatele za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Zadavatel nepřipouští dodávky alternativních, repasovaných nebo jakkoliv již dříve použitých tonerů a inkoustových náplní. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpětný odběr a odvoz prázdných tonerů a inkoustových náplní. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Státní fond dopravní infrastruktury
Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem a to na dobu jednoho roku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Státní fond dopravní infrastruktury
Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2019 - 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem a to na dobu dvou let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Státní fond dopravní infrastruktury
Dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení byla centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu tří let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Spotřební materiál pro tisková a multifunkční zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu (tj. tonery, cartridge, válce, apod.), pro tisková zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie