Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Nábytek 03-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku specifikovaného v Příloze č. 1 (Položkový výkaz a specifikace) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Kancelářský nábytek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářského nábytku do administrativní budovy a do výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy (dále jen „ZZS HMP“) na území hl. m. Prahy a dodávky uzamykatelných kovových šatních skříní s nástavci do dosavadních a nových výjezdových základen ZZS HMP na území hl. m. Prahy. Součástí dodávek je také doprava do místa plnění, montáž a úklid/likvidace obalového materiálu. Jedná se o souhrnné uveřejnění za III. Q 2019.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Statutární město Hradec Králové
Dodávka kancelářského nábytku pro magistrát města   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského nábytku (včetně montáže a dopravy) a truhlářské práce související s výrobou nábytku pro Magistrát města Hradec Králové dle aktuálních potřeb zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Město Mnichovo Hradiště
Vybavení interiéru Komunitního centra Mírová - Mnichovo Hradiště II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je dodávka vybavení nově budovaného objektu, který bude provozován jako komunitní centrum.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
ČESKÝ ROZHLAS
Nákup kancelářského nábytku pro Český rozhlas   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského nábytku, včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků kancelářského nábytku. Na konci tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, přičemž jednotlivé dílčí smlouvy zadávané na základě rámcové dohody budou dle aktuálních potřeb zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Nákup nábytku - VIII. minitendr, nábytek pro RO MŽP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských židlí a dalšího nábytku. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 Výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
SÚKL VZ13/2019 - Kancelářský nábytek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku definovaného v příloze č. 5 zadávací dokumentace, vč. jeho dodání (dopravy) do místa plnění (viz čl. 2.4 zadávací dokumentace) a jeho montáže, a to dle aktuální potřeby zadavatele po dobu 4 let.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Nákup kancelářského nábytku pro Ústředí a pobočky VoZP ČR   
Stručný popis: Předmětem VZ je uzavření smlouvy na dodávku kancelářského nábytku a vybavení pro VoZP ČR a jeho instalace v prostorách poboček a Ústředí VoZP ČR.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro standardní nábytek 2018   
Stručný popis: Dodávky standardního nábytku blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci DNS.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - dodávka kancelářského nábytku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku do regionálních odborů a pracovišť zadavatele dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je také doprava a montáž kancelářského nábytku do a v místě určení, tak jak je uvedeno v Příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Mobiliář pro FBMI II.   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka vybavení mobiliáře blíže specifikovaného v příloze této zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Česká republika - Ministerstvo financí
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2018-2022   
Stručný popis: Dodávky nového kancelářského nábytku po dobu trvání rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v přílohách uzavřených rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky budou množstevně určeny v konkrétních dílčích kupních smlouvách, které budou uzavírány na základě rámcových dohod bez obnovení soutěže.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Generální ředitelství cel
Rámcová dohoda na dodávky nábytku pro CS ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky nábytku pro CS ČR. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 39120000-9 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny 39130000-2 Kancelářský nábytek 39140000-5 Domácí nábytek 39150000-8 Různý nábytek a vybavení 39160000-1 Školní nábytek 39180000-7 Laboratorní nábytek
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Statutární město Hradec Králové
Dodávka kancelářského nábytku pro magistrát města   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského nábytku (včetně montáže a dopravy) a truhlářské práce související s výrobou nábytku pro Magistrát města Hradec Králové dle aktuálních potřeb zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Pražská informační služba, příspěvková organizace
Dodávka nábytku PIS 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka kancelářského nábytku do pracovišť zadavatele na adrese Arbesovo nám. 70/4, Praha 5 a na adrese Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Staré Město dle specifikace zadavatele včetně montáže nábytku.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie