Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 155 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Rekonstrukce stávajícího systému potrubní pošty v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je generální rekonstrukce systému potrubní pošty, jejímž obsahem bude výměna koncových stanic, modernizace přejezdové centrály, modernizace elektronického ovládání systému (výměna ovládacího software), výměna přepravních pouzder, výměna výhybek systému a veškerá potřebná stavební připravenost. Páteřní potrubní rozvody o průměru 110x2,3 mm v jednotlivých budovách budou zachovány - nejsou předmětem veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze případné lokální úpravy (např. napojovací místa nových technologií).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Potrubná doprava
Město Sokolov
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je odstranění (demolice) tří objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov. Jedná se o nevyužité, zchátralé objekty bývalého DEPA (v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Sokolově).
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Kyselka
FZŠ – Kyselka – Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro obec Kyselka.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Město Cheb
Kostel sv. Kláry v Chebu – výměna střešní krytiny a oprava krovu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny a oprava poškozených prvků krovu objektu Kostela svaté Kláry v Chebu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 4 - Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
Rámcová dohoda na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je výkon činností zahrnující práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a dalších činností s tím souvisejících v místě plnění, a to v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Nákres celkové plochy zeleně je přílohou č. 3 zadávacích podmínek. Konkrétně se jedná o níže uvedené činnosti: Údržba zatravněných ploch sečením – 51.900 m2, Obnova poškozených travnatých ploch – vertikulace + osetí, Založení trávníku parkového výsevem, Řez a tvarování křovinových skupin – 4.800 m2, Odstranění nevhodných dřevin s odstraněním pařezu do průměru 10 cm. Všechny uvedené činnosti budou zajištěny včetně odvozu a likvidace bioodpadu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Karlovarský kraj
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku hygienického spotřebního materiálu (toaletního papíru, papírových ručníků, pěnového mýdla, WC desinfekce a hygienických sáčků). Plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý předpokládaný objem dodávek, dané množství je pouze orientační a není pro zadavatele závazné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Statutární město Karlovy Vary
Karlovy Vary, ZŠ 1. máje a ZŠ jazyků – odborné učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a vybavení odborných učeb ZŠ 1. máje a ZŠ jazyků. Veřejná zakázka je rozdělena do tří části: 1. část veřejné zakázky – stavební práce. 2. část veřejné zakázky – nábytek. 3. část veřejné zakázky – vybavení a pomůcky Bližší specifikace jsou uvedené v ZD.
Stavebné práce
Město Cheb
Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace ulice Zemědělská v Chebu v místní části Háje. Součástí předmětu plnění je nový vodovodní řad, nová splašková kanalizace vč. čerpací stanice a výtlaku do stávající gravitační stoky, nové odvodnění, gravitační zeď, jenž umožní rozšíření chodníku v kritickém nepřehledném místě ulice a nový propustek převádějící vody Hájského potoka pod komunikací. Mimo těchto hlavních stavebních objektů jsou součástí i přeložky inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a mobiliář. Jedná se o I. etapu. Na tuto etapu bude navazovat rekonstrukce křižovatky Zemědělská x Blanická x K Hájům x Osvobození, která bude zadávána v samostatném zadávacím řízení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trojmezí a Pastviny u Studánky   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Trojmezí (s částí katastrálního území Hranice u Aše) a Pastviny u Studánky (s částmi katastrálních území Hranice u Aše a Studánka u Aše) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Dodávka kompletního tiskového řešení pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dobu 2 let, na dodávky tiskového řešení pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Mariánské Lázně
Nájem nebytových prostor_2. ZPŘ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pronájem vhodných nebytových prostor za účelem provozu Městského úřadu v Mariánských Lázních, respektive jeho části s tím, že pronajaté prostory budou sloužit jako kanceláře a prostory pro skladování dokumentů. Minimální požadavky zadavatele na pronájem nebytových prostor – kanceláří: - Lokalita: město Mariánské Lázně, k.ú. Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice. - Minimální celková plocha kanceláří 390 m2 - Minimální počet kanceláří: 10 - Minimální plocha kanceláře: 11 m2 - Roční nájemné – maximální částka 1.100,00 Kč/m2 Další požadavky zadavatele jsou stanoveny v ostatních částech zadávací dokumentace.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Prenájom alebo lízing vlastných nehnuteľností  >  Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností
Statutární město Karlovy Vary
Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vlastní stavbě Sadové kolonády a dále stavební práce v jejím okolí spočívající v: repasi a opravě veškerých prvků kolonády přemístění Sadovédo pramene včetně vybudování kontrolní šachty úpravě ploch v okolí kolonády souvisejících činnostech, a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.
Stavebné práce
Karlovarský kraj
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena do částí. Předmětem plnění této části veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka konvenčních strojů včetně příslušenství dle Specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 této výzvy. Ostatní části veřejné zakázky jsou zadány v samostatných zadávacích řízení. Součástí této části veřejné zakázky je také transport strojů na adresu zadavatele, instalace strojů, jejich zapojení a odzkoušení včetně zaškolení obsluhy. Účastník je povinen cenu dopravy a montáže započíst do jednotlivých položek. Veřejná zakázka je součástí projektu „Modernizace učeben pro strojírenské obory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011510, který je dotován v rámci 67. výzvy IROP Infrastruktura pro vzdělávání.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy   
Stručný popis: Předmětem projektu je novostavba okružní křižovatky (umístěna cca v km 63,210, s vnějším průměrem 50 m s jednopruhovým okružním pásem š. 4,70 m, dlážděným prstencem š. 2,50 m a středovým ostrovem D=35,60 m, který bude navýšen do kulového vrchlíku) na silnici II/210 v provozním staničení cca km 62,897 – 63,523. Okružní křižovatka má tři ramena, kde dvě jsou pokračování silnice II/210 a jedno dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky. Součástí objektu je vybourání části stávající betonové zdi a zhotovení nové zárubní zdi s napojením na stávající zeď. Dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky překonává dle platného územní plánu obce Dolní Nivy lokální biokoridor, z toho důvodu je navržen migrační objekt, který bude také sloužit pro převedení povrchových srážkových vod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie