Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 88 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Rekonstrukce chladící stanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna zastaralého centrálního zdroje chladu pro budovu „A“, provedení stavebních úprav objektu, rekonstrukci MaR, výměnu elektroinstalace, instalaci nových rozvodů chladící vody, dále nový přívod vody do objektu, instalaci úpravny vody. Výše uvedená chladící stanice se nachází v hlavním areálu FNOL mezi budovou „D1“ a „C“, s budovou „A“ je tento objekt propojen kolektorem a vyúsťuje ve 2.PP budovy,č.m.A_A192850.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Dolní Studénky
Stavební úpravy objektu zámku Třemešek - sociální bydlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy objektu Zámku Třemešek v obci Dolní Studénky za účelem vybudování sociálního bydlení. V rámci stavebních úprav 3. NP, podkroví vč. společných prostor dojde k vybudování 10 sociálních bytů s kapacitou 10-20 osob (1-2 osoby/byt). Díky rekonstrukci bytového domu dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů. Všechny byty budou vybaveny samostatným hygienickým zázemím. Všechny byty budou přirozeně větrány, vytápěny, vybaveny teplou užitkovou vodou i studenou vodou a budou splňovat všechny standardy na bydlení poplatné době. Součástí předmětu plnění jsou také restaurátorské práce dle Závazného stanoviska MÚ Šumperk (viz příloha 5 - Projektová dokumentace), které se týkají Sociálního bydlení (dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem R5+R6, dřevěná okenice). Podrobně viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚP v Pardubicích - oprava střechy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na opravě střešního pláště budovy Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územního pracoviště v Pardubicích, se sídlem Hronovická 2700, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí. Oprava spočívá ve výměně střešní krytiny, kdy bonský šindel bude nahrazen hliníkovým falcovaným plechem. Pro demontáž a montáž střešních plášťů bude podél celého objektu a podél volných hran střechy vybudováno ochranné lešení. Bude provedena pasportizace konstrukcí a detailů, návazností na hraně se sousedními objekty.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné školy uvedené v tomto oznámení. Bližší informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Část zadávací dokumentace, která byla zpracována osobou odlišnou od zadavatele a která obsahuje detailní popis zakázky je: Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. Květuší Berkovou, A. D. U. atelier s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.vedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Malířské práce pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky na malířské a natěračské práce v objektech zadavatele dle požadavků jednotlivých oddělení, respektive harmonogramu podle termínů uzavření oddělení a provozů v průběhu roku. Předmět konkrétní veřejné zakázky zadávané v DNS bude specifikována vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ. DNS bude zaveden na dobu 4 let od okamžiku jeho zavedení.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
BeePartner a.s.
Revitalizace objektů výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je revitalizace a zpřístupnění bývalých technologických objektů výklopny a mlýnice s cílem přeměny objektů k expozičním a edukativním účelům. V rámci přestavby budou zachovány oba původní technologické objekty, které doplní přístavba recepce, spojovací most mezi recepcí a mlýnicí a přístavba schodiště k mlýnici. Součástí zakázky jsou rovněž restaurátorské práce dle restaurátorského záměru, který je součástí projektu. Dále viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Rekonstrukce bytových jader - ul. Bieblova (lichá)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Komplexní zhotovení stavby z názvem "Rekonstrukce bytových jader - ul. Bieblova (lichá)" dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Hlavní město Praha
Vraňanská 671, Praha 8, Bohnice - zateplení objektu vč. oprav lodžií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště bytového domu, renovace podlah balkónů a teras, úprava zábradlí, zasklení a zastřešení balkonů a teras a výměna střešního pláště. Zároveň bude provedena nezbytná renovace silnoproudých a slaboproudých rozvodů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Vysoká škola ekonomická v Praze
VŠE - Truhlářské práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zajištění provádění truhlářských prací zadávaných VŠE včetně dodávky materiálu
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
statutární město Plzeň
Oprava pódia Amfiteátru- I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace I. etapy je statické zajištění únosnosti stávajícího jeviště pro pořádání kulturních akcí. Toto jeviště je stavebně provázáno se stávajícím objektem amfiteátru, ve kterém sídlí vedení ZOO a BZ. Součástí realizace je rovněž přerovnání předsazeného žulového schodiště pódia a obnova podlahové desky původního orchestřiště. Stavební práce zahrnují zhotovení základů pro oddělovací stěnu v 1.PP, vyzdění dělící zdi s následným provedením zabetonovávání oddělené části 1.PP pod podiem čerpanou provzdušněnou cementovou maltou. Následně se zabetonují montážní a plnící otvory v podlahové desce podia a nová deska nad původním orchestřištěm.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Zajištění malířských a natěračských prací pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Litomyšlská nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelné výmalby interiérů a natěračských prací ve zdravotnických i nezdravotnických provozech Litomyšlské nemocnice dle plánu malování v době dočasných uzavírek jednotlivých oddělení a dle aktuálních potřeb zadavatele, a to vlastními pracovníky, prostředky, na vlastní náklady, za použití předepsaných druhů barev a materiálů, v rozsahu a způsobem specifikovaných v technické specifikaci služeb a ve smlouvě o dílo.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Zajištění malířských a natěračských prací pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Svitavská nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelné výmalby interiérů a natěračských prací ve zdravotnických i nezdravotnických provozech Svitavské nemocnice dle plánu malování v době dočasných uzavírek jednotlivých oddělení a dle aktuálních potřeb zadavatele, a to vlastními pracovníky, prostředky, na vlastní náklady, za použití předepsaných druhů barev a materiálů, v rozsahu a způsobem specifikovaných v technické specifikaci služeb a ve smlouvě o dílo.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Zajištění malířských a natěračských prací pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelné výmalby interiérů a natěračských prací ve zdravotnických i nezdravotnických provozech Orlickoústecké nemocnice dle plánu malování v době dočasných uzavírek jednotlivých oddělení a dle aktuálních potřeb zadavatele, a to vlastními pracovníky, prostředky, na vlastní náklady, za použití předepsaných druhů barev a materiálů, v rozsahu a způsobem specifikovaných v technické specifikaci služeb a ve smlouvě o dílo.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Zajištění malířských a natěračských prací pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelné výmalby interiérů a natěračských prací ve zdravotnických i nezdravotnických provozech Pardubické nemocnice dle plánu malování v době dočasných uzavírek jednotlivých oddělení a dle aktuálních potřeb zadavatele, a to vlastními pracovníky, prostředky, na vlastní náklady, za použití předepsaných druhů barev a materiálů, v rozsahu a způsobem specifikovaných v technické specifikaci služeb a ve smlouvě o dílo.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Zajištění malířských a natěračských prací pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Chrudimskánemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelné výmalby interiérů a natěračských prací ve zdravotnických i nezdravotnických provozech Chrudimské nemocnice dle plánu malování v době dočasných uzavírek jednotlivých oddělení a dle aktuálních potřeb zadavatele, a to vlastními pracovníky, prostředky, na vlastní náklady, za použití předepsaných druhů barev a materiálů, v rozsahu a způsobem specifikovaných v technické specifikaci služeb a ve smlouvě o dílo.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie