Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 115 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Český báňský úřad
Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení stavebních úprav k dosažení energetické úspory administrativní budovy Obvodního báňského úřadu pro zemí krajů Plzeňského a Jihočeského.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Ministerstvo obrany
Stavební opravy v posádkách Vyškov a Bučovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je realizace oprav budov č. 25, 41, 124, 243, 245, 258 a obj. č. 477 v kasárnách Dědice a oprava budov č. 2, 6, 13, 17, 33, 40, 41 v kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Žamberk
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci tělocvičny U Žirafy v Žamberku. Veřejná zakázky je rozdělena na dvě (2) části. Předmětem plnění části 1 je rekonstrukce střechy za použití PVC-P folie. Předmětem plnění části 2 je výměna podhledu vč. svítidel a elektroinstalace v prostorách dvou sálů tělocvičny a dále rekonstrukce rozvodu vody po celé budově a s tím související stavební úpravy, vč. sociálních zařízení.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
Výměna kazetového podhledu ve sportovní hale - Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž hliníkových podhledových desek velikosti 60x60cm typu Down Clip. Podhledové desky budou vkládány do stávající závěsné konstrukce.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Česká televize
Kompletní rekonstrukce WC - III. a IV. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komplexů WC a umýváren v areálu České televize, objektu KHz (stavba, zařizovací předměty, nové celé stoupačky kanalizace, úpravy vodovodu, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechniky) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Podrobněji vymezuje předmět plnění Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této ZD a přílohu č. 3 smlouvy. V rámci této veřejné zakázky bude realizována rekonstrukce stoupaček z celého projektu, a to v rámci těchto etap: III. etapa: v roce 2019 stoupačky G a J, IV. etapa: v roce 2020 stoupačky B a H.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Generální finanční ředitelství
GFŘ - stavební úpravy budovy Hvožďanská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav části budov B1, B2, D1 v Areálu Hvožďanská č. p. 2053, Praha 4 – Chodov, vybudování infrastruktury ICT a instalace infrastruktury Systémů technické ochrany, tj. systémů PZTS, EPS, CCTV a ACS, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.   
Stručný popis: Předmětem části č. 1 veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky při rekonstrukci centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu v rámci projektu s názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p.o.“. Objekt se nachází na adrese S. K. Neumanna 1141, 266 01, Beroun. Předmětem části č. 2 veřejné zakázky je dodávka a instalace úložného regálového systému s pojezdovými kolejnicemi zapuštěnými v podlaze, jehož parametry a minimální požadavky jsou uvedeny v části projektové dokumentace označené pro tuto část veřejné zakázky, která je obsažena v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Součástí je také zaškolení obsluhy systému, kontrolní prohlídky dodavatele po dobu záruční lhůty a záruční servis. Výkaz výměr pro dodávku a instalaci regálového systému je pro tuto část veřejné zakázky součástí přílohy č. 6 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Hlavní město Praha
Stavební úpravy BD, Rektorská 582, Praha 10   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zateplení střešního pláště, vnější zateplení neprůsvitných částí svislých obvodových konstrukcí a výměna hromosvodu v návaznosti na zateplení obvodového pláště a střechy bytového domu, který slouží jako domov pro seniory. Stavebními úpravami dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Radostín nad Oslavou
Restaurace Obecná škola, Radostín nad Oslavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Restaurace Obecná škola, Radostín nad Oslavou v rozsahu: Změna dokončené stavby na p. č. st 100/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou – jedná se o zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS, výměnu stávajících výplní otvorů, zateplení půdního prostoru.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Radostín nad Oslavou
Snížení energetické náročnosti objektu Kulturní dům Radostín nad Oslavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Kulturní dům, Radostín nad Oslavou v rozsahu: Změna dokončené stavby na p. č. st 145 v k. ú. Radostín nad Oslavou – jedná se o zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS, částečnou výměnu stávajících výplní otvorů, zateplení půdního prostoru a stropu suterénu, výměna střešní krytiny a klempířských výrobků. Dále se jedná o sanaci vlhkého základového zdiva.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
THERMAL-F, a.s.
Snížení energetické náročnosti Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové věže   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu projektové dokumentace s názvem Hotel Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové věže a v rozsahu položkového rozpočtu. Více bod II.2.4 a Zadávací dokumentace
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Obec Kostelany
Rekonstrukce objektu - 2. NP pro nájemní bydlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu v obci Kostelany, a to 2. NP pro nájemní bydlení. Jedná se o rekonstrukci místností, které sloužily jako prostory bývalého MNV a z nichž budou zřízeny čtyři byty.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Plesná
Revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné do podoby výstavních a odpočinkových ploch. Náplní objektu SO 01 (hlavní budova) budou výstavní plochy se zázemím, odkazující na historii textilní výroby v městě Plesná. Objekt bude představovat ukázku původní architektury místa s bohatou průmyslovou historií. Zadní část pozemku bude po odstranění většiny původních staveb sloužit jako výstavní a odpočinková plocha. Zůstane zachována část kotelny, která bude sloužit jako zahradní altán – observatoř. Dále budou zachovány části stávajících budov SO 04 a SO 05 do výše až 1NP. Tyto půdorysné fragmenty budou odkazovat na původní rozsah areálu a budou atrakcí pro návštěvníky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné školy uvedené v tomto oznámení. Bližší informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Část zadávací dokumentace, která byla zpracována osobou odlišnou od zadavatele a která obsahuje detailní popis zakázky je: Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. Květuší Berkovou, A. D. U. atelier s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.vedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Oblastní charita Uherské Hradiště
Centrum služeb pro lidi bez přístřeší   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce původního městského bytového domu. Objekt je podsklepený, dvoupodlažní, zastřešený sedlovou střechou. Dům obsahuje pět bytových jednotek, je součástí řadové městské zástavby a nachází se na okraji centra města. V současné době není využívaný. Projekt řeší celkovou rekonstrukci objektu a jeho přístavbu a novostavbu doplňkové stavby za hlavním objektem. Nově bude objekt využíván jako azylový dům. Stávající objekt bude zásadním způsobem rekonstruován. Ve dvorní části bude dále postaven samostatně stojící jednopodlažní nepodsklepený objekt, který bude funkčně a provozně zcela samostatný. Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: SO 01 Hlavní objekt SO 02 Azylový dům SO 03 Denní centrum SO 04 Nádvoří SO 05 Přípojka vody a kanalizace SO 06 Slaboproudé rozvody
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie