Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Vraňansko – Hořínský kanál Zhotovitel stavby 001, 002B   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností „Společnost SP + VPÚ_Podjezdné výšky_Část 1“, účastníci společnosti: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00, IČO 25793349, a VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00, IČO 60193280. Realizace díla „STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín – zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
Pořízení kulatých stožárů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto - technické vybavení - Sestava obytných buněk   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní VZ je dodávka sestavy obytných buněk podle Technické specifikace, která tvoří nedílnou Přílohu návrhu Kupní smlouvy. Předpokládaná hodnota VZ ……………………………………….. 1.400.000,--Kč bez DPH
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Statutární město Opava
Rekonstrukce mostu ul. Mostní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici stávající nosné konstrukce mostu ev. č. 1b-1 včetně krajních opěr a vybudování nové mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou desku a příčníky. Most bude dodatečně předpjat. Šířka mostní konstrukce je 10,50 m. Jednotlivá mostní pole jsou délky 17,35 m, 19,54 m a 17,35 m. Krajní nové opěry budou založeny hlubině na vrtaných ŽB pilotách. Součástí stavby je úprava napojení komunikací na most a výstavba nového veřejného osvětlení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Statutární město Prostějov
„Letní scéna Prostějov – Nové řízení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení zboží letní scény skládající se z demontovatelného zastřešeného pódia, osvětlovací a ozvučovací techniky a 170 kusů stohovatelných židlí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: sestava obytných buněk
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
statutární město Liberec
Dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci, včetně instalace a nezbytných stavebních úprav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci a jejich instalace. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „100 kol pro bikesharing v Liberci“, vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, výzva č. 14/2017.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Pořízení kulatých stožárů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Statutární město Most
Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce mostu ev. c 4a-M1 spočívající v náhradě nosné konstrukce stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů. Součástí stavby je i oprava spodní stavby mostu, úprava navazující komunikace a vynucená přeložka veřejného osvětlení. Podrobně viz ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
III/36078 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 36078-2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 36078-2 přes řeku Rokytná, na silnici III/36078-2 mezi městem Jaroměřice nad Rokytnou a obcí Popovice, v okrese Třebíč. Stavební stav spodní stavby je ve stupni IV – uspokojivý, stav nosné konstrukce je ve stupni V - špatný. Rekonstrukce se týká demolice stávajícího mostu a výstavba nového; zřízení provizorní lávky po dobu rekonstrukce; a přeložka sloupu veřejného osvětlení. Délka úpravy komunikace v rámci rekonstrukce mostu bude v délce 50 m.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Komponenty Swagelok pro experimentální zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent Swagelok
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie