Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TS služby s.r.o.
Dodávka stavebního a elektromateriálu pro TS služby s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka stavebního materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Rámcová dohoda na dodavatele vodovodního a kanalizačního materiálu pro roky 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoinstalačního a kanalizačního. Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky dále specifikovaného předmětu plnění v období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021, podle aktuálních potřeb zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací - vozovek a chodníků na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typu ACO 11 - předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8 - předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2019 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními mechanizmy zadavatele - zboží bude odebíráno přímo v obalovně. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve IV. čtvrtletí roku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Technické služby města Olomouce, a.s.
Dodávka betonových výrobků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka betonových výrobků
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
DODÁVKA CHLORIDU VÁPENATÉHO PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2019/2020 – 2021/2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chloridu vápenatého pro výrobu roztoku používaného v rámci zimní údržby komunikací, obsah CaCL2 min. 75% do jednotlivých skladů SÚS JMK pro zimní období 2019/2020 – 2021/2022.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Rámcová dohoda na dodavatele vodovodního a kanalizačního materiálu pro roky 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoinstalačního a kanalizačního. Záměrem zadavatele je průběžné pořizování vodovodního a kanalizačního materiálu, nutného pro výstavbu a opravy vodovodní a kanalizační sítě společnosti FVS, a.s.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
ČEZ, a. s.
E922 - Zodolnění systému TVN proti poruchám   
Stručný popis: Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v odstranění stávajících heterogenních svarových spojů na systému technické vody nedůležité (TVN) a přetrasování drenážního uzlu páteřních potrubí TVN na mezistrojovně obou HVB JE Temelín.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
E.ON Distribuce, a.s.
Izolátory pro venkovní vedení VVN II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VVN II. Jedná se o otevřené řízení s elektronickou aukcí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
TS a.s.
Průběžné dodávky obalovaných asfaltobetonových směsí v roce 2020   
Stručný popis: Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka stavební práce, spočívající ve výstavbě, opravách, rekonstrukcích a údržbě komunikací. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých obalovaných asfaltobetonových směsí zejména typu ACO 8, ACO 11 S, ACP 16 S, ACP 22 S, ACL 16 a ACL 22
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Obec Oleško
Zásobování obce Oleško pitnou vodou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění zásobování pitnou vodou obce Oleško. Zásobování bude realizováno výstavbou vodovodního řadu PE-HD PE100 RC+DN/OD 63 PN16 celk.dl.2535,2m napojeného na stávající vodovod PVC160 v obci Hrdly ve stávající armaturní šachtě. Na vodovodním řadu bude realizováno 46 domovních přípojek PE-HD PE100 RC+ DN/OD 32 PN16 celk. dl. 226,5m a 2 přípojky PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 dl.2,0m vždy na veřejných částech obce k hranici jednotlivých soukromých pozemků. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Zásobování obce Oleško pitnou vodou“, zpracované společností SVIS UL spol. s r.o., Zolova 504/6, 40007 Ústí nad Labem, IČ: 01985264.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Vězeňská služba České republiky
Věznice Jiřice – dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky matriálů pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Rôzne stavebné materiály
Olomoucký kraj
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - oprava střechy II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní azbestocementové krytiny a souvisejících prvků, výměna poškozených částí krovu na střechách hlavní budovy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky související stavební práce jako např. výměna dvou vikýřových oken v podkroví, osazení bodového kopulového světlíku, rekonstrukce podkrovních místností, komínů aj.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky fólií pro fumigaci (rámcová dohoda) - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií. Jedná se o běžně dostupné fólie užívané v zemědělství například pro zakrývání siláže. Zadavatel bude tyto fólie využívat při fumigaci dříví.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací - vozovek a chodníků na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typu ACO 11 - předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8 - předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2019 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními mechanizmy zadavatele - zboží bude odebíráno přímo v obalovně. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve III. čtvrtletí roku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Městys Náměšť na Hané
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané - dodávka vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a 2.4) Uchazeč může podat nabídku buď do části A, B nebo C, nebo do více částí zároveň. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně a pro každou část zakázky bude podepsána samostatná smlouva.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie