Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Olomoucký kraj
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - oprava střechy II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní azbestocementové krytiny a souvisejících prvků, výměna poškozených částí krovu na střechách hlavní budovy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky související stavební práce jako např. výměna dvou vikýřových oken v podkroví, osazení bodového kopulového světlíku, rekonstrukce podkrovních místností, komínů aj.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací - vozovek a chodníků na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typu ACO 11 - předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8 - předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2019 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními mechanizmy zadavatele - zboží bude odebíráno přímo v obalovně. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve III. čtvrtletí roku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Městys Náměšť na Hané
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané - dodávka vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a 2.4) Uchazeč může podat nabídku buď do části A, B nebo C, nebo do více částí zároveň. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně a pro každou část zakázky bude podepsána samostatná smlouva.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Liberecký kraj
Výměna podlahové krytiny na chodbách budov Krajského úřadu Libereckého kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna podlahové krytiny na chodbách budov A, B, C Krajského úřadu Libereckého kraje. Výměna bude provedena celkem v 15 patrech sídla Libereckého kraje. V I. etapě v roce 2019 – 2020 je plánovaná výměna koberců v budovách A, B, C. Na zmíněných chodbách je v současné době kobercová úprava, která bude odstraněna a nahrazena kobercovými čtverci ve všech patrech budovy. V II. etapě v roce 2020 je v plánu pokládka PVC v 1. a 3. patře budovy C.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY IZOLÁTORŮ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ VN   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek izolátorů pro venkovní vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2020 – 11/2026. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělená na Části ve smyslu § 35 ZZVZ : Část 1. Izolátory kompozitní závěsné VN Část 2. Izolátory keramické podpěrné VN Část 3. Izolátory keramické podpěrné VN s výřezem Část 4. Izolátory keramické závěsné VN Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 72 měsíců s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každé Části VZ. Kupní smlouvy nebudou uzavírány. Plnění dle Rámcové dohody na základ
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Technické služby města Olomouce, a.s.
Dodávka betonových výrobků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka betonových výrobků
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Asfaltové emulze pro SÚSPK (2019)   
Stručný popis: průběžné dodávky asfaltových materiálů - rámcová smlouva na 1 rok
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Asfaltové směsi pro SÚSPK (2019)   
Stručný popis: průběžné dodávky (odběr bez dopravy) asfaltových směsí ACO 8 a ACO 11 - rámcová smlouva na 1 rok
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky cca 2 645 tun kationaktivní asfaltové emulze pro lokální výspravy a opravy, spojovací postřiky a nátěrové technologie po dobu účinnosti rámcové dohody.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Betonové prefabrikované šachty 1 – Sanace odkaliště K1 – 4. etapa - nové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 části Betonových prefabrikovaných šachet na stavbu Sanace odkaliště K1 - 4. etapa včetně dopravy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
TS služby s.r.o.
Dodávka stavebního a elektromateriálu pro TS služby s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka stavebního materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací - vozovek a chodníků na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typu ACO 11 - předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8 - předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2019 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními mechanizmy zadavatele - zboží bude odebíráno přímo v obalovně. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve II. čtvrtletí roku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky asfaltových směsí pro Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. v období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÁ EMULZE PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU KOMUMIKACÍ PRO ROKY 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kationaktivní asfaltové emulze pro provádění emulzních vysprávek vč. dopravy do jednotlivých skladů. Asfaltová emulze bude využívána pro spojovací postřiky, lokální výspravy vozovek a opravy a provádění nátěrů. Dodávaná asfaltová emulze musí splňovat následující technické požadavky: - obsah pojiva 63- 67 - hodnota štěpitelnosti 70 – 155 Dodávka asfaltová emulze musí být plně kompatibilní (použitelná) pro provádění strojních vysprávek stroji TURBO. Používány jsou frakce 2/4,2/5 a 4/8.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie