Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, včetně funkční výbavy, v areálu Nemocnice Teplice, o.z. II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně - demontáže a ekologické likvidace stávajících zárubní a dveří - začišťovacích prací - nivelizace podlah - předání všech příslušných dokladů - záručního servisu za podmínek stanovených v obligatorním návrhu smlouvy - likvidace obalového materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Městská část Praha 11
„ELEVACE KC ZAHRADA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ELEVACE KC ZAHRADA“, a to v souladu s dokumentací pro provedení stavby a v rozsahu stanoveném v soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovaném společností INGPRO Praha s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha 2, IČO: 45803153.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
„Dodávka a montáž vnitřních dveří 2019“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je demontáž a likvidace stávajících dveří a následná dodávka a montáž nových vnitřních hliníkových dveří jednokřídlých, dvoukřídlých, automatických a mechanických, v celkovém počtu 27 kusů. Bližší specifikace jednotlivých dveří jsou uvedeny popisem v rozpočtu, příloha č. 4 ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: sestava obytných buněk
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
statutární město Liberec
Dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci, včetně instalace a nezbytných stavebních úprav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci a jejich instalace. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „100 kol pro bikesharing v Liberci“, vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, výzva č. 14/2017.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Pořízení kulatých stožárů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihomoravský kraj
Regionální muzeum v Mikulově-oprava oken a dveří zámku - 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava oken dvou sálů na budově zámku v Mikulově, spočívající zejména v odstranění stávající barvy louhem a přebroušení, odstranění poškozených částí oken a nahrazení novými dřevěnými prvky, vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo s novým zasklením vnitřního křídla izolačním dvojsklem 4/8/4.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Statutární město Zlín
Výměna okenních otvorů v objektu radnice - uliční fasáda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna historických oken v budově Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12 – uliční fasáda, bez významnějších provozních omezení úřadu. Předmět plnění zahrnuje zejména: - zajištění (zakrytí nábytku a alespoň částečné vyklizení) pracoviště - vybourání stávajících oken, - osazení rámů nových oken osazení a seřízení okenních křídel, montáž kování - zapravení (zednické a malířské) st. otvorů - mytí a úklid místa plnění
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Statutární město Most
Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce mostu ev. c 4a-M1 spočívající v náhradě nosné konstrukce stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů. Součástí stavby je i oprava spodní stavby mostu, úprava navazující komunikace a vynucená přeložka veřejného osvětlení. Podrobně viz ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice
Výměna vstupních dveří do bytů v BD 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výměna vstupních dveří do bytů v bytových domech Krausova 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
III/36078 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 36078-2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 36078-2 přes řeku Rokytná, na silnici III/36078-2 mezi městem Jaroměřice nad Rokytnou a obcí Popovice, v okrese Třebíč. Stavební stav spodní stavby je ve stupni IV – uspokojivý, stav nosné konstrukce je ve stupni V - špatný. Rekonstrukce se týká demolice stávajícího mostu a výstavba nového; zřízení provizorní lávky po dobu rekonstrukce; a přeložka sloupu veřejného osvětlení. Délka úpravy komunikace v rámci rekonstrukce mostu bude v délce 50 m.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Fakultní nemocnice Ostrava
FN Ostrava, COS – dodávka a montáž 46 kusů posuvných dveří včetně souvisejících stavebních úprav   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a montáž 46 ks posuvných dveří včetně souvisejících stavebních prací na Centrálních operačních sálech (dále jen COS). V rámci předmětu plnění bude rovněž demontáž a likvidace starých dveří, zaměření místa instalace, doprava a instalace zařízení včetně funkční zkoušky a uvedení do provozu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Česká republika - Český báňský úřad
Výměna okenních konstrukcí v budově Českéhobáňského úřadu   
Stručný popis: Výměna oken a ostatních výplní za přesné kopie
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Komponenty Swagelok pro experimentální zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent Swagelok
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury – vnitřní vybavení interiéru ČÁST "B"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka konstrukčních výrobků, spotřebičů a dalšího vnitřního vybavení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie