Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 72 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Kinematický stolek "Rocking stage" pro SEM Tescan FERA3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení upgrade skenovacího elektronového mikroskopu Tescan FERA3 GMU S/N: MI3311472CZ dodáním kinematického stolku „Rocking stage“ včetně dopravy a instalace v laboratoři zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Modernizace stávajícího konfokálního mikroskopu Nikon Ti-E s rotujícím diskem   
Stručný popis: Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží a s tím souvisejících služeb - modernizace stávajícího konfokálního mikroskopu Nikon Ti-E s rotujícím diskem. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Masarykova univerzita
Vybavení nácvikové laboratoře pro výuku technik asistované reprodukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení nácvikové laboratoře pro výuku technik asistované reprodukce, sestávající z komplexního dynamického multipulzního laserového systému pro mikrochirurgické výkony, invertovaného mikroskopu s příslušenstvím a objektivy 4x světlé pole, 10x NAMC a 20x NAMC, 2 kusů stereomikroskopu s příslušenstvím, mikroskopu pro andrologii s objektivy 20x fázový a 60x světlé pole, mikroskopu pro andrologii s objektivy 20x fázový, 40x fázový a 100x světlé pole imerzní, antivibračního stolu a mikromanipulační sestavy s dynamickým proporcionálním mikromanipulátorem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Rozšíření sestavy fluorescenční mikroskop-FCS o modul mikroskopie atomárních sil   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření sestavy fluorescenční mikroskop-FCS o modul mikroskopie atomárních sil. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Genetický vyhodnocovací SW - GeneMapper   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění nákupu genetického vyhodnocovacího SW - GeneMapper.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nákup setu stereomikroskopů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění nákupu setu stereomikroskopů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Komora pro měření koncentrace uvolňovaných plynů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatické komory pro měření uvolňovaných plynů. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Univerzální trhací stroj do 50 kN   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka univerzálního trhacího stroje do 50kN pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Zařízení pro stanovení propustnosti plochých materiálů pro vodní páru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro stanovení propustnosti plochých materiálů pro vodní páru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Přístroj pro testování integrity obalů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro testování integrity obalů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
TIRF mikroskop s možností detekce jednotlivých molekul a laserová excitační jednotka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu TIRF mikroskopu s možností detekce jednotlivých molekul (část 1 veřejné zakázky) a dodávka laserové excitační jednotky (část 2 veřejné zakázky). Součástí je i předání úplné dokumentace k zařízením.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ministerstvo obrany
KMT letecké techniky - nákup   
Stručný popis: Dodávka technického a technologického vybavení s příslušenstvím k zajištění porovoz letedcké techniky Armády České republiky. Podrobný popis předmětu je uveden v zadávací dokumentaci VZ.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Vektorový síťový analyzátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vektorového síťového analyzátoru 9 kHz – 8 GHz.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Laboratoř botaniky a zoologie - 2019/0099   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 druhů mikroskopů (20 ks studentských, 20 ks stereomikroskopů, učitelský s kamerou a diplomantský), jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 4 Výzvy (jež se posléze stane přílohou kupní smlouvy). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 Výzvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Technická univerzita v Liberci
132_Lo_Konfokální mikroskop   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Konfokální mikroskop - 1 ks
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie