Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 65 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Víceúčelový texturní difraktometr - opakované zadání   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka rentgenového difraktometru pro měření přednostní orientace a napětí s variabilním průřezem svazku na vzorku, plošným detektorem, variabilní vlnovou délkou záření (Cu, Mo lampy) a teplotní komorou. Součástí dodávky je řídící počítač, měřicí software a vyhodnocovací software pro obvyklé úlohy. Dodávka dále zahrnuje instalaci v místě zadavatele a přípravu na stěhování a instalaci do nového umístění v roce 2021.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka školních lavic, žákovských a učitelských židlí, učitelských stolů, vestavěných skříní a specializovaného nábytku do jazykových laboratoří, odborné učebny výpočetní techniky a odborné učebny mechanizace. Součástí této dodávky jsou i stolní počítače, HW a SW vybavení pro jazykové laboratoře, výukové modely do učebny mechanizace a vybavení mechanizační dílny, přístroje do veterinární vyšetřovny a pitevny. Do areálu praktické výuky budou dodány pomůcky pro žáky oboru Agropodnikání sloužící k nácviku manipulace s koňmi při transportu, a to přepravník na přepravu koní včetně přívěsu. Další části tvoří dodávka rostlinného a pěstebního materiálu do výukové biozahrady a dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové biozahrady. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a přílohách.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Dodávka fluorescenčního mikroskopu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks fluorescenčního mikroskopu pro Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jedná se o vědecký fluorescenční mikroskop pro biologické aplikace se vzpřímenou konfigurací (upright), plně motorizovaný pro skenování vzorků a možnou následnou softwarovou pokročilou analýzu – konkrétně se jedná o softwarový clearing a 3D dekonvoluci obrazu v reálném čase s certifikací dle normy ISO/IEC 2382:2015. Součástí dodávky přístroje je i dodání aktivního antivibračního stolu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Dodávka mikrodisektoru   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks mikrodisektoru, tj. vědeckého mikroskopu s vybavením pro provádění laserové mikrodisekce, pro pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Biocev.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Fluorescenční a světelný mikroskop pro automatickou analýzu obrazu   
Stručný popis: Plnění zakázky spočívá v dodávce fluorescenčního a světelného mikroskopu pro automatickou analýzu obrazu
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Nanoskop   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nanoskopu OLYMPUS IXPLORE NANO 3D: Fluorescenční nanoskop umožňující dynamické zobrazování s optickým super-rozlišením ve všech třech prostorových rozměrech – Nanoskop. Nanoskop bude využíván k zmapování 3D topologie povrchu modelových membrán či celých buněk s dříve nevídanou přesností lokalizace (= 10nm ve všech rozměrech) a s milisekundovým časovým rozlišením.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Univerzita Pardubice
Dodávka upgradu mikroskopu atomárních sil   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozšíření mikroskopu atomárních sil Ntegra (pořízeného zadavatelem v 5/2019) o následující příslušenství: 1) bezolejovou vakuovou vývěvu a propojovací materiál, 2) vakuový nástavec a čočky pro navýšení prostoru vakuové komory a 3) stolek pro motorizovaný posun vzorku, které významným způsobem zhodnotí technické a provozní parametry stávajícího přístroje,
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ministerstvo obrany
KMT letecké techniky - nákup   
Stručný popis: Dodávka technického a technologického vybavení s příslušenstvím k zajištění porovoz letedcké techniky Armády České republiky. Podrobný popis předmětu je uveden v zadávací dokumentaci VZ.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Zkušební komora pro degradaci pryžových zkušebních těles v prostředí regulované koncentrace ozonu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zkušební komory pro degradaci pryžových zkušebních těles v prostředí regulované koncentrace ozonu, pořizovaný pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Komponenty pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka komponentů pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Nelekárske zariadenia založené na využití...
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Vybavení strojírenské laboratoře – SPŠ Trutnov – univerzální délkoměr s příslušenstvím II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení strojírenské laboratoře do SPŠ Trutnov, a to 1 ks univerzálního délkoměru s příslušenstvím včetně souvisejících služeb a dodávek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická
Kerr magnetometer and domain imager   
Stručný popis: Výběrové řízení požaduje dodání jednoho kusu nového, plně funkčního a kompletního Kerrova magnetometru a doménového zobrazovače.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ministerstvo obrany
Mobilní kombinovaný ruční spektrometr pro identifikace látek   
Stručný popis: Předmětem je dodávka 4 ks mobilních ručních spektrometrů, které v jednom přístroji kombinují Ramanův spektrometr a infračervený FT-IR spektrometr pro pyrotechnické služby vojenské policie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Laserový konfokální 2D a 3D mikroskop s AFM modelem a AV měřícím stolem 2019/0070   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Laserový konfokální 2D a 3D mikroskop s AFM modelem a AV měřícím stolem 2019/0070
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
COMTES FHT a.s.
Dodávka přístroje pro měření délky trhlin v tělesech potenciálovou metodou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je přístroj pro měření délky trhlin na CT vzorcích za vysokých teplot softwarově kompatibilní se zkušebním strojem RUMUL.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie