Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 49 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
FSV - Univerzální hydraulický tester pro provádění dynamických měření/ FCE – Universal hydraulic testing machine for dynamic tests   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka Univerzálního hydraulického testeru pro provádění dynamických měření, včetně klimatické komory.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Cell Stretcher   
Stručný popis: Cell Stretcher s kompenzací pohybu a kompatibilní s Leica THUNDER Imager 3D Live Cell mikroskopovým systémem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
CzechBio - TEM   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového a dosud nepoužitého rutinního transmisního elektronového mikroskopu pro biologické aplikace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Západočeská univerzita v Plzni
3D optické měřící systémy   
Stručný popis: Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 3D optického skeneru pro měření menších a středně velkých objektů a dodávka optického zařízení pro analýzu prostorových pohybů a deformací s příslušným hardwarem a softwarem. Dodané zařízení bude fungovat na principu technologie modrého světla.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Skenery
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Optovláknový interogátor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka optovláknového měřícího zařízení pro analýzu deformací a jiných veličin popisujících zatížení konstrukcí, a to včetně příslušenství (dále jen „optovláknový interogátor“), tj. zadavatel požaduje dodání optovláknového interogátoru včetně softwaru pro ovládání optovláknové měřicí ústředny se schopností konfigurace snímačů na míru a automatické svářečky optických vláken pro sestavení optické měřící trasy. Technické parametry optovláknového interogátoru a jeho příslušenství jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
Bioluminiscenční mikroskop pro live cell imaging   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nového dosud neužívaného mikroskopu specializovaného na detekci bioluminiscence (luciferázy, fotoproteiny) pomocí vysoce citlivé EM-CCD kamery, který umožňuje kontinuální detekci v řádu dnů na živých vzorcích buněk, tkáňových explantů, embryí apod. v environmentální komůrce (CO2, 37 °C).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovacího elektronového mikroskopu s příslušenstvím vč. instalace a zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
TIRF mikroskop s možností detekce jednotlivých molekul   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu nového přístroje – Fluorescenčního mikroskopu umožňujícího laserovou excitaci pomocí totálního odrazu (TIRF), vybaveného excitačními lasery 488, 561 a 640 nm, TIRF 100x objektivem a chlazenou ultracitlivou EMCCD kamerou schopnou detekovat jednotlivé fluorescenční molekuly. Součástí je i předání úplné dokumentace k zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy pro provádění fotodokumentace histologických řezů a záznamu výsledků imunohistochemických a biochemických reakcí v prostorovém kontextu orgánů, tkání a buněk, a to s využitím klasických i fluorescenčních značek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
KIEFEL Automotive s.r.o.
Motorizovaný souřadnicový měřící stroj s horizontální konstrukcí včetně obslužného software   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka motorizovaného souřadnicového měřícího stroje s horizontální konstrukcí včetně příslušenství, obslužného softwaru, instalace stroje i softwaru, zprovoznění, akreditované kalibrace, zaškolení obsluhy, technické podpory, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Válcová výkonová zkušebna automobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka válcové výkonové zkušebny automobilů a definovaného příslušenství, které se skládá zejména z čidel a snímačů a příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou, instalace zařízení, nastavení a dodání veškerého nutného software.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka SPIM mikroskopu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka SPIM mikroskopu určeného zejména pro dlouhodobé vícekanálové snímání optických řezů živých buněk a embryí v optickém rozlišení srovnatelném s konfokální mikroskopií a ve vysokém časovém rozlišení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Technická univerzita v Liberci
045_Ve_ANTeTUL_Emulátor/Tester vysokonapěťové baterie vč. příslušenství-High voltage battery tester with battery emulation function with accessories   
Stručný popis: Emulátor/Tester vysokonapěťové baterie vč. příslušenství High voltage battery tester with battery emulation function with accessories
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Masarykova univerzita
Dodávka stomatologických mikroskopů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů stolních a 2 kusů pojízdných stomatologických mikroskopů. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Citlivá aparatura pro multifrekvenční PFM (Equipment for sensitive multifrequency Piezoelectric Force Microscopy (PFM) measurements)   
Stručný popis: dodávka citlivé aparatury pro multifrekvenční PFM (Piezoelectric Force Microscopy)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie