Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
ČVUT - CIIRC: Pila na dělení materiálu do průměru min. 300 mm   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku pily na dělení materiálu do průměru min 300 mm pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny technické specifikaci a v návrhu kupní smlouvy, které jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Služby města Český Krumlov s.r.o.
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy vyspecifikované dodávky a práce přímo související s modernizací zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Popis technických parametrů a vymezení parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technická specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Mendelova univerzita v Brně
Laboratoř tepelného využití biopaliv - opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístrojové vybavení laboratoře tepelného využití biopaliv, které umožní realizaci experimentálních měření zaměřených na oblast bioenergetiky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
EKO Century s.r.o.
Modernizace zařízení v EKO Century s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojního zařízení. Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 rozdělen na tři části: Část I. Horizontální lis Část II. Pásový dopravník Část III. Vysokozdvižný vozík
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Dodávka a instalace rámové pily   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace rámové pily pro kovoobrábění.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o.
Navýšení kapacity dotřiďovací linky TS Velká Bíteš   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie dotřiďovací linky, konkrétně dodávka lisu na separovaný odpad a pásového dopravníku v rámci realizace navýšení kapacity stávající dotřiďovací linky. Součástí dodávky a nabídkové ceny je i instalace, montáž, vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a doprava na místo určení, tj. místo realizace uvedené výše.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Západočeská univerzita v Plzni
Elektroerozivní drátová řezačka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kompletní elektroerozivní drátové řezačky včetně příslušenství (dále též jako „Zařízení“ nebo „Zboží“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) včetně splnění dalších souvisejících plnění.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie