Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na pět samostatných částí, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávky lapačů, insekticidních sítí a příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 na dodávky štěrbinových deskových lapačů z PVC včetně příslušenství a insekticidních sítí na hubení škodlivého hmyzu pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO LABORATORNÍHO MATERIÁLU PRO PřF JU (DNS)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (DNS) bude dodávka spotřebního laboratorního materiálu
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Dodávky kitů, reagencie a plastů pro projekt CNE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jde o podlimitní veřejnou zakázku rozdělenou na devět částí na opakující se dodávky laboratorního materiálu, přičemž část 2. a 9. VZ byly zadávány v samostatných zadávacích řízení v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ jako VZMR. Jedná se o oznámení dílčí smlouvy (objednávky) k části 8. VZ na základě rámcové dohody uzavřené k této části 8. VZ dne 4. 3. 2019 k VZ "Dodávka kitů, reagencie a plastů pro projekt CNE" - část 8: Sekvenační kity pro Illumina, dle § 137 písm. b) ZZVZ za 3. čtvrtletí 2019.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávky folií pro výrobu dálničních kuponů ČR pro rok 2021 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky samolepící transparentní PP folie s tiskovým lakem pro potisk ofsetem. Jedná se o dodávky folie pro výrobu dálničních kupónů pro ČR pro emisi roku 2020 a 2021.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Syntetický kaučuk a syntetické vlákna  >  Umelé vlákna
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Upgrade sekvenačního systému   
Stručný popis: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou v souladu s § 101 ZZVZ na tři části. Část 3. veřejné zakázky je v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadávána v samostatném zadávacím řízení postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě této části veřejné zakázky, tedy jako veřejná zakázka malého rozsahu. Část 1. a část 2. veřejné zakázky jsou zadávány v jednom zadávacím řízení, postupem odpovídajícím celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky – v otevřeném řízení v nadlimitním režimu. Jedná se o dodávky systému pro přípravu sekvenačních knihoven z jednotlivých buněk a z jednotlivých dlouhých DNA molekul a dodávku přístroje pro manipulaci s malými objemy kapalin včetně závozu do místa plnění.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Fakultní nemocnice Brno
Pytle na infekční odpad   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad  >  Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávky lapačů, insekticidních sítí a příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 na dodávky štěrbinových deskových lapačů z PVC včetně příslušenství a insekticidních sítí na hubení škodlivého hmyzu pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Česká zemědělská univerzita v Praze
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního laboratorního materiálu pro obecnou mikrobiologickou praxi na základě uzavřené rámcové smlouvy.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávky spotřebního materiálu pro laboratoře   
Stručný popis: Oznámení o uzavření dílčích smluv na základě rámcové dohody souhrnně dle § 137 písm. b) ZZVZ za 2. kvartál 2019.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO LABORATORNÍHO MATERIÁLU PRO PřF JU (DNS)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (DNS) bude dodávka spotřebního laboratorního materiálu
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
INVOS, spol. s r.o.
Koextruzní vyfukovací linka pro výrobu 9vrstvých fólií, s vysokou optickou transparentností z určených typů materiálů s chlazením balonu vodou a vedením shora dolů   
Stručný popis: - Koextruzní technologická linka s devíti extrudéry pro výrobu 9vrstvých fólií vyfukováním z určených typů materiálů včetně patentovaných struktur zadavatele, dodaná se všemi požadovanými periferiemi, vhodná pro výrobu asymetrických i symetrických bariérových folií s vysokou optickou transparentností dosahovanou chlazením balonu vodou a vedením shora dolů, - Cena musí zahrnovat kompletní technologii, techn. dokumentaci konstrukce pro umístění technologie, dopravu technologie na místo plnění, instalaci technologie, provedení akceptačních testů a zaškolení obsluhy. - Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie