Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 600 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Povodí Labe, státní podnik
PTÚ Roudnice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK   
Stručný popis: potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Lesy České republiky, s.p.
Úprava software SEIWIN5 – úprava POK, UCE, MTZ, UBO, NAJ, MVO a implementace elektronické přejímky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy ekonomického systému zadavatele SEIWIN5 spočívající v úpravách počítačového programu – modulů Pokladna (POK), Závodové účetnictví (UCE), Materiál a technické zásoby (MTZ), Účetní a bankovní operace (UBO), Nájmy (NAJ), Lesnická výroba a mzdy (MVO), které jsou součástí tohoto systému a implementace funkcionality "elektronické přejímky" do modulu Odbyt a fakturace (ODB). Funkcionalita "elektronické přejímky" bude umožňovat převzetí dat elektronické přejímky z dat odběratele a sdružení více dílčích přejímek do návrhu faktury, resp. samofaktury. Předmětem veřejné zakázky je zejména analytické a programové řešení díla a jeho instalace v sídle zadavatele a další práce dle zadávacích podmínek.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Lesy České republiky, s.p.
Osvětová kampaň "NE po lese"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zabezpečit pro zadavatele v letech 2019 2021 realizaci kampaně „NE po lese“ v rozsahu a za podmínek uvedených v závazném vzoru smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.   
Stručný popis: Zajištění úklidových služeb vnitřních prostor zadavatele vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady dodavatele, a to v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel se musí řídit úklidovým a dezinfekčním plánem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určenému, při běžném provozu, v požadovaném rozsahu a kvalitě.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Masarykův onkologický ústav, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Pláště návštěvnické   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových návštěvnických plášťů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Povodí Labe, státní podnik
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK   
Stručný popis: potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Správa Krkonošského národního parku
Nákup čtyřkolek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání 6 kusů čtyřkolek pro potřeby územních pracovišť Správy Krkonošského národního parku. Podrobná specifikace – požadavky na technické parametry, funkčnost, vybavení čtyřkolek je uvedena v zadávací dokumentaci v části B) technické specifikaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky  >  Motocykle
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Radiofarmakum 123I-joflupan   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka 123I-joflupan o aktivitě minimálně 185 MBq 123I v jednom balení výše uvedeného radiofarmaka v den kalibrace, a to po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Rekonstrukce a zateplení střechy ve sportovní hale TJ Slavia   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce a zateplení střechy ve sportovní hale TJ Slavia, zahrnující zejména následující činnosti: - demontáž stávajících vrstev až po vrstvu trapézového plechu - ošetření proti korozi trapézových plechů - realizace nové parotěsnící vrstvy - realizace nového pasu z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou - realizace nové tepelně-izolační vrstvy - realizace spádové vrstvy ze spádových klínů - realizace nové hydroizolační vrstvy - realizace nového zatepleni obvodových atik
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
OBEC NEPOLISY
KANALIZACE NEPOLISY – MÍSTNÍ ČÁST ZADRAŽANY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba gravitační kanalizace, výtlaku, čerpacích stanic vč. strojně-technologické části, domovní přípojky.
Stavebné práce
Město Vrchlabí
Sdružené služby dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Vrchlabí a přidružené subjekty na období roku 2020 a 2021 v předpokládaném souhrnném objemu 5834,096 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Antidekubitní matrace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka antidekubitních matrací, po dobu 4 let a v části 2 a 3 veřejné zakázky je předmětem zároveň pozáruční servis.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
Město Hostinné
Rekreační volnočasový areál Hostinné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je výstavba tří bazénů z železobetonové konstrukce s bazénovou fólií, čtyř brodítek a troj sjezdové skluzavky se schodištěm
Stavebné práce
Královéhradecký kraj
„Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“, zpracované společností IM Projekt, spol. s r.o., Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 427 15 466, 01/2017, pod číslem zakázky: 16-022. Jedná se o nový objekt budovaný v místě původní vrátnice. Je tvořený částí vrátnice a částí lékárny, je navržen na místo stávající vrátnice, která bude zdemolována. Dále se jedná i o úprava zadního vjezdu a o úpravu stávajícího zděného oplocení.
Stavebné práce
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky elektronických průměrek (rámcová dohoda) a poskytování technické podpory programového vybavení elektronických průměrek   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění dodávek elektronických průměrek k měření výčetních průměrů stojících stromů, k měření průměrů vyrobeného dříví a k měření pařezů (dále též jen „průměrky“), jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru rámcové dohody na dodávky elektronických průměrek, který je přílohou č. 1a zadávací dokumentace a závazného vzoru smlouvy o technické podpoře programového vybavení elektronických průměrek, který je přílohou č 1b zadávací dokumentace. Blíže viz zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie