Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 507 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Dodávky originálních náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen/Audi pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje   
Stručný popis: Jedná se o čerpání na základě uzavřené rámcové dohody na plynulé zásobování originálními náhradními díly pro vozidla , po dobu tří let značky Škoda - 1. část
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Lesy České republiky, s.p
Dodávky sadebního materiálu (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin, určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, tj. standardních výsadby schopných semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků lesních dřevin, odpovídajících požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Královéhradecký kraj
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, tedy lavic s botníkem, pracovního stolu, kancelářských židlí, kancelářských kontejnerů, policových skříní, šatních skříní, šatních skříní policových, psacích stolů, postelí, koupelnových skříněk, policových skříní, nočních stolků, jídelních stolů, jídelních židlí, křesel, sedacích souprav, konferenčních stolků, regálů, TV stolků, komod, kuchyňských kontejnerů, zrcadel, nástěnného věšáku, garnýží, přikrývek, atypového nábytku – polic a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Královéhradecký kraj
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka elektroniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektroniky, tedy praček, sušiček na prádlo, mikrovlnných trub, počítačů, televizí, stojacích lamp, stolních lampiček a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Královéhradecký kraj
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí – dodávka elektroniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektroniky, tedy mikrovlnných trub, rychlovarných konvic, televizí, mikrosystémů, notebooků, vysavačů, praček, kondenzačních sušiček, žehliček, stolních LED lamp, nástěnných lamp, stojacích lamp a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Královéhradecký kraj
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí – dodávka nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, tedy jídelních stolů, jídelních židlí, obývacích pohovek, televizních stolků, konferenčních stolků, jednolůžkových postelí s úložným prostorem, nočních stolků se zásuvkami, psacích stolů, kancelářských židlí otočných, komod se zásuvkami, šatních skříní, rozkládací pohovky, nástěnných polic, nástěnných organizérů – kuchyně, celoročních přikrývek, polštářů, matrací a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Správa Krkonošského národního parku
Rekonstrukce lesních cest - penetrace IV.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce lesních cest a mostů na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Současné povrchy jsou mnohaletým provozem opotřebované. Obrusné vrstvy komunikací jsou silně degradovány, začínají se tvořit výtluky a dochází k rozpadu asfaltového povrchu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
FN Hradec Králové - Transfuzní oddělení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky na akci „FN Hradec Králové - Transfuzní oddělení“. Součástí předmětu plnění jsou i demoliční práce, a to demolice stávajícího objektu č. 13, vše v rozsahu dle projektových dokumentací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž : - provedení všech předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, - provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění veřejné zakázky, - zajištění geodetických prací spojených se zaměřením skutečného stavu díla, - zpracování kompletní projektové dokumentace (dále také jen „PD“) skutečného provedení stavby a její předání v počtu 3 paré v orazítkované a podepsané podobě a 3x v digitální podobě (na CD nebo DVD).
Stavebné práce
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
"Skupinový vodovod Hořicko"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v obci Doubrava. Účelem stavby je zlepšení v dodávce pitné vody pro skupinový vodovod Boháňka, posílení jeho stávajícího prameniště a dále náhrada stávajících nedostatečných zdrojů v obci Doubrava. Součástí předmětu plnění je dále zajištění prvků povinné publicity projektu v souladu s pokyny Operačního programu Životní prostředí.Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Správa Krkonošského národního parku
Dodávka traktrou pro ÚP Rezek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup nového traktoru včetně příslušenství pro územní pracoviště Rezek dle technické specifikace, která je součásí zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/11 Hradec Králové-přeložka 4pruh, oprava silnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu na přeložce I/11 v Hradci Králové. Záměrem stavby je pouze předláždění dopravních ostrůvků, výměna obrub a výměna krytových vrstev komunikace, která odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
I/14 a II/325 Rudník, most ev.č. 14-057   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem stavby je rekonstrukce stávajícího mostu v havarijním stavu a nevyhovujících parametrů komunikace I/14 v místě křižovatky s II/325 v obci Rudník. Rekonstrukce s ponecháním spodní stavby se jeví jako nákladově nepřiměřená, po projednání s investorem bylo rozhodnuto realizovat novou nosnou konstrukci včetně spodní stavby. Na mostě vpravo bude rozšířen chodník do normové šířky dle ČSN. Bude zajištěna větší bezpečnost chodců a zlepšena možnost jeho údržby. Na mostě a jeho předpolích bude vyřešeno odvodnění komunikace. Rozšířením a úpravou navazující křižovatky I/14 a II/325 budou zajištěny rozhledy a bude zajištěna komfortní průjezdnost ve směru převládající intenzity dopravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
I/11 Chlumec n.C. LIDL - Chlumec n.C. most, oprava vozovky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o obnovu silnice I/11 ve městě Chlumec nad Cidlinou. Oprava proběhne v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/327 až před mostní objekt 11-033. Bude provedena výměna obrusné a ložné vrstvy a obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Povodí Labe, státní podnik
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh   
Stručný popis: Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve sportovní hale TJ Slavia   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy týkající se části 1. a 2. nadzemního podlaží v šatnovém objektu – kompletní oprava sociálních zařízení a šaten, zahrnující zejména následující činnosti: - vybourání současného sanitárního zařízení (WC, umyvadla, sprchy, výlevky atd.) a podlah - demontáž podhledů - vybourání dělících příček WC a nahrazení lehkými omyvatelnými systémovými příčkami - nové provedení podlahových konstrukcí, lehkých příček WC, omítek, podhledů - vyměnění stávajících dveří a zárubní - nové provedení rozvodů vody, kanalizace, elektriky a vzduchotechniky - úprava rozmístění těles ústředního vytápění - výměna oken a dveří ve stejném provedení do atria.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie