Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 554 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec České Meziříčí
ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, přístavba výtahu a požárního schodiště, udržovací práce odborných učeben – dodávka vybavení učeben   
Stručný popis: dodávka vybavení odborných učeben ZŠ České Meziříčí
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Královéhradecký kraj
„Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“ podle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 9/2016, revize v 07/2018, pod číslem zakázky: 160475, zpracovanou - Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zajištění servisní činnosti pro zařízení Olympus   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění komplexní servisní péče, oprav, odborné údržby a preventivních prohlídek přístrojů, nástrojů a technického zařízení Olympus (dále jen "přístroj"), spočívající v odborné údržbě zdravotnického prostředku, opravách včetně zajištění dodávek potřebných náhradních dílů a materiálu ze strany účastníka a s tím souvisejících dalších činností, včetně správy souvisejících informačních systémů (dále také jen "předmět plnění") na dobu 36 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik (ATB) po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Město Kopidlno
Stavební úpravy ZŠ Kopidlno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na Základní škole v Kopidlně, které jsou projekčně rozděleny do dvou částí: rekonstrukce interiérů školy a snížení energetické náročnosti budovy dílčím zateplením objektu a výměnou výplní, včetně instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Stavebné práce
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
"Skupinový vodovod Kopidlnsko"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba zásobního vodovodu Staňkova Lhota – Rakov, Batín a výstavba nového zásobního vodojemu Čakan o objemu 300 m3 vč. technologického vystrojení. Součástí předmětu plnění je též provedení souvisejících technologických úprav vystrojení vodojemu Staňkova Lhota a vodojemu Rakov/Batín a zřízení parkování a přístupu k vodojemu u obce Markvartice. Skupinový vodovod bude sloužit k zásobování napojených lokalit pitnou vodou a nový vodojem Čakan jako zásoba vody pro obce v případě výpadku jiných vodojemů. Součástí předmětu plnění je dále zajištění prvků povinné publicity projektu v souladu s pokyny Operačního programu Životní prostředí. Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci DVZ a DPS a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VESNA na centrální kuchyň lázní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace stavební rekonstrukce stávajících prostor kuchyně na centrální kuchyň pro celé SLL, návrh jejího technologického vybavení, organizačního a personálního schématu, řešení ekologie včetně likvidace odpadů, distribuční schéma rozvozu v areálu firmy včetně konkrétních úprav míst pro předávání sortimentu a výkon autorského dozoru projektanta u investiční akce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Robotický systém integrovaných duálních stabilometrických plošin pro RÚ Hostinné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilometrické plošiny pro Rehabilitační ústav Hostinné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
"Skupinový vodovod Hořicko"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v obci Doubrava. Účelem stavby je zlepšení v dodávce pitné vody pro skupinový vodovod Boháňka, posílení jeho stávajícího prameniště a dále náhrada stávajících nedostatečných zdrojů v obci Doubrava. Součástí předmětu plnění je dále zajištění prvků povinné publicity projektu v souladu s pokyny Operačního programu Životní prostředí.Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Statutární město Hradec Králové
Fotbalový stadion Hradec Králové   
Stručný popis: Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na stavbu Fotbalového stadionu v Hradci Králové .
Stavebné práce
Královéhradecký kraj
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS a BOZP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“. Vlastní činnost bude probíhat tak, že nejméně 1x za 14 dnů proběhne kontrolní den a dále nejméně třikrát týdně (tedy v každém kalendářním týdnu, tj. pondělí – neděle vč. příp. svátků) proběhne kontrola prací na stavbě, každá kontrola v časovém rozsahu nejméně 2 hodiny. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je zadavatel v rámci plnění požadovat i častější kontroly, nebo i konání mimořádného kontrolního dne.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
ZOO Dvůr Králové a. s.
Pavilony šelem – rekonstrukce výběhů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy pavilonů šelem a jejich výběhů na pozemcích na st.p.č. 4174, 4169 a na p.p.č. 1650/41, 4215 a 1650/42, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
Stavebné práce
Lesy České republiky, s.p
BP Černý potok ř. km 0,000 - 1,700   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je údržba břehového porostu na Černém potoce, konkrétně těžba dřevin, udržovací péče a výsadba dřevinného břehového porostu. Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Černého potoka.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Město Jičín
Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně technických opatření s cílem snížení energetické náročnosti sedmipatrového bytového domu spočívající v provedení zateplení obálky domu a zateplení střechy domu. Součástí zakázky je dále i realizace stavebních prací spočívající v zajištění bezbariérových přístupů do bytového domu se čtyřmi vchody.
Stavebné práce
Město Nechanice
Nákup vybavení v rámci projektu Základní škola - modernizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení v rámci projektu Základní škola - modernizace. Veřejná zakázka je dělena na 3 části. Projekt "Základní škola - modernizace" je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie