Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 381 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technopark Kralupy III – Skenovací elektronový mikroskop   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronového mikroskopu pro provádění analýz chemického složení a zobrazování v režimu sekundárních a zpětně odražených elektronů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dodávka UV/VIS spektrofotometru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro měření vzorků vody a půdní suspenze v mikrodestičkovém multifunkčním readeru
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Masarykova univerzita
CP-1846B Termální desorpce pro plynovou chromatografii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je univerzální systém vhodný pro plynové chromatografy a umožňuje desorpci analytů ze vzorkovaných matric přímo do inletu plynového chromatografu. Systém se skládá minimálně z automatického dávkovače, jednotky termální desorpce a univerzálního inletu s programovatelnou teplotou nástřiku, včetně chlazení. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení, které bude instalováno na plynový chromatograf Agilent řady 7890.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Masarykova univerzita
CP-1846 Termální desorpce pro plynovou chromatografii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Univerzální systém je vhodný pro plynové chromatografy a umožňuje desorpci analytů ze vzorkovaných matric přímo do inletu plynového chromatografu. Systém se skládá minimálně z automatického dávkovače, jednotky termální desorpce a univerzálního inletu s programovatelnou teplotou nástřiku, včetně chlazení. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení, které bude instalováno na plynový chromatograf Agilent řady 7890.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Dodání plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem pro OKTE Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem – 1 položka
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo obrany
Materiální vybavení veterinárních zařízení - 2. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálního vybavení do veterinárního zařízení Agentury Vojenského zdravotnictví.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Fluorescenční mikroskop se super vysokým rozlišením II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a záruční servis požadovaného fluorescenčního mikroskopu se super vysokým rozlišením s příslušenstvím.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Univerzita Karlova
Pořízení CCD kamery   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení CCD kamery dle podrobných technických specifikací požadovaných zadavatelem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Moravskoslezský kraj
Nákup speciální detekční techniky pro HZS MSK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks spektrometru pro analýzu plynných vzorků a analýzu pevných vzorků a stěrů, určený pro rychlou detekci nalezených látek a 3 ks gama spektrometrů k měření úrovně radiace a pro vyhledávání a identifikaci radioizotopů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
EFSA-CDN - Lyofilizátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Lyofilizátoru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Tento přístroj bude využíván pro izolace a sušení peptidových nosičů a chráněných aminokyselin, popř. i jiných molekul vyžadujících velmi nízké teploty. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s položkovým rozpočtem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
EFSA-CDN – Peptidový syntetizátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka peptidového syntetizátoru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s položkovým rozpočtem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávka ICP – MS (Hmotnostní spektrometr)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a tandemovým kvadrupólovým analyzátorem typu trojitého kvadrupolu. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kapalinový chromatograf (UPLC-MS) 1/16_019/   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kapalinový chromatograf s tandemovým kvadrupólovým analyzátorem typu trojitého kvadrupólu jako detektorem. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
FIND – přístroje pro neurovědy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je upgrade systému CatWalk XT, upgrade systému EthoVision XT a dodávka zařízení ErasmusLadder v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohy ZD
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Ministerstvo obrany
Rozvoj výzkumných pracovišť resortu MO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup laboratorního vybavení pro zpracování cytologických a biologických vzorků pro potřeby plnění vědeckých úkolů v souvislosti s biologickou ochranou AČR. Zařízení bude také sloužit pro pravidelný výcvik biologických teamů v oblasti identifikace neznámých biologických agens.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie