Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 329 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Analyzátor stabilních izotopů vody v kapalném vzorku   
Stručný popis: Analyzátor stabilních izotopů vody v kapalném roztoku je určen pro izotopovou poměrovou analýzu stabilních izotopů vody (δ2H, δ17O a δ18O) ve vzorcích kapalin. Bude vybaven automatickým podavačem vzorků a interním počítačem pro řízení analýz, softwarem pro analýzu dat a s datovým úložištěm. Součástí dodávky bude referenční materiál pro jednotlivé izotopy a referenční vzorek Vienna Standard Mean Ocean Water. Měření bude probíhat metodou laserové absorpce, která poskytuje oproti jiným měřícím principům vysokou rychlost analýzy a zároveň umožňuje výbornou stabilitu signálu a přesnost.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Sestava 8 kusů flash chromatografů s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy 8 kusů flash chromatografů s příslušenstvím.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Technická univerzita v Liberci
141_Ve_ERDF_Průmyslové regulátory_FM_037   
Stručný popis: Předmětem dodávky bude 8 sestav průmyslového regulátoru Popis sestavy (jeden kus): Celá sestava průmyslového regulátoru je založena na standardních průmyslových programovatelných logických automatech (PLC) vybavených přídavnými moduly s požadovanými počty digitálních a analogových vstupů. Pro realizaci ovládacího rozhraní obsluhy je požadován grafický displej s dotykovou vrstvou.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Vybavenie na riadenie priemyselných procesov a na...  >  Zariadenia na riadenie priemyselných procesov
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Vybavení ONN pro návaznou péči – Hmotnostní spektrometr na bázi technologie MALDI-TOF II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „Vybavení ONN pro návaznou péči – Hmotnostní spektrometr na bázi technologie MALDI-TOF II.“, je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého zdravotnického přístroje hmotnostního spektrometru (dále jen „ZP“), do Oblastní nemocnice Náchod, oddělení klinické mikrobiologie. Součástí plnění předmětu plnění této veřejné zakázky je zajištění pozáručního servisu po dobu 3 let.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Generální ředitelství cel
Obnova detekční RTG techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů statického rentgenového skeneru 2D a dodávka 1 kusu statického rentgenového skeneru 3D do místa plnění.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Nelekárske zariadenia založené na využití...
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
Zařízení pro detekci sloučenin s nízkou či nulovou UV absorpcí II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Zařízení pro detekci sloučenin s nízkou či nulovou UV absorpcí dle technické specifikace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Dodávka mobilního laserového 3D scanneru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka mobilního laserového 3D scanneru umožňujícího rychlé snímání laserem, i lesklých povrchů ve vysokém rozlišení a kvalitě, bez potřeby zmatňování povrchů což umožní rychlé a snadné vytváření přesných 3D modelů vozidel a jejich součástí či jiných objektů s vysokou přesností (dále jen „předmět zakázky“).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Skenery
Univerzita Karlova
Kryogenní UHV STM   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kryogenního UHV STM - ultravakuového rastrovacího tunelového mikroskopu. Předmětem plnění veřejné zakázky je vedle dodávky zařízení také provedení jeho montáže, instalace, zprovoznění včetně provedení zkušebních testů ověřujících splnění technických parametrů zařízení, zaškolení obsluhy a záruční servis. Součástí plnění je i zpracování dokumentace detailního technického provedení resp. sestavení zařízení včetně technického nákresu a předání úplné dokumentace k zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Dalekohledy a brýle pro noční vidění   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dalekohledů a brýlí pro noční vidění pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Masarykova univerzita
CP 1904B Imunochemický analyzátor a analyzátor klinické chemie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení Automatického imunochemického analyzátoru sloužícího k rutinnímu měření různých imunochemických markerů minimálně v séru a plazmě od sledovaných jedinců, a pořízení Automatického analyzátoru klinické chemie sloužícího k rutinnímu měření klinických markerů minimálně v séru, plazmě a moči od sledovaných jedinců. Do obou analyzátorů jsou vkládány primární analytické zkumavky s biologickým materiálem od sledovaného jedince, přičemž analýza vzorku probíhá automaticky. Obě zařízení slouží pro vědecké účely populačních studií, pro zajištění publikovatelnosti výsledků musí mít analyzátory certifikaci CE, UL, C-UL. Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení pro laboratoř.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Generální ředitelství cel
Nákup zařízení na detekci radiace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detekční brána - velká), 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detekční brána - malá), 38 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detektor - cestovní styk) a 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detektor - samostatný), včetně softwaru pro provoz zařízení, které jsou určeny pro rychlou kontrolu (detekci) radioaktivní kontaminace zboží a materiálu, který vstupuje nebo vystupuje do/z neveřejného prostoru mezinárodního letiště s pravidelným provozem do místa plnění. Blíže ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Univerzita Palackého v Olomouci
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro průtokový cytometr. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Buněčný analyzátor – Průtokový cytometr pro aplikovaný výzkum v hematologii a onkologii   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka buněčného analyzátoru – průtokového cytometru pro aplikovaný výzkum v hematologii a onkologii.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Supravodivý magnetický systém pro Faradayův izolátor laserového systému Bivoj   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka supravodivého magnetického systému pro Faradayův izolátor laserového systému Bivoj specifikovaného v Kupní smlouvě, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace , a to v souladu s technickou specifikací stanovenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v souladu s podmínkami uvedenými v Kupní smlouvě. Další informace a specifikace k předmětu veřejné zakázky a podmínky plnění Kupní smlouvy jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně všech jejích příloh, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Polarizačný materiál
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Kamera (optické měřící systémy)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou optických měřících systémů pro měření posuvů a deformací metodou digitální korelace obrazu. Plnění se bude skládat ze dvou optických měřících systémů umožňujících snímání posuvů v prostoru, tj. každý systém bude využívat minimálně 2 kamery (dále jen „měřící systém“). Měřícím systémem bude měřena minimálně oblast cca 20 x 20 cm. Požadavky zadavatele na měřící systém jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie