Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 323 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
TIRF mikroskop s možností detekce jednotlivých molekul   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu nového přístroje – Fluorescenčního mikroskopu umožňujícího laserovou excitaci pomocí totálního odrazu (TIRF), vybaveného excitačními lasery 488, 561 a 640 nm, TIRF 100x objektivem a chlazenou ultracitlivou EMCCD kamerou schopnou detekovat jednotlivé fluorescenční molekuly. Součástí je i předání úplné dokumentace k zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Automatický podavač pro diferenční skenovací kalorimetr (DSC) II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatického podavače pro diferenční skenovací kalorimetr pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Meracie nástroje
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Spektrometrické systémy   
Stručný popis: Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 13 částí, tato zadávací dokumentace se týká části 10 – 13. Části 1 – 9 byly zahájeny a zadány v roce 2018 v samostatných zadávacích řízeních. Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k aktuálně zjištěným okolnostem nebude vypisovat zadávací řízení na původně uváděnou část č. 12 – Rtg. detektor pro tomografii v komoře mikrosvazku. Současné měření na původně plánovaných třech rtg. detektorech není potřebné a realizace zařízení Komora mikrosvazku bude splněna v plánované kvalitě i po zrušení této položky. 13. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek (nově označováno jako část č. 12)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Plynové analyzátory 2019   
Stručný popis: Předmětem dodávky je několik různých typů analyzátorů plynu do laboratoří a terénu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pořízení 3D scanneru a 3D tiskárny   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3D tiskárny, která bude umožňovat tisk předmětů naskenovaných pomocí 3D scanneru a 3D scanner, který bude určen pro výukovou laboratoř 3D modelování.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Vybavení laboratoře ekologie lesa   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení zařízení sloužící k vybavení laboratoře ekologie lesa. Daná zařízení budou sloužit především pro předměty vyučované katedrou ekologie lesa FLD. Věřejná zakázka se skládá z 6 částí.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ministerstvo obrany
Obměna přístrojového vybavení ve stacionárních a mobilních laboratořích VZÚ - nákup   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup různého laboratorního vybavení pro Vojenský zdravotní ústav (dále jen ,,VZÚ").
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Statutární město Zlín
Výměna bytových vodoměrů v bytových domech v majetku SMZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je provedení výměny stávajících bytových vodoměrů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína, za podmínek dle zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka elektronového mikroskopu pro kvalitativní analýzu povrchů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodání elektronového mikroskopu pro kvalitativní analýzu povrchů (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Systém laminárních flowboxů s nastavitelnou rychlostí proudění II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 kusů laminárních flowboxů s filtrací prachových částic a nastavitelnou rychlostí proudění. Systém laminárních flowboxů bude použitý pro filtraci vzduchu v prostoru nad optickými stoly pro zajištění podmínek provozu titan-safírových laserů a manipulaci s citlivými optickými prvky. Předmětem veřejné zakázky nejsou konstrukce pro montáž laminárních flowboxů, ale pouze vlastní laminární flowboxy (moduly s motory, filtry, řízením a montážními úchyty). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava všech částí systému na místo dodání a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy pro provádění fotodokumentace histologických řezů a záznamu výsledků imunohistochemických a biochemických reakcí v prostorovém kontextu orgánů, tkání a buněk, a to s využitím klasických i fluorescenčních značek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Laboratorní pracoviště pro výuku (fyzikální experimenty)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť fyzikálních experimentů zaměřených na problematiku elektromagnetického záření, jeho vznik a vlastnosti. Dodávka se bude sestávat z těchto laboratorních pracovišť – fyzikálních sestav: • pracoviště teorie odrazu a Fresnelovy vztahy s He-Ne laserem • pracoviště Stefanův - Boltzmannův zákon vyzařování • pracoviště Franckův-Hertzův pokus s neonem (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve smlouvě na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Univerzita Karlova
Dodávka laboratorních přístrojů III   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů, přičemž veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
KIEFEL Automotive s.r.o.
Motorizovaný souřadnicový měřící stroj s horizontální konstrukcí včetně obslužného software   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka motorizovaného souřadnicového měřícího stroje s horizontální konstrukcí včetně příslušenství, obslužného softwaru, instalace stroje i softwaru, zprovoznění, akreditované kalibrace, zaškolení obsluhy, technické podpory, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
HIGH QUALITY, LARGE SIZE FOCUSING OFF-AXIS PARABOLIC MIRRORS FOR BT IN E2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je podrobně upřesněn v příloze č. 3 Technické specifikace (Dokument specifikace požadavků) a Příloha č. 2 Smlouvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie