Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2017   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné (dle aktuálních potřeb zadavatele) komplexní dodávky počítačů včetně monitorů, lokálních tiskáren, notebooků a OEM licencí software, plně kompatibilních se současně používanými u zadavatele (MS Windows a MS Office). Předmětem zakázky je rovněž záruční i pozáruční servis výpočetní techniky a služby se servisem související (např. dodávka náhradních dílů). Předmětem zakázky je dále zajištění odběru a ekologické likvidace zařízení, které dodavatel dodal, jakož i zařízení, které je dodaným zařízením nahrazováno.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
ESAP Consult, s. r. o.
Testování směsí v pyrolýzní jednotce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci laboratorních činností v rámci projektu zadavatele. Projekt zadavatele řeší využití odpadního materiálu na tvorbu a optimalizaci palivových směsí. Předmětem poskytovaných služeb je provedení 3 celodenních kampaní (tj. cca 10 hodin/kampaň) na pyrolýzní jednotce. V rámci každé kampaně budou zpracovány až 2 tuny materiálu, které dodá zadavatel a bude se jednat o směsi zejména biologicky aktivních látek, živočišných tuků v počínajícím stavu rozkladu, plastového odpadu, odpadu z dřevovýroby, průmyslových kalů (kal papírenský, kal z výroby celulózy a pod.), lihovarských výpalků.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
ESAP Consult, s. r. o.
Tvorba a optimalizace palivových směsí pro procesní využití   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci analýz v rámci projektu zadavatele. Projekt zadavatele řeší využití odpadního materiálu na tvorbu a optimalizaci palivových směsí. Předmětem poskytovaných služeb je provedení následujících analýz a laboratorních činností: - Příprava vstupních vzorků (drcení, mletí, sušení) - Příprava směsi (testování různých poměrů vstupních surovin, peletizace) - 10 vzorků u každé směsi (4 směsi) celkem tedy 40 vzorků. - 40 vzorků – analýzy v rozsahu (výhřevnost, spalné teplo sušina, vlhkost a protokol analýzy) - Výměr optimálních vzorků (2 vzorky z každé směsi, celkem tedy 8 vzorků) a u nich provedení: o Analýzu vstupního parametru o Analýzu pevného zbytku o Analýzu pyrolýzní kapaliny - Pyrolýzní testy na laboratorní pyrolýze
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
Laboratorní služby   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních laboratorních služeb včetně souvisejících dodávek pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA na platformě Illumina – opakované řízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je sekvenace DNA nové generace na přístroji Illumina – NovaSeq nebo HiSeq, PE 150 cycle. Bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1_technická specifikace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA 2017-2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování DNA (čtení pořadí nukleotidů v DNA) mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 24 měsíců, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
Správa Národního parku Šumava
Zpracování chemických analýz vzorků vody v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/00452 LIFE for MIRES v letech 2019 - 2024   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování chemických analýz vzorků vody v rámci projektu LIFE for MIRES v letech 2019 – 2024. Rozsah předmětu plnění: Celkový počet vzorků 438, měsíčně bude odebíráno vždy cca 6 vzorků po dobu let 2019 – 2024. V každém vzorku budou analyzovány následující parametry: DOC, SO4, NO3, N-NO3, NH4, N-NH4, PO4, P-PO4, Ca, Mg, Al, celkové Fe, pH, konduktivita, N celkový, P celkový, P celkový rozpuštěný, TOC. Metody stanovení (v závorce mez stanovitelnosti): - Konduktivita (0,1mS/m): při 25°C - DOC (1mg/l): filtrace a oxidační termický rozklad na Pt katalyzátoru, detekce CO2 v infračervené oblasti - NH4 (0,04mg/l): fotometricky - N-NH4 (0,03mg/l): fotometricky - PO4 (0,01mg/l): fotometricky - P-PO4 (0,003mg/l): fotometricky - NO3 (0,1mg/l), SO4 (0,1mg/l): iontová chromatografie - Ca (0,1mg/l), Mg(0,1mg/l), Fe (0,01mg/l), Al (100 ug/l): AAS plamen, stanoveny jako „celkové“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie