Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Lesy České republiky, s.p
BP Černý potok ř. km 0,000 - 1,700   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je údržba břehového porostu na Černém potoce, konkrétně těžba dřevin, udržovací péče a výsadba dřevinného břehového porostu. Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Černého potoka.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Brna, a.s.
Dynamický nákupní systém - Těžební činnost bez harvestorové technologie a činnost související   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou běžně, obecně dostupné služby související s těžební činností bez harvestorové technologie, tedy s výrobou dříví v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Uvažované těžební činnosti nezahrnují výrobu dříví s využitím harvestorové technologie. Jednotlivé těžební činnosti jsou jednoznačně specifikovány v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadávání veřejných zakázek v DNS bude probíhat v souladu s § 141 zákona výhradně prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – těžba dřeva a manipulace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je těžba dřeva a jeho zkracování na základě zadané sortimentace. Jedná se o mýtní i předmýtní těžbu. V případě kalamit a živelných pohrom bude přednostně zpracovávána i těžba nahodilá. Vše bude provedeno dle aktuálních potřeb objednatele. Předpokládaný objem prací je cca 8.000 m³ těžby dřevní hmoty včetně její manipulace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – soustřeďování dřeva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je soustřeďování vytěženého dřeva na odvozní místo a jeho rovnání do hrání na základě požadavků objednatele. Předpokládaný objem prací cca 8.000 m³.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – harvestorové technologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je těžba dřeva harvestorovými technologiemi - těžba dřeva, manipulace na základě zadané sortimentace a soustřeďování jednotlivých sortimentů na odvozní místo. Jedná se o mýtní i předmýtní těžbu. V případě kalamit a živelných pohrom bude přednostně zpracovávána i těžba nahodilá. Vše podle aktuálních potřeb objednatele. Předpokládaný objem prací je cca 3.000 m³ těžby dřevní hmoty harvestorovými technologiemi. Rámcová dohoda dle § 131 zákona bude uzavřena s více dodavateli. Veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona. Zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s minimálně 2 a maximálně 20 dodavateli.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou (rámcová dohoda) - LZ Židlochovice 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení včetně obracení a měření, výrobu sortimentů a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily souběžně s provedením kůrovcové těžby, zpřístupňování lesních porostů řezem souběžně s provedením výchovné těžby. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, prořezávek, odstranění škodících dřevin, zpřístupňování lesních porostů, výřez plevelných dřevin, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou (rámcová dohoda) - LZ Boubín 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení včetně obracení a měření, výrobu sortimentů a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily souběžně s provedením kůrovcové těžby, zpřístupňování lesních porostů řezem souběžně s provedením výchovné těžby. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, prořezávek, odstranění škodících dřevin, zpřístupňování lesních porostů, výřez plevelných dřevin, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách. Blíže viz ZD.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje zejména kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení, výrobu sortimentů a manipulaci dříví. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, zejména předmýtní těžby a dále provádění prořezávek, výřez nežádoucích dřevin, vyvětvování porostů a další podobné činnosti s motorovou pilou. Blíže viz ZD.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou (rámcová dohoda) - LZ Kladská 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení včetně obracení a měření, výrobu sortimentů a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily souběžně s provedením kůrovcové těžby, zpřístupňování lesních porostů řezem souběžně s provedením výchovné těžby. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, prořezávek, odstranění škodících dřevin, zpřístupňování lesních porostů, výřez plevelných dřevin, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Provádění pěstebních činností (DNS)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb pěstební činnosti včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, specifikovaných chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti. V podrobnostech viz zadávací dokumentace
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy města Brna, a.s.
Dynamický nákupní systém - Pěstební činnost v lesnictví a činnosti související   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou běžně, obecně dostupné služby související s pěstební činností v lesnictví v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Jednotlivé pěstební činnosti jsou jednoznačně specifikovány v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadávání veřejných zakázek v DNS bude probíhat v souladu s § 141 zákona výhradně prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Školkařská činnost v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem podle § 134 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotku zadavatele – Správu lesních školek v roce 2019. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 35 ZVZ se zadavatel rozdělil předmět plnění VZ na 6 částí, které jsou plněny samostatně.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
Lesy České republiky, s.p.
Provádění těžebních činností (DNS)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb výroby dříví především na lokalitě odvozní místo (dále jen „OM“). Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména provádění těžebních činností (těžby dříví, manipulaci dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví na odvozní místo, a to včetně roztřídění dříví dle sortimentů a ukládání na skládky) a dále také provedení služeb s touto činností souvisejících (např. provedení potěžebních úprav, úklidu klestu, soustřeďování dříví, zpracování a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávky chemických přípravků). Podrobnosti - viz zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy České republiky, s.p.
Provádění těžebních činností (DNS)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb výroby dříví především na lokalitě odvozní místo (dále jen „OM“). Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména provádění těžebních činností (těžby dříví, manipulaci dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví na odvozní místo, a to včetně roztřídění dříví dle sortimentů a ukládání na skládky) a dále také provedení služeb s touto činností souvisejících (např. provedení potěžebních úprav, úklidu klestu, soustřeďování dříví, zpracování a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávky chemických přípravků). Podrobnosti - viz zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy České republiky, s.p.
Přibližování dříví vyvážecí soupravou/vlekem (rámcová dohoda)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je přibližování či vyvážení vytěženého dříví a klestu na odvozní místo (v případě klestu i jiné místo v porostu s uložením do valů či řad) s roztříděním dříví na odvozním místě (dále jen „OM“) dle vyrobených sortimentů a to vše pomocí vyvážecí soupravy nebo univerzálního kolového traktoru s vyvážecím vlekem (dále jen „vlek“). Tyto služby zahrnují následující činnosti, avšak nikoliv výlučně: (1) vyvezení vytěženého dříví na OM nebo vyvezení klestu na OM či jiné místo stanovené zadavatelem v porostu, (2) roztřídění dříví na OM dle vyrobených sortimentů nebo uložení klestu do hromad či valů (řad) na OM či stanoveném místě v porostu, (3) ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, a to vše prostřednictvím vyvážecí soupravy/vleku.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie