Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 274 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
EKOD Servis s.r.o.
NÁKUP VOZIDLA PRO SVOZ KO – EKOD 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem koupě je 1ks svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu (směsného komunálního odpadu, plastů, papíru, skla, kompozitních obalů a bioodpadu) jako celek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Sonografický přístroj pro kardiologii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka nového nikdy před tím nepoužitého plně digitálního ultrazvukového systému nejvyšší kategorie pro provádění vaskulárních a kardiologických vyšetření. Konkrétně se jedná o ultrazvukový přístroj PHILIPS EPIQ. Podrobně je předmět dodávky specifikován v příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Liberecký kraj
Silnice III/26836 Lindava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce silnice III/26836 procházející městem Cvikov a městskou částí Lindava v celkové délce 5,441 km. Jedná se o homogenizaci silnice, zpevnění krajnic, obnovu/doplnění bezpečnostního zařízení, výměnu svislého a vodorovného dopravního značení, pročištění příkopů a rekonstrukci propustků a opěrných zdí. Rekonstrukce komunikace vychází ze zpracované diagnostiky vozovky. Z ní vychází na celém úseku dvě varianty úprav. V místě, kde nebude zásah do vozovky v celé šíři bude provedena recyklace za studena. Tam, kde bude zásah do stávající vozovky větší bude užita kompletní rekonstrukce vozovkového souvrství (jedná se zejména o místa, kde bude probíhat rekonstrukce propustků, rekonstrukce opěrný zdí, apod.). Následně bude provedena pokládka celoplošných asfaltových vrstev. Na úseku se nachází 33 propustků, jejichž předmětem je rekonstrukce a jsou součástí této stavby. V rámci stavby bude rekonstruováno 5 opěrných zdí a dojde ke směrovému posunu stožárů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
statutární město Liberec
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Polní, Baltská, Nám. Dr. E. Beneše   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování chodníku a výměna svítidel s výstavbou nových světelných bodů v ulici Baltské, zřízení nového chodníku vč. doplnění dvou nových osvětlovacích bodů v ulici Polní a rozšíření stávajícího chodníku s přechodem pro chodce mezi kavárnou Pošta a divadlem F. X. Šaldy na nám. Dr. E. Beneše.
Stavebné práce
Technická univerzita v Liberci
167_KV_PRDG_ Interaktivní učebna DG   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení interaktivní učebny technickým zařízením specifikovaným v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
VÚTS, a.s.
Přístroj pro dynamicko mechanické analýzy (DMA)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro dynamicko mechanické analýzy (DMA) včetně příslušného software a dodávky základního stolu s antivibrační podložkou.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Krajská nemocnice Liberec, a.s
Dodávka diagnostik/reagencií a spotřebního materiálu pro hematologická vyšetření a výpůjčka k tomu potřebných technologií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro hematologická vyšetření po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hematologického analyzátoru včetně příslušenství pro oddělení klinické hematologie v nemocnici Liberec.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
město Česká Lípa
Údržba dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury v České Lípě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je provádění prací a poskytování s tím souvisejících služeb spojených s údržbou dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury v majetku zadavatele podle specifikací v ZD. Účelem plnění předmětu VZ je systematická a periodická péče o dětská pískoviště, herní prvky, sportovní prvky a lavičky, v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické limity písku v pískovištích a venkovních hracích plochách, v souladu s normami ČSN EN 1176 -1 až 11 Zařízení a povrch dětských hřišť a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Součástí předmětu VZ jsou také pravidelné týdenní vizuální, čtvrtletní a roční servisní kontroly dětských hřišť a sportovišť.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba zariadenia ihrísk
statutární město Liberec
ZŠ Liberec, Aloisina výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v objektu Základní školy, Liberec, Aloisina výšina. Cílem těchto stavebních prací je vybudování bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu v objektu i mimo něj, zlepšení orientace na venkovních přístupových komunikacích a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí.
Stavebné práce
Silnice LK a.s.
Celkové opravy kabin a motoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení kabin a motoru včetně jejich příslušenství u vozidel na údržbu komunikací do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně dodání náhradních dílů nutných k provedení požadovaných oprav. Aktuální stav kabin a motoru včetně jejich příslušenství s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Město Železný Brod
Železný Brod – zateplení objektu sokolovny, Masarykova 500   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující • Zateplení objektu: ▪ zateplení obvodového pláště, ▪ zateplení soklu, ▪ zateplení střechy, ▪ výměna otvorových výplní.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Osečná
Oprava komunikace a výstavba chodníku Osečná, ul. Českodubská (SIL. II/278)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě krajské silnice II. třídy a výstavbě nového chodníku podél této komunikace, a to včetně dodávky veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Pořízení Hw a Sw vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií II   
Stručný popis: část 1-Optická síť 10GB a část 2-ICT
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
Liberecký kraj
Nákup osobních automobilů s hybridním pohonem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup pěti nových služebních osobních automobilů dle stanovené specifikace (technických parametrů a minimální výbavy).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Modernizace laboratoře chemie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace laboratoře chemie spočívající v likvidaci současného vybavení; rekonstrukci podlahy a položení nového povrchu; výmalby a opravě omítek; opravě a modernizaci všech rozvodů (elektřiny, vody, plynu); nové osvětlení; pořízení celého nového vybavení (skříně, stoly, digestoře a další nábytek) podle ZD a v ní uvedených parametrů a specifikací.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie