Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   
Stručný popis: Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na provádění překládek veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami komunikací. Předmětem rámcové smlouvy je stanovení rámcových podmínek provádění překládek sítí elektronických komunikací, vyvolaných stavbami komunikací, jejichž stavebníkem a investorem je zadavatel, které budou aplikovány vždy na jednotlivé smlouvy o realizaci překládky, na základě kterých budou jednotlivé dílčí smlouvy uzavírány.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro KHS v Hradci Králové. ICT jsou určeny pro výkon státní správy pro Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na čtyři části, na část A – optická páteř sítě (dále jen ČÁST A), na část B – kamerový systém (dále jen ČÁST B), na část C – pobočková ústředna telefonní sítě (dále jen ČÁST C), na část D – aplikační server a zálohovací server (dále jen ČÁST D).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Město Uherské Hradiště
"Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - konektivita"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) konektivity učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí části. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov, k veřejnému internetu Dílčí část č. 2: PC učeben ZŠ T.G.Masaryka Uh. Hradiště – Mařatice Dílčí část č. 3: ZŠ a MŠ Větrná 1063, k veřejnému internetuˇ Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek do více dílčích částí podá účastník samostatnou nabídku pro každou dílčí část, tzn. samostatnou nabídku v elektronickém nástroji. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   
Stručný popis: Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na provádění překládek veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami komunikací. Předmětem rámcové smlouvy je stanovení rámcových podmínek provádění překládek sítí elektronických komunikací, vyvolaných stavbami komunikací, jejichž stavebníkem a investorem je zadavatel, které budou aplikovány vždy na jednotlivé smlouvy o realizaci překládky, na základě kterých budou jednotlivé dílčí smlouvy uzavírány.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Univerzita Palackého v Olomouci
Vybudování primárního systému pro prevenci průniku na bázi heuristiky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vybudování primárního systému pro prevenci průniku na bázi heuristiky na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, kdy je požadována dodávka, instalace a konfigurace systému pro prevenci průniku na základě heuristických metod, jehož hlavní úlohou je ochrana vnějšího perimetru před internetovými útoky zaměřenými na zablokování počítačové sítě nebo aplikací, zneužití zranitelnosti aplikací, šíření malware, síťové anomálie, únik informací, DDoS, saturaci internetového spoje, útoky na přihlašovací stránky aplikací, SSL útoky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
Obnova síťové infrastruktury ČÚZK   
Stručný popis: Zadavatel požaduje obnovit síťovou infrastrukturu v obou datových centrech resortu ČÚZK. Jedná se o dodávku a zprovoznění následujících komponent: - 4 ks core datových přepínačů (dále také „Switche“) (po dvou kusech do každého datového centra) - 2 ks Out of band management switchů (po dvou kusech do každého datového centra) - 4 ks DWDM zařízení (po dvou kusech do každého datového centra) - 4 ks Loadbalancerů (po dvou kusech do každého datového centra) - 4 ks Next Generation FireWallů (po dvou kusech do každého datového centra) Zadavatel dále požaduje implementaci jednotného managementu pro DC switching a šifrátory, jednotného managementu pro loadbalancery, jednotného managementu pro firewally a implemetaci Monitoringu NetFlow spolu s implementací 802.1x, vytvoření kompletní dokumentace (včetně spolupráce na havarijních plánech), 2x školení v délce 2 dnů pro 5 uživatelů a 15 MD podpory. Podrobnosti viz ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Modernizace vybavení HW a SW - HW a SW pro konektivitu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka - vybavení datové sítě (hardwaru a softwaru pro konektivitu) vč. dopravy a instalace spolufinancovaná z IROP. Dodávané zařízení musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a nepoškozené. Předmětem plnění je dodání zboží do místa plnění včetně dopravy a instalace, dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce, v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie