Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
FIT-19-104 – NÁKUP KONCOVÝCH SÍŤOVÝCH PRVKŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka síťových prvků (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci uvedeny.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Zajištění datové konektivity zadavatele   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: - Propojení lokálních datových sítí (LAN) s označením služby „privátní síť“ - virtuální privátní sítí na základě technologie IP VPN v režimu L2 nebo L3 – privátní síť, - Připojení centrální lokality do internetu prostřednictvím zálohované přípojky k síti dodavatele – konektivita do internetu, - Připojení lokálních telefonních ústředen v lokalitách VZII a VZIII do lokality VZI pomocí příček E1 – propojení lokalit prostřednictvím přípojek E1.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018 ČÁST C   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro KHS v Hradci Králové. ICT jsou určeny pro výkon státní správy pro Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Část C – pobočková ústředna telefonní sítě (dále jen ČÁST C)
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Krajský soud v Českých Budějovicích
KS ČB – rekonstrukce počítačové sítě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: 1. Dodávka, montáž a zprovoznění kompletního díla – strukturovaného kabelážního systému, který je specifikován v projektové dokumentaci, včetně všech potřebných přípravných prací a vedlejší nákladů až do okamžiku předání díla objednateli. 2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Další požadavky na strukturovaný kabelážní systém cat 6a včetně rozsahu SCS, kabelových tras, subsystémů, systému značení datových zásuvek, tras optických kabelů, norem, které musejí být dodrženy, apod. jsou k dispozici v projektové dokumentaci, a to technické zprávě (příloha č. 1) a výkresové části (přílohy 2.1 až 2.7).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Kraj Vysočina
1. A: Wi-Fi komponenty   
Stručný popis: Jedná se o část A veřejné zakázky "Rámcové smlouvy na dodávku ICT komponent" https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00003830 Předmětem části A veřejné zakázky je pořízení jednotného řešení bezdrátových sítí zaměřeného především na pokrytí vnitřních prostor a areálů příspěvkových organizací kraje. Je poptáváno ucelené řešení zahrnující přístupové body různých kategorií, řadiče přístupových bodů, řídící a monitorovací software. Jednotlivé prvky musí podporovat moderní přenosové standardy, metody šifrování a autentizace. Podrobnosti viz zadávací dokumentace, která je společná pro všechny části veřejné zakázky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   
Stručný popis: Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na provádění překládek veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami komunikací. Předmětem rámcové smlouvy je stanovení rámcových podmínek provádění překládek sítí elektronických komunikací, vyvolaných stavbami komunikací, jejichž stavebníkem a investorem je zadavatel, které budou aplikovány vždy na jednotlivé smlouvy o realizaci překládky, na základě kterých budou jednotlivé dílčí smlouvy uzavírány.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro KHS v Hradci Králové. ICT jsou určeny pro výkon státní správy pro Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na čtyři části, na část A – optická páteř sítě (dále jen ČÁST A), na část B – kamerový systém (dále jen ČÁST B), na část C – pobočková ústředna telefonní sítě (dále jen ČÁST C), na část D – aplikační server a zálohovací server (dále jen ČÁST D).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Město Uherské Hradiště
"Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - konektivita"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) konektivity učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí části. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov, k veřejnému internetu Dílčí část č. 2: PC učeben ZŠ T.G.Masaryka Uh. Hradiště – Mařatice Dílčí část č. 3: ZŠ a MŠ Větrná 1063, k veřejnému internetuˇ Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek do více dílčích částí podá účastník samostatnou nabídku pro každou dílčí část, tzn. samostatnou nabídku v elektronickém nástroji. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie