Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 15 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČSAD Brno holding, a.s.
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“. Předmět veřejné zakázky se bude realizovat ve dvou samostatných etapách, obě dvě etapy budou zahájené doručením samostatné výzvy k zahájení předmětné etapy. Maximální délka realizace každé z etap je 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení etapy. Předmětem první etapy je realizace opatření na konstrukci zastřešení. Předmětem druhé etapy je realizace opatření na sloupech a zábradlí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
MERO ČR, a.s.
Nátěry nádrží a potrubí na CTR Nelahozeves - rámcová smlouva (II)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy nátěrů nádrží a potrubí na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Centrum sociálních služeb Praha
Rámcová smlouva na malířské práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na zajištění malířských prací pro potřebu Centra sociálních služeb Praha.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
ČSAD Brno holding, a.s.
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“. Předmět veřejné zakázky se bude realizovat ve dvou samostatných etapách, obě dvě etapy budou zahájené doručením samostatné výzvy k zahájení předmětné etapy. Maximální délka realizace každé z etap je 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení etapy. Předmětem první etapy je realizace opatření na konstrukci zastřešení. Předmětem druhé etapy je realizace opatření na sloupech a zábradlí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Malířské a lakýrnické práce   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody (dále jen „Dohoda“) mezi zadavatelem a maximálně 4 dodavateli, kteří budou realizovat malířské a lakýrnické práce v prostorách objektů Kanceláře Poslanecké sněmovny a prostor v nájmu dle aktuálních potřeb zadavatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
ČSAD Brno holding, a.s.
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“. Předmět veřejné zakázky se bude realizovat ve dvou samostatných etapách, obě dvě etapy budou zahájené doručením samostatné výzvy k zahájení předmětné etapy. Maximální délka realizace každé z etap je 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení etapy. Předmětem první etapy je realizace opatření na konstrukci zastřešení. Předmětem druhé etapy je realizace opatření na sloupech a zábradlí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
ČEPRO, a.s.
Rámcová dohoda - Nátěry nádrží a technologie   
Stručný popis: Opravy protikorozních nátěrů a korozních poškození jednotlivých skladovacích nádrží na PHM vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky a případná nová aplikace protikorozních nátěrů na nových technologiích.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Krajská zdravotní, a.s.
Malířské a lakýrnické práce pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o.z.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající v opakovaném provádění malířských prací.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
MERO ČR, a.s.
Nátěry nádrží a potrubí na CTR Nelahozeves - rámcová smlouva (II)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy nátěrů nádrží a potrubí na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Malířské a natěračské práce ve Fakultní nemocnici Hradec Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění malířských a natěračských prací dle aktuální potřeby zadavatele. Plnění za 2.čtvrtletí roku 2019.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Město Cheb
Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 6, Cheb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní osazení nových oken z plastových profilů s izolačním trojsklem kromě schodišťového prostoru a vyměněna vnějších parapetů okenních otvorů za nové s přesahem min. 30 mm. V rámci předmětu plnění dojde k zateplení štítových stěn a dále bude povrch čelních stěn očištěn, opatřen silikonovým nátěrem a nástřikem proti plísním. U balkonů dojde k výměně výplní za tahokov a bude dvojitým nátěrem natřena nosná konstrukce zábradlí. Dojde též k zateplení soklu a následné povrchové úpravě. V rámci terénních úprav bude na jihozápadní straně objektu nově osazen okapový chodníček o šířce 500 mm. Na vstupní straně bude zrenovován přístupový chodník vedoucí od silnice k budově, a to včetně vstupu. Bližší informace jsou uvedeny v PD.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Rámcová dohoda na malířské práce   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Způsob výběru konkrétního dodavatele je blíže specifikován v čl. 5 přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek – Návrh rámcové dohody. • Malířské práce jsou vyvolány z důvodu údržby objektů. Roční objem malířských prací je cca 130.000 m2, který je rozložen nerovnoměrně do jednotlivých měsíců. Největší objem malířských prací (cca 70%) je prováděn v období letních měsíců při celkových uzávěrách jednotlivých oddělení, klinik a ústavů zadavatele, a proto zadavatel požaduje, aby malířské firmy měly v těchto měsících dostatek kapacity malířských pracovníků. • Malířské práce budou provedeny za provozu klinik, oddělení, s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu (24 hod. denně, 7 dní v týdnu).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
ČSAD Brno holding, a.s.
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“. Předmět veřejné zakázky se bude realizovat ve dvou samostatných etapách, obě dvě etapy budou zahájené doručením samostatné výzvy k zahájení předmětné etapy. Maximální délka realizace každé z etap je 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení etapy. Předmětem první etapy je realizace opatření na konstrukci zastřešení. Předmětem druhé etapy je realizace opatření na sloupech a zábradlí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Městská část Praha 5
Malířské práce administrativních budov ÚMČ Praha 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vymalování prostor administrativních budov zadavatele – ÚMČ Praha 5, a to bílou barvou s 95 % bělosti a za pomocí dvou nátěrů. Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění dalších činností, které s malířskými pracemi souvisejí nebo na ně úzce navazují, především se jedná o nutné drobné opravy stěn (zednické opravy), drobné stěhování k zajištění řádného vymalování, zakrytí nábytku fólií, úklid po malování a zajištění dopravy potřebného vybavení do místa plnění veřejné zakázky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Město Cheb
Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 5, Cheb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní osazení nových oken z plastových profilů s izolačním trojsklem a vyměněna vnějších parapetů okenních otvorů za nové s přesahem min. 30 mm. V rámci předmětu plnění dojde k zateplení štítových stěn a dále bude povrch čelních stěn očištěn, opatřen silikonovým nátěrem a nastříkán proti plísním. U balkonů dojde k výměně výplně a vybudování nové konstrukce nášlapné vrstvy. Přízemní balkóny budou nově zastřešeny. Dojde též k povrchové úpravě soklu. V rámci terénních úprav bude po celém obvodu objektu nově osazen okapový chodníček o šířce 500 mm ukončený obrubníkem. Vstup bude opatřen novým zastřešením. Bližší informace jsou uvedeny v PD.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie