Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Cheb
Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 6, Cheb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní osazení nových oken z plastových profilů s izolačním trojsklem kromě schodišťového prostoru a vyměněna vnějších parapetů okenních otvorů za nové s přesahem min. 30 mm. V rámci předmětu plnění dojde k zateplení štítových stěn a dále bude povrch čelních stěn očištěn, opatřen silikonovým nátěrem a nástřikem proti plísním. U balkonů dojde k výměně výplní za tahokov a bude dvojitým nátěrem natřena nosná konstrukce zábradlí. Dojde též k zateplení soklu a následné povrchové úpravě. V rámci terénních úprav bude na jihozápadní straně objektu nově osazen okapový chodníček o šířce 500 mm. Na vstupní straně bude zrenovován přístupový chodník vedoucí od silnice k budově, a to včetně vstupu. Bližší informace jsou uvedeny v PD.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Rámcová dohoda na malířské práce   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Způsob výběru konkrétního dodavatele je blíže specifikován v čl. 5 přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek – Návrh rámcové dohody. • Malířské práce jsou vyvolány z důvodu údržby objektů. Roční objem malířských prací je cca 130.000 m2, který je rozložen nerovnoměrně do jednotlivých měsíců. Největší objem malířských prací (cca 70%) je prováděn v období letních měsíců při celkových uzávěrách jednotlivých oddělení, klinik a ústavů zadavatele, a proto zadavatel požaduje, aby malířské firmy měly v těchto měsících dostatek kapacity malířských pracovníků. • Malířské práce budou provedeny za provozu klinik, oddělení, s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu (24 hod. denně, 7 dní v týdnu).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
ČSAD Brno holding, a.s.
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“. Předmět veřejné zakázky se bude realizovat ve dvou samostatných etapách, obě dvě etapy budou zahájené doručením samostatné výzvy k zahájení předmětné etapy. Maximální délka realizace každé z etap je 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení etapy. Předmětem první etapy je realizace opatření na konstrukci zastřešení. Předmětem druhé etapy je realizace opatření na sloupech a zábradlí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Městská část Praha 5
Malířské práce administrativních budov ÚMČ Praha 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vymalování prostor administrativních budov zadavatele – ÚMČ Praha 5, a to bílou barvou s 95 % bělosti a za pomocí dvou nátěrů. Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění dalších činností, které s malířskými pracemi souvisejí nebo na ně úzce navazují, především se jedná o nutné drobné opravy stěn (zednické opravy), drobné stěhování k zajištění řádného vymalování, zakrytí nábytku fólií, úklid po malování a zajištění dopravy potřebného vybavení do místa plnění veřejné zakázky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Město Cheb
Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 5, Cheb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní osazení nových oken z plastových profilů s izolačním trojsklem a vyměněna vnějších parapetů okenních otvorů za nové s přesahem min. 30 mm. V rámci předmětu plnění dojde k zateplení štítových stěn a dále bude povrch čelních stěn očištěn, opatřen silikonovým nátěrem a nastříkán proti plísním. U balkonů dojde k výměně výplně a vybudování nové konstrukce nášlapné vrstvy. Přízemní balkóny budou nově zastřešeny. Dojde též k povrchové úpravě soklu. V rámci terénních úprav bude po celém obvodu objektu nově osazen okapový chodníček o šířce 500 mm ukončený obrubníkem. Vstup bude opatřen novým zastřešením. Bližší informace jsou uvedeny v PD.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
MERO ČR, a.s.
Nátěry nádrží a potrubí na CTR Nelahozeves - rámcová smlouva (II)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy nátěrů nádrží a potrubí na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Město Třebíč
Třebíč, Říční lázně Polanka, celková oprava budovy s převlékárnami, 4. - 6. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky "Třebíč, Říční lázně Polanka, celková oprava budovy s převlékárnami, 4. - 6. etapa" jsou stavební práce spočívající v generální opravě budovy dřevěných převlékáren, která je nemovitou kulturní památkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
statutární město Olomouc
Radnice Olomouc - oprava fasády a věže   
Stručný popis: Předmětem je oprava fasády na objektu radnice Olomouc s cílem odstranění vlhkosti, oprava obou venkovních schodišť radnice, výměna a doplnění kamenných soklů, restaurování kamenických, kovářských, truhlářských výrobků a klempířských prvků. Jedná se dále o opravu všech prvků vyskytující se na fasádě radnice. Dále je předmětem veřejné zakázky zásadní generální oprava dřevěné konstrukce hlavní radniční věže včetně výměny oplechování na celé věži. Objekt radnice Olomouc je nemovitou kulturní památkou. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Klasifikace předmětu zadávacího řízení dle CPV: 45443000-4 Práce na fasádách; 45260000-7 Střešní práce a jiné specializované stavební práce; 45422000-1 Tesařské práce; 45261210-9 Pokládka střešních krytin; 45261910-6 Opravy střech; 45262500-6 Kamenické a zednické práce; 71550000-8 Kovářské služby; 92312000-1 Umělecké služby; 92312250-8 Služby poskytované individuálními umělci;
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
MERO ČR, a.s.
Nátěry nádrží a potrubí na CTR Nelahozeves - rámcová smlouva (II)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy nátěrů nádrží a potrubí na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Statutární město Hradec Králové
Malování a pokládka podlahových krytin v budovách magistrátu města   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění malířských a natěračských prací včetně dodávky malířských a nátěrových hmot a pokládka podlahových krytin v budovách Magistrátu města Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie