Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Osciloskopy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka osciloskopů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Český metrologický institut
Primární etalon hustoty kapalin   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka: 1) Primárního etalonu hustoty kapalin s hydrostatickým vážením, s realizací stupnice hustoty v rozsahu 600 kg/m3 až 1800 kg/m3 2) Instalace a zprovoznění systému v ČMI OI Brno, ČR 3) Zaškolení obsluhy v ČMI OI Brno, ČR, případně u dodavatele Předmět veřejné zakázky musí splňovat všechny technické parametry a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci – v Příloze č. 1.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Česká zemědělská univerzita v Praze
Vybavení zelené střechy HTP FLD   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení zelené střechy (nového, nepoužívaného, originálního) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Plánovaná zařízení slouží k vybavené zelené střechy nového výukového pavilonu FLD. Daná zařízení budou sloužit především pro předměty vyučované katedrou ekologie lesa FLD. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy dané části a v příloze Technická specifikace dané části, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Mendelova univerzita v Brně
Laboratorní přístroje pro ZF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Laboratorní přístroje pro ZF“ je dodávka přístrojů za účelem modernizace vybavení, která umožní zaměřit výuku na moderní praktická cvičení, s důrazem na současné požadavky trhu práce. Laboratoře budou využívány také při řešení závěrečných prací studentů, kteří budou pracovat ve srovnatelném prostředí, jako jsou moderní technologické a analytické laboratoře v praktické sféře.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Presné váhy
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Tvrdoměr   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického tvrdoměru, který je určen k měření tvrdosti a mikrotvrdosti na různých materiálech a je schopen měření v jednotlivých bodech, průbězích a mapách - to vše řešené automatickým pohybem a vyhodnocováním (dále jen „tvrdoměr“). Zadavatel požaduje dodání tvrdoměru dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Bližší podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve smlouvě na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY OLOVĚNÝCH PLOMB A PLOMBOVACÍHO DRÁTU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek olověných plomb a plombovacího drátu s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy olověných plomb a plombovacího drátu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Analytické váhy (4ks) a předvážky (3ks)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání 4 kusů analytických vah a 3 kusů předvážek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Presné váhy
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pořízení dendrometrů pro projekt EVA4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 36 ks sestav pro bezkontaktní analýzu přírůstové dynamiky stromů – tj. dendrometrů. Dané sestavy umožní automatické kontinuální měření změn obvodu stromů v průběhu celého roku v rámci výzkumných aktivit projektu EVA 4.0.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
Scintilační počítač beta-záření   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a instalace nového dosud neužívaného scintilačního počítače beta – záření s 6 páry detektorů pro vzorky ve formátu 4x6 a 8x12.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávka automatických bodových dendrometrů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatických bodových dendrometrů (nových, nepoužívaných, originálních) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Plánovaná zařízení umožňují detailní měření reakcí stromů na změny klimatu a stresu suchem. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 318 ks tohoto zařízení včetně souvisejících služeb. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy a v příloze Technická specifikace, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie