Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Cell Stretcher   
Stručný popis: Cell Stretcher s kompenzací pohybu a kompatibilní s Leica THUNDER Imager 3D Live Cell mikroskopovým systémem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
CzechBio - TEM   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového a dosud nepoužitého rutinního transmisního elektronového mikroskopu pro biologické aplikace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
Bioluminiscenční mikroskop pro live cell imaging   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nového dosud neužívaného mikroskopu specializovaného na detekci bioluminiscence (luciferázy, fotoproteiny) pomocí vysoce citlivé EM-CCD kamery, který umožňuje kontinuální detekci v řádu dnů na živých vzorcích buněk, tkáňových explantů, embryí apod. v environmentální komůrce (CO2, 37 °C).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovacího elektronového mikroskopu s příslušenstvím vč. instalace a zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
TIRF mikroskop s možností detekce jednotlivých molekul   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu nového přístroje – Fluorescenčního mikroskopu umožňujícího laserovou excitaci pomocí totálního odrazu (TIRF), vybaveného excitačními lasery 488, 561 a 640 nm, TIRF 100x objektivem a chlazenou ultracitlivou EMCCD kamerou schopnou detekovat jednotlivé fluorescenční molekuly. Součástí je i předání úplné dokumentace k zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy pro provádění fotodokumentace histologických řezů a záznamu výsledků imunohistochemických a biochemických reakcí v prostorovém kontextu orgánů, tkání a buněk, a to s využitím klasických i fluorescenčních značek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka SPIM mikroskopu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka SPIM mikroskopu určeného zejména pro dlouhodobé vícekanálové snímání optických řezů živých buněk a embryí v optickém rozlišení srovnatelném s konfokální mikroskopií a ve vysokém časovém rozlišení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Masarykova univerzita
Dodávka stomatologických mikroskopů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů stolních a 2 kusů pojízdných stomatologických mikroskopů. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Citlivá aparatura pro multifrekvenční PFM (Equipment for sensitive multifrequency Piezoelectric Force Microscopy (PFM) measurements)   
Stručný popis: dodávka citlivé aparatury pro multifrekvenční PFM (Piezoelectric Force Microscopy)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA INVERTOVANÉHO KONFOKÁLNÍHO MIKROSKOPU   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka invertovaného konfokálního mikroskopu včetně dodávky počítače a programového vybavení pro řízení systému a vyhodnocování naměřených dat.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i.
GATE-VZ-18-16: Multifotonový mikroskop se skenovacím konfokálním modulem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzpřímeného („upright“) skenovacího mikroskopu pro zobrazení jednofotonové epi-fluorescence s konfokální detekcí a multifotonové epi-fluorescence. Tento mikroskop bude sloužit při vývoji vláknové endoskopie jako moderní zobrazovací technologie pro porovnání vyvíjených endoskopů. Bude navíc využíván právě v kombinaci s vláknovými endoskopy pro výzkum mozku a lymfatických orgánů. Součástí dodávaky musí být rovněž veškeré příslušenství nezbytné k provozu mikroskopu. Předmět plnění bude financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v rámci projektu s názvem „Holografická endoskopie pro in vivo aplikace“ a registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Konfokální mikroskop   
Stručný popis: Předmětem zakázky je nákup konfokálního mikroskopu primárně pro fraktografické aplikace. Dodaný přístroj musí splňovat speciální požadavky dokumentace povrchů lomů – složitá morfologie lomových ploch s lokálně proměnlivou reflexivitou klade na 3D rekonstrukci mimořádné nároky. Podmínkou je plně automatizované snímání větších ploch. Zároveň musí toto zařízení umožňovat snadné ovládání, aby mohlo být používáno při názorné výuce a po zaškolení na něm byli schopni samostatně pracovat i studenti doktorského nebo magisterského studia.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH - Fluorescenční mikroskop na rychlé a šetrné snímání živých rostlin při velmi vysokém rozlišení   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka fluorescenčního mikroskopu na rychlé a šetrné snímání živých rostlin při velmi vysokém rozlišení. Toto zařízení musí umožňovat mikroskopickou vizualizaci živých rostlin, detekci velmi malých struktur pod úrovní difrakčního limitu, zachycení i velice slabých fluorescenčních signálů a studium rychlých buněčných procesů, a to všechno při využívání jednoho mikroskopického systému. Mikroskop musí dosahovat unikátní kombinace super-rozlišení při vysoké rychlosti snímání. Výrazné zvýšení rychlosti snímání spolu s dosažením super-rozlišení je nevyhnutné k precizní lokalizaci mikroorganizmů interagujících s rostlinou a k vyhodnocování kvalitativních a kvantitativních změn v buňkách hostitelských rostlin. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_ Optický mikroskop 3x   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů vzpřímených mikroskopů a 1 kusu vzpřímeného fluorescenčního mikroskopu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Fluorescenční mikroskop s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fluorescenčního mikroskopu s příslušenstvím.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie