Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 738 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Dodávka elektrických dobíjecích stanic   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle §§131 a násl. ZZVZ na minimálně 7, maximálně až 17 dobíjecích stanic.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
VOP CZ, s.p.
003/2/2019 Žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí 2/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
VOP CZ, s.p.
019/2/2018 Žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí II. 2/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí. Žíhání bude provedeno dle Výkresové dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
VOP CZ, s.p.
019/2/2018 Žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí II. 1/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí. Žíhání bude provedeno dle Výkresové dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
VOP CZ, s.p.
011/2/2018 Žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí 1/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí. Žíhání bude provedeno dle Výkresové dokumentace, v rozsahu specifikovaném objednatelem a z materiálu objednatele dle Technické specifikace a ceníku, které jsou přílohou č. 1 smlouvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
VOP CZ, s.p.
039/3/2018 Dodávky strojních olejů a plast. maziv - SPECIÁL   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka olejů a maziv
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Statutární město Frýdek-Místek
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních kopírovacích strojů a poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům ve vlastnictví Magistrátu města Frýdek-Místek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních kopírovacích strojů jednoho výrobce včetně veškerých služeb spojených se zajištěním bezproblémového provozu specifikovaných v této technické specifikaci. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v této technické specifikaci. Dále poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům Magistrátu města Frýdku-Místku a Městské policie Frýdek-Místek. Servisní služby budou poskytovány k přístrojům vlastněným Magistrátem města Frýdku-Místku uvedeným v seznamu kopírovacích strojů (viz příloha - Seznam kopírovacích strojů).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
VOP CZ, s.p.
022/3/2018 ND k svařovací technice EWM 1/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice EWM
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
VOP CZ, s.p.
022/3/2018 ND k svařovací technice EWM 2/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice EWM
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
„Dodávka a instalace laboratorních přístrojů včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových laboratorních přístrojů včetně uzavření Servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a uzavření Kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu (tato smlouva bude uzavřena jen u 3. a 4. části). Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 ZD. Plnění předmětu veřejné zakázky: - dodávka přístrojů do 60 kalendářních dnů od uzavření a účinnosti Kupní smlouvy; - bezúplatný záruční servis po dobu 24 měsíců od data předání přístrojů do užívání; - úplatné servisní činnosti na dobu neurčitou od data ukončení bezúplatného záručního servisu - dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou od data předání přístrojů do užívání.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Motosvodidla II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně dopravy 13 ucelených úseků jednostranných svodidel s ochranou pro motocyklisty včetně kompletního spojovacího materiálu pro střediska SSMSK.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
VOP CZ, s.p.
006/3/2019 Motorová nafta třídy 2 2/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot s označením Nafta motorová pro celoroční použití NATO Code F-54, (motorová nafta tř. 2) odpovídající jakostním parametrům ČSN EN 590 + A1 třída 2, STANAG 7090, a to na základě požadavků zadavatele. Dodavatel je povinen zajistit pro zadavatele dodávku pohonných hmot splňujících vysoké kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry pohonných hmot.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Statutární město Frýdek-Místek
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice a Lysůvky – výkon TDS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka (TDS) pro výstavbu splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek, a to v Chlebovicích, Skalici a Zelinkovicích a Lysůvkách. Celkově má být zrealizováno 31 608 m gravitační a tlakové kanalizace vč. veřejných částí domovních přípojek. V rámci kanalizačních řadů bude zřízeno celkem osm přečerpávacích stanic.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Statutární město Frýdek-Místek
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice a Lysůvky – výkon Koordinátora BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon Koordinátora BOZP pro výstavbu splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek, a to v Chlebovicích, Skalici a Zelinkovicích a Lysůvkách. Celkově má být zrealizováno 31 608 m gravitační a tlakové kanalizace vč. veřejných částí domovních přípojek. V rámci kanalizačních řadů bude zřízeno celkem osm přečerpávacích stanic.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
„Vývoj, provoz a rozvoj WEBu ČPZP“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je inovace stávajícího WEBu ČPZP, která spočívá ve vytvoření nového grafického návrhu, zvýšení responsibility WEBu ČPZP, návrhu WEBu ČPZP podle zásady „mobile first“ a převedení všech funkcionalit současného WEBu ČPZP do nové podoby. Součástí převodu funkcionalit bude jak veřejná část (front end) tak administrační část (back end). Předmětem plnění je rovněž zajištění bezproblémového provozu WEBu ČPZP v ostrém prostředí i testovacím prostředí na Infrastruktuře Zhotovitele dle Objednatelem schváleného Provozního řádu WEBu ČPZP, s prioritním odstraňováním chyb, včetně dodržení sjednaných provozních parametrů a SLA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie