Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 669 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava - městský obvod Petřkovice
Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba, která řeší sanaci a opravu porušené části stávajícího opevnění koryta vodního toku Ludgeřovický potok ve formě tzv. udržovacích prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
statutární město Havířov
Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky v rámci stavby číslo 18014 – „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov - Město“ jsou stavební práce na objektu Mateřské školy Horymírova na ulici Horymírova 1194/7 v Havířově-Městě, které se skládají ze dvou dílčích částí: Část 1. „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova - zateplení“ Část 2. „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova - vzduchotechnika“
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávka – Nástrojové, instrumentační, vizitní a víceúčelové vozíky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojových, instrumentačních, vizitních a víceúčelových vozíků. Veřejné zakázka je rozdělena do 9 částí a nabídky musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci pro každou část veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Moravskoslezký kraj
Dynamický nákupní systém pro nákup propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje; klasifikace předmětu veřejné zakázky - zejména se jedná o následující CPV kódy veřejné zakázky: 39294100-0 Informační a propagační výrobky 18930000-7 Pytlíky a tašky 30192121-5 Kuličková pera 30192122-2 Plnicí pera 30192130-1 Tužky 22100000-1 Tištěné knihy, brožury a letáky 37822400-0 Pastelky 39295200-8 Deštníky 18212000-8 Pláštěnky 22816100-4 Poznámkové bloky 37525000-4 Dětské balónky a míče 30234600-4 Flash paměť 44424300-1 Reflexní páska
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Ostravská univerzita
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů – Laboratoř aplikované informatiky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se o následující položky: • 3D tiskárny • 3D skenery • 3D projektor • 3D kamery • PC pracovní stanice s monitorem • Termokamera • Software pro 3D modelování • Brýle pro virtuální realitu. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV "Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů", reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Asynchronní dynamometr vč. příslušenství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka asynchronního dynamometru s měničem a příslušenstvím, které se skládá zejména z čidel a snímačů, spotřeboměru a emisního přístroje. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze zadávací dokumentace č. 1 Technická specifikace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Počítače výrobkov
Ostravská univerzita
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 24 měsíců. Seznam, specifikace kancelářských potřeb a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu 24 měsíců, jsou uvedeny v příloze č. 1 – Seznam a specifikace kancelářských potřeb, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 Zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Město Odry
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 761 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Zámek Nová Horka - restaurování historických výmaleb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorké práce v místnostech přízemní části zámku Nová Horka
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU, PARENTERÁLNÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků - léčiva s účinnou látkou Famotidin, Omeprazol a Pantoprazol dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 94.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace na vzorové typové konstrukční systémy bytových domů pro výměnu stávajících umakartových bytových jader za bytová jádra sádrokartonová (viz přílohu č. 1 smlouvy - seznam typových bytových domů). Projektová dokumentace bude obsahovat demontáž stávajících umakartových bytových jader, zhotovení nových bytových jader a další nutné práce s tím spojené, a to např. výměnu rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, plynoinstalace, zařizovacích předmětů, obkladů, podlah apod. s vizualizací barevného řešení nového bytového jádra ve čtyřech barevných variantách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 109.18 Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava - Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním zhotovitelem na odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava – Jih.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Nákup pacientského prádla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vyhrazená veřejná zakázka dle § 38 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uzavření Rámcové dohody na dodávky pacientského prádla v režimu náhradního plnění. Jednotlivé měsíční odběry budou realizovány dle dílčích objednávek (dodání do 10 dnů ). Nabídková cena je konečná včetně všech nákladů spojených s dodávkou do místa plnění a náhradního plnění.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Odevy
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Sestava pro validaci zkoumaných topologií a řídicích algoritmů výkonových měničů a řídicích systémů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy pro validaci zkoumaných topologií a řídicích algoritmů výkonových měničů a řídicích systémů sestávající z HW části validačního systému nahrazující reálný řízený systém (kde simulační model definuje jeho parametry a vlastnosti), jehož schopnosti jsou dostatečně dimenzovány pro široký rozsah zkoumaných systémů, a SW části, jež je souborem softwaru pro nastavení a komunikaci s hardwarovými/kartovými ověřovacími sadami, softwarem pro modelování a simulaci a vývojovým prostředím pro vytváření automatizovaných testů sledovaných prvků. Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně ověření a testování funkčnosti sestavy a zaškolení (3 osoby).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu určeného pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek vDNS podle § 141 zákona. Součástí dodávky bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie