Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 731 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Povodí Odry, státní podnik
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňového rizika pomocí stabilizace podélného sklonu koryta a dojde k eliminaci hloubkové (dnové) a boční eroze koryta. Jedná se o rekonstrukci čtyř spádových stupňů, která spočívá v odstranění poškozeného přelivu až na základovou spáru a následné vybudování přelivné hrany, závěrného prahu a vývaru. Migrační průchodnost bude zajišťovat migrační rampa. Součástí zakázky je také odstranění pův. konstrukcí opěrných zdí a spádového stupně včetně likvidace suti a zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 50.19 Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace na realizaci stavby a výběr zhotovitele. Na realizaci tohoto projektu se předpokládá čerpání dotace v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, který je vyhlašován Státním fondem rozvoje bydlení ČR. Cílem záměru je dokončit rekonstrukci celého uličního prostoru kolem budovy polikliniky a vedlejších výškových bytových domů v Hrabůvce dle urbanisticko-architektonické studie veřejného prostoru „Náměstí Ostrava-Jih“. Dle předmětné studie se jedná o dořešení části B, C, D, které navazují na realizovaný projekt Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka. Dále podrobněji viz ZD zveřejněná na profilu zadavatele https://zakazky.ovajih.cz/contract_display_1555.html.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Město Kopřivnice
Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici - snížení energetické náročnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti uvedených bytových domů, a to v souladu s podmínkami této veřejné zakázky. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Havířovská inženýrská kancelář spol. s r. o., se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, IČO: 646 18 633 a HAMROZI s
Stavebné práce
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Objednávkový a vyvolávací systém v MNO   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému včetně návazných agend a hardware, a zajištění servisních služeb včetně rozvoje systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Fakultní nemocnice Ostrava
Arteficiální svěrač adjustabilní   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou dodávky arteficiálního svěrače adjustabilního s kompenzačním balónkem v případě 1. části veřejné zakázky a arteficiálního svěrače adjustabilního bez kompenzačního balónku v případě 2. části veřejné zakázky. V obou částech veřejné zakázky budou dodávky předmětu plnění probíhat prostřednictvím konsignačního skladu, který bude umístěn a provozován na pracovišti Kliniky urologické FN Ostrava. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR   
Stručný popis: Dodávka prvků interiérů do sportovních šaten a kanceláří, vše včetně montáže.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
VOP CZ, s.p.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019 Q22019   
Stručný popis: Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 na dobu jednoho roku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
VOP CZ, s.p.
017/3/2019 Brusivo 2Q/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky brusných materiálů,
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Rôzne nekovové nerastné produkty  >  Brúsne produkty
VOP CZ, s.p.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019 Q12019   
Stručný popis: Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 na dobu jednoho roku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dynamický nákupní systém na nákup kancelářských židlí a sedacího nábytku 2019-2022   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských židlí a sedacího nábytku pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků. Technické podmínky zadavatele jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS včetně obchodních a smluvních podmínek budou vymezen vždy v konkrétní výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Nákladní automobily - autoškola   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nákladních automobilů pro autoškolu
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
VOP CZ, s.p.
Personální agentury 2Q/2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dočasného přidělení zaměstnanců agentury práce v souladu s § 308 a 309 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění na pozice dle písemného zadání uživatele a zajištění veškeré agendy s tím související a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
VOP CZ, s.p.
Chlazená strava a výdajové automaty 1Q/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této zakázky jsou pravidelné dodávky balené chlazené stravy pro zaměstnance zadavatele a rovněž provozování výdejního automatu na výdej balené chlazené stravy zaměstnancům zadavatele v objektu průmyslového areálu VOP CZ, s.p.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
VOP CZ, s.p.
Chlazená strava a výdajové automaty 2Q/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této zakázky jsou pravidelné dodávky balené chlazené stravy pro zaměstnance zadavatele a rovněž provozování výdejního automatu na výdej balené chlazené stravy zaměstnancům zadavatele v objektu průmyslového areálu VOP CZ, s.p.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
VOP CZ, s.p.
Personální agentury Q2/2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dočasného přidělení zaměstnanců agentury práce v souladu s § 308 a 309 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění na pozice dle písemného zadání uživatele a zajištění veškeré agendy s tím související a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Finanční objem v zadávací dokumentaci má pouze informativní a rámcový charakter, nicméně odráží reálné potřeby zadavatele. Z důvodů uvedených v předcházející větě tedy zadavatel není povinen odebrat služby v objemu uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel dále uvádí, že zároveň s touto zakázkou má na služby personálních agentur otevřený dynamický nákupní systém, kdy tyto obě zakázky budou koexistovat vedle sebe a zadavatel hodlá využívat obou systémů (nicméně z důvodu operativnějšího procesů bude přednostně využívat rámcových smluv a proto upozorňuje dodavatele, kteří jsou zařazení v dynamickém nákupním systému, aby podali nabídku i do této zakázky)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie