Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město České Velenice
Nákup nákladního vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks nákladního vozidla dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Příloha č. 2 je na profilu zadavatele označená jako P2 Technická specifikace. Od technické specifikace a požadavků zadavatele definovaných v Příloze č. 2 se dodavatelé nesmí odchýlit. Vždy platí, že všechny uvedené parametry jsou závazné.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nákup velkokapacitních autobusů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka velkokapacitních kloubových autobusů s celovozovou kompresorovou klimatizací vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dodávka 37 ks nových dvoučlánkových autobusů na CNG pohon   
Stručný popis: Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 37 ks dvoučlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou přílohou.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo obrany
Autobusy M3 dálkové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkově 5 ks autobusů kategorie M3 dálkových, z toho 4 ks autobusů kategorie M3 dálkových velkých a 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového s přestavbou, z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020   
Stručný popis: Dodávka nových autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - autobusy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových dvounápravových třídveřových nízkopodlažních - bezbariérových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) určených pro městskou hromadnou dopravu. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Zadavatel požaduje, aby účastníkem zadávacího řízení nabízený předmět veřejné zakázky ke dni dodání zadavateli splňoval všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále v městské hromadné dopravě osob platné na území České republiky. Dodané autobusy musí být identické (včetně všech součástí). Vše dále viz zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo obrany
Autobusy M3 meziměstské   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkově 8 ks autobusů kategorie M3 meziměstských, z toho 7 ks autobusů kategorie M3 meziměstských velkých a 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského malého, z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Dodávka zájezdového autobusu s možností úpravy pro přepravu vozíčkářů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks zájezdového autobusu s možností úpravy pro přepravu vozíčkářů v souladu se soupisem požadavků uvedeným v příloze č. 2 ZD.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravní podnik města České Budějovice a.s.
Dodávka 10 nízkopodlažních autobusů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 10 nízkopodlažních autobusů a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 5 ks článkových nízkopodlažních autobusů b. 5 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů je uvedena v Technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.1a) a 1b) a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené autobusy ke dni dodání zadavateli splňovaly veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky včetně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilé k provozu v síti zadavatele. Předmět koupě musí být Prodávajícím dodán za shora uvedených podmínek plně nový, bez jakýchkoli faktických a právních vad a plně způsobilý k řádnému užívání spolu s veškerými potřebnými doklady
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Vězeňská služba České republiky
„GŘ OL - Civilní autobus“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks (slovy jednoho kusu) autobusu kategorie M3. Autobus a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Autobus musí dále být homologován a technicky způsobilý ve smyslu zákona č. 56/2001 sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ústecký kraj
Nájem vozidel za účelem zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Litoměřicko a Lovosice-Louny na přechodnou dobu   
Stručný popis: Pořízení náhradních dopravních prostředků (autobusů) formou nájmu, včetně informačního a odbavovacího systému a dalšího příslušenství, na přechodné období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 za účelem zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Litoměřicko a Lovosice-Louny, a to včetně souvisejícího zajištění údržby a oprav vozidel a poskytování služeb informačních technologií v souvislosti se zajišťováním veřejné linkové dopravy v oblasti Litoměřicko a Lovosice-Louny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje – částečně nízkopodlažní autobusy délky 12 m   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m (Podrobný popis požadavků na předmět veřejné zakázky, včetně požadavků na přídavné vybavení a včetně specifikace odbavovacího a informačního systému, je v Zadávací dokumentaci).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie