Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 329 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstva vnitra
Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro Ochrannou službu v létech 2020 - 2021   
Stručný popis: Vymezená část 1: jedná se o 1 ks automobil osobní silniční VIP limuzína s balistickou ochranou a 1 ks automobil osobní silniční VIP limuzína.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Statutární město Ústí nad Labem
Obnova autoparku-dodávka 3 osobních automobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky je dodávka 3 osobních automobilů s uvedenými, požadovanými, technickými parametry.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Město Čelákovice
Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice“ je pořízení cisternové automobilové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Dopravní automobily   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř dopravních automobilů s pohonem 4x4 a celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Pořízení 10 ks nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG palivo, splňující emisní normu EURO 6 a zajištění vybavenosti těchto autobusů dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky bude dále dodání technické dokumentace k autobusům, včetně návrhu na obsluhu a údržbu vozidel a katalog náhradních dílů, zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu dodávaných autobusů, dodávka diagnostického zařízení a speciálního nářadí a zajištění záručního servisu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Základní škola Kvílice okres Kladno
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v základní škole Kvílice, okres Kladno – ICT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek a školního nábytku pro Základní školu obce Kvílice okres Kladno.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Cisternová zodolněná stříkačka 8x8   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové zodolněné stříkačky 8x8
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
statutární město Plzeň
Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení jednoho (1) kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení R „speciálním redukovaném“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, včetně českého technického průkazu a dokladů v českém jazyce potřebných k registraci silničního motorového vozidla.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Telnice
FZŠ - Telnice - Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody využívané JSDH Telnice. Nově pořízená cisterna bude nahrazovat zastaralou stávající techniku JSDH Telnice, která v současné době neodpovídá potřebám dané jednotky. Nová cisternová automobilová stříkačka bude mít tyto hlavní technické parametry: vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku, a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Petr Slánský – SANS
Nákladní vozidlo na rozvoj produktů + nástavba včetně vysokozdvižného čela“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel, společnost Petr Slánský – SANS, zahajuje zjednodušené podlimitní řízení na dodávku s názvem „SANS - Nákladní vozidlo na rozvoj produktů + nástavba včetně vysokozdvižného čela“ (dále jen „zakázka“). Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) a jejích přílohách. ZD rovněž obsahuje specifikaci požadavků na prokázání splnění kvalifikace. Práva, povinnosti či podmínky v této ZD neuvedené se řídí ZZVZ.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Nákup 1 ks kolového kloubového nakladače o provozní hmotnosti min. 13t   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kolového kloubového nakladače o provozní hmotnosti min. 13t. Vozidlo musí být dodáno v plně funkčním stavu, nové, originální, nerepasované a musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz v ČR. Účastníkem navrhované provedení vozidla musí být z hlediska technického řešení v souladu s legislativními a technickými podmínkami.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Zámek Štiřín
Obnova vozového parku - Zámek Štiřín   
Stručný popis: Zakázka malého rozsahu na nákup osobních vozů mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.
„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA S RAMENOVÝM NOSIČEM“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky dodávka nového vozidla s ramenovým nosičem. Předmětem plnění je dodávka vozidla kategorie N3 – vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 Kg. Zadavatel požaduje dodávku vozidla v minimální emisní třídě EURO 6D. Více v podrobnostech zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Dodávka stavební techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina cms CH   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks smykem řízeného nakladače (dále stroj). Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava stroje na místo plnění, jeho uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále záruka na jakost stroje po dobu minimálně 2 let, když současně záruka na prorezavění dodaného zboží činí 96 měsíců, a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávka nákladních vozidel pro komunální údržbu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 2 ks nákladních vozidel pro komunální údržbu (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks). Součástí veřejné zakázky je též provádění servisních prohlídek a prací stanovených výrobci těchto vozidel po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie