Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 432 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Želešice
„V 00383B – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka nábytku“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o dodávku nábytku dle položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel umožňuje toleranci u rozměrů uvedených v soupisu dodávek u každého rozměru v rozmezí +-5%. Veškeré vybavení musí odpovídat pořizovanému účelu použití ve školském zařízení a musí být v souladu se všemi požadovanými normami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Želešice
„V 00383A – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka pomůcek“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o dodávku výukových pomůcek pro základní školy dle položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
„SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku studentů v jednotlivých oborech a výuku jazyků. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 8 samostatných části, a to následujících: A. Hardwarové vybavení; B. Softwarové vybavení pro přírodní vědy a grafiku; C. Technické vybavení jazykové laboratoře; D. Vybavení laboratoře elektrických měření; E. Dovybavení laboratoře automatizace; F. Dovybavení laboratoře elektroniky; G. Softwarové vybavení pro výuku angličtiny a němčiny; H. Softwarové vybavení pro laboratoř elektroniky. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
„SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku studentů v jednotlivých oborech a výuku jazyků. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 8 samostatných části, a to následujících: A. Hardwarové vybavení; B. Softwarové vybavení pro přírodní vědy a grafiku; C. Technické vybavení jazykové laboratoře; D. Vybavení laboratoře elektrických měření; E. Dovybavení laboratoře automatizace; F. Dovybavení laboratoře elektroniky; G. Softwarové vybavení pro výuku angličtiny a němčiny; H. Softwarové vybavení pro laboratoř elektroniky. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2018 - 2019“   
Stručný popis: Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2018 - 2019“   
Stručný popis: Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
„Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově“   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je vybavení odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti a zajištění vnitřní konektivity v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, podrobněji viz. Zadávací dokumentace dílčí části 1 – Pořízení vybavení do odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity a stavební práce v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí podrobněji viz. Zadávací dokumentace dílčí části 2 – Stavební práce v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
„PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 600 ks kompostérů k přípravě kompostu z organických odpadů.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
„PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 600 ks kompostérů k přípravě kompostu z organických odpadů. Požadavky na produkt – technická specifikace: Objem min. 1400 Hmotnost min. 30 kg Síla stěny min. 6 mm Průměr základny max. 150 cm Spojení stran kompostérů pomocí zajišťovacích tyčí Materiál plast Vybírání kompostu ze všech stran Tepelná odolnost - 30 až 40 C Materiál odolný UV záření ano Barva zelená ano Montáž bez použití nářadí ano Bez dna ano Dodávka kompostérů v rozmontovaném stavu ano
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Městys Drásov
„Nástavba ZŠ Drásov č. e. 32“ - dodávka nábytku a vybavení interiéru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení interiéru v nové části objektu Obecního domu (nástavbě) v Drásově (č. e. 32, parc. č. 330 a 331/1). Jedná se o prostor 3. a 4. NP nové nástavby odloučeného pracoviště Základní školy a Mateřská školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvkové organizace. Dodávka vybavení se bude týkat pouze nové nástavby ve 3.NP a 4.NP. Ta zahrnuje kromě šesti tříd (tři kmenové a tři odborné učebny) také zázemí pro učitele a poradenské pracoviště. C
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
„Nábytek na míru 2019 – 2.část“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o různý nábytek pro zdravotnický provoz. Přesná specifikace a umístění nábytku v jednotlivých budovách zadavatele jsou uvedeny v technické dokumentaci, příloha č. 4 ZD. Podkladem pro provedení předmětu veřejné zakázky v souladu s § 92 ZZVZ je technická dokumentace a položkové rozpočty vypracované Pavlou Horutovou, IČO: 72978872.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Obec Rosice
„MŠ v Rosicích – dodávka vybavení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení/zařízení do novostavby mateřské školy v obci Rosice. Jedná se o vybavení prostor sborovny, šaten dětí, tříd, sociálních zařízení pro děti, šatny a sociálního zařízení pro personál, skladových prostor a dalších prostor objektu MŠ. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
„Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (4. vyhlášení) – část A – nábytek do učeben“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben gymnázia včetně dopravy do místa plnění VZ, umístění na zadavatelem stanovená místa určení, montáže nábytku, napojení na rozvody energií a předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží v českém jazyce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Vězeňská služba České republiky
„GŘ OL - dodávky matracových dílů a potahové koženky na matrace (VZN)“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky matracových dílů a potahové koženky na matrace v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
Vězeňská služba České republiky
„GŘ OL - dodávky matracových dílů a potahové koženky II“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky matracových dílů a potahové koženky na matrace v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie