Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 408 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vyšší odborná škola zdravotní a Střední zdravotní škola
Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5. května 200/51, Praha 4   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií do školní jídelny a realizace stavebních úprav, které jsou technicky definovány zpracovanou projektovou dokumentací. Cílem projektu je modernizace a rekonstrukce školní jídelny a jejího vybavení potřebnou technologií s ohledem na současné platné normy a právní předpisy, a to zejm. tak, aby splňovala podmínky Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
Dům zahraniční spolupráce
Informační, didaktické a propagační předměty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek informačních a propagačních materiálů pro program Erasmus+ a další programy administrované Domem zahraniční spolupráce, včetně zajištění jejich potisku. Dodávka předmětů zahrnuje: • zajištění a zhotovení objednaného počtu předmětů a jejich potisk; • veškeré grafické, přípravné a produkční práce spojené se zpracováním a potiskem předmětů; • poskytnutí zkušebního vzorku (s potiskem) k odsouhlasení a jejich případné korektury; • balení předmětů; • dopravu a předání předmětů do sídla zadavatele dle dílčích objednávek a vynesení do požadovaných pater a místností dle pokynů zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Stacionář Cesta Náchod z. ú.
Denní stacionář Náchod – dodávky vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou hlavně následné dodávky vybavení a zařizovacích předmětů – Zkvalitnění služeb denního stacionáře prostřednictvím rekonstrukce budovy č.p. 67 v ulici Na Vyšehradě a přilehlého pozemku st.p.č. 78, na kterém bude umístěna nová přístavba a dalších souvisejících pozemcích p.č. 428, 350/3 a 360/1. To vše v kat. úz. Babí u Náchoda.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Svazek obcí Českého Švýcarska
Předcházení vzniku komunálních odpadů v Českém Švýcarsku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 598 ks kompostérů pro domácnosti a štěpkovače.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Nákup, instalace a zprovoznění zařízení do školní kuchyně ZŠ Glowackého   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovozněních nových zařízení do školní kuchyně zadavatele. Součástí dodávky zařízení je jeho doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení, zaškolení obsluhy zařízení včetně předvedení funkčnosti a odvoz a likvidace obalového materiálu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Česká republika - Ministerstvo obrany
Jmenovka stříbřitá   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (jen "zákon"), uzavření rámcové dohody na dodávky jmenovek stříbřitých - maximálně do výše finančního objemu uvedeného v rámcové dohodě.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Textilné výrobky  >  Rôzne textilné výrobky
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky drogerie a čistících prostředků   
Stručný popis: Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek úklidových a čistících prostředků na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní nábytek do PTZ   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a instalace laboratorního nábytku do pavilonu tropického zemědělství.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na dodavatele reklamních předmětů   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky 11 druhů reklamních a propagačních předmětů, uvedených dále v čl. 7 této výzvy, s potiskem loga Akademie věd České republiky, Střediska společných činnosti AV ČR, loga Nakladatelství Academia či jiné. Předmětem zakázky však mohou být v případě potřeby zadavatele i reklamní a propagační předměty v této výzvě neuvedené.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Modernizace laboratoře chemie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace laboratoře chemie spočívající v likvidaci současného vybavení; rekonstrukci podlahy a položení nového povrchu; výmalby a opravě omítek; opravě a modernizaci všech rozvodů (elektřiny, vody, plynu); nové osvětlení; pořízení celého nového vybavení (skříně, stoly, digestoře a další nábytek) podle ZD a v ní uvedených parametrů a specifikací.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Laboratorní nábytek III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorního nábytku do laboratorních prostor, v nichž v průběhu roku 2019 bude postupně probíhat rekonstrukce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka mycích a oplachových prostředků pro stravovací provoz pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je: • zajištění průběžných dodávek mycích a oplachových prostředků pro stravovací provozy • vypůjčení 17 ks dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním mycí a oplachové chemie kompatibilních s mycími stroji zadavatele, včetně jejich dopravy, instalace, uvedení do provozu, servisu, oprav, kalibrací, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu • vypůjčení 17 ks sond měření množství chemikálií • dodání záchytných van pod mycí a oplachové prostředky • nastavení technologie mytí na dávkovacích zařízeních a zaškolení zaměstnanců zadavatele • zajištění pravidelného technologického servisu, včetně kalibrací dávkovacích zařízení a sond na měření množství chemikálií
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Změna technologie úpravy vody a dezinfekce TUV v areálu FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je změna dezinfekce TUV v areálu zadavatele zahrnující výměnu technologie dezinfekce jako takové, vč. dodání technologie nové a příslušného záručního servisu, dále pak doplňkové služby zajišťující provoz technologie (čištění, kontroly apod.) a taktéž i dodávka samotné dezinfekční látky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia na dezinfekciu
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK   
Stručný popis: Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Rámcová smlouva na dezinfekční prostředky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro Psychiatrickou nemocnici v Kroměříži.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Organické povrchovo aktívne prostriedky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie