Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 267 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Nábytek kancelářský dřevěný   
Stručný popis: dodávka dřevěného kancelářského nábytku
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Nábytek 2017-2020   
Stručný popis: dodávka kancelářského nábytku dřevěného, sedacího a plechového
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – MRR – PRSP na UK – Dodávka a montáž nábytku   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je dodávka židlí a dodávka a montáž nábytku do vybraných pracovišť zadavatele, podrobně specifikovaná a vymezená v technické specifikaci, příloha č. 1 zadávací dokumentace a v rozpočtu, příloha č. 3 této zadávací dokumentace a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávka kancelářského nábytku pro resort ČÚZK   
Stručný popis: Dodávka kancelářského nábytku pro resortní organizace centrálního zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Fakultní nemocnice Olomouc
Výroba a montáž nábytku I/2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru z oboustranně laminované dřevotřísky dle specifikace jednotlivých položek nábytku pro Fakultní nemocnice Olomouc.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
Jihomoravský kraj
Dodávka nábytkového vybavení do přednáškové místnosti a kuchyněk budovy Česká 11, Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytkového vybavení do interiéru budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení přednáškové místnosti a kuchyněk. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v Příloze č. 2 výzvy - Obchodních podmínkách a Příloze č. 3 výzvy – Technické specifikaci. Předmět veřejné zakázky bude dodán v provedení a kvalitě dle zadávací dokumentace. Pro vymezení předmětu veřejné zakázky a množství jednotlivých interiérových prvků je rozhodující oceněný Soupis dodávek.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Dodávka mobiliáře pro interní oddělení a LDN Litomyšlské nemocnice – 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nového vnitřního vybavení, zdravotnického nábytku do zrekonstruovaných prostor v budově interního pavilonu (celé 2. patro (3. NP) – 1. podetapa a vymezená část 1. patra (2. NP) – 2. podetapa) vymezeného dále v této zadávací dokumentaci v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu, termínu a dle požadavků zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Liberecký kraj
Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce muzea. Změny v uspořádání se týkají prostor uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Statutární město Hradec Králové
Dodávka kancelářského nábytku pro magistrát města   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského nábytku (včetně montáže a dopravy) a truhlářské práce související s výrobou nábytku pro Magistrát města Hradec Králové dle aktuálních potřeb zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Obec Poniklá
ZŠ Poniklá - zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání – Dodávky odborné učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení odborných učeben: chemicko-biologická učebna, učebna matematiky, fyzikální učebna, jazyková učebna, odborná učebna pro předmět Člověk a svět práce (pracovní činnosti).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže bylo specifikováno v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na "Dodávky ostatního nábytku pro roky 2018-2019"   
Stručný popis: Průběžné dodávky ostatního nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2018 - 2019“   
Stručný popis: Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Česká republika-Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nábytek pro MŠMT 2018 - 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka kancelářského, sedacího, lehacího, atypického a jiného nábytku včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu. Bližší technická specifikace, vymezení předpokládaného množství odebraných kusů a podrobnější popis předmětu plnění byl uveden v příloze č. 1 ZD – Vymezení předmětu zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na pět částí dle předmětu plnění. Veškerý dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý. Předmět plnění je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální. Předmětem První části veřejné zakázky je pořízení 1ks zařízení demonstrující šíření tlaku v kapalinách, 1 souboru materiálu na žákovské pokusy, 1 ks zařízení k prokázání rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách, 1 souboru materiálu na žákovské pokusy demonstrující zákony hydromechaniky – Karteziánský potápěč, 1 ks zařízení demonstrující tlak ve sloupci vody, 32 ks siloměrů, 4 ks pružných a nepružných kuliček, 1 ks Magdeburských polokoulí, 8 ks sad manometrů a injekčních stříkaček pro Boyle-Mariottův zákon, 8 ks nových a nepoužitých kalorimetrů, 1 ks kufříku elektřina a elektromagnetizmus, 8 sad na žákovské pokusy – magnetizmus, 1 ks transformátoru s jádrem, 1 ks sady pro demonstraci elektrického náboje pomocí tyčí, 1 ks elektroskopu, 1 ks Van de Graafův generátoru..pokr. čl VI.3)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie