Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 267 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Uherské Hradiště
"Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben - ZŠ a MŠ Jarošov, ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice, ZŠ a MŠ Větrná 1063"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov Dílčí část č. 2: ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště – Mařatice Dílčí část č. 3: ZŠ a MŠ Větrná 1063 Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek do více dílčích částí podá účastník samostatnou nabídku pro každou dílčí část, tzn. samostatnou nabídku v elektronickém nástroji. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
"Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny“ – část č. 3 „Nábytek"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení výstavních prostor ve sklepě sokolovského zámku – konkrétně nábytku dle požadavků zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Antidekubitní matrace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka antidekubitních matrací, po dobu 4 let a v části 2 a 3 veřejné zakázky je předmětem zároveň pozáruční servis.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kněžmost
Část I) Obec Kněžmost - dodávka školního nábytku pro ZŠ a MŠ Kněžmost   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka školního nábytku do odborných učeben a zařízení cvičné kuchyně a související služby pro MŠ a ZŠ Kněžmost.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Telč
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká (vybavení nábytek)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do rekonstruovaných prostor ZŠ Hradecká v Telči. Jedná se o různý nábytek a vybavení – např. židle, policové regály, skříně, stoly, kuchyňské linky, chladničky, nástěnky, katedry, lavice, tabule, křesla apod.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Collegium Bohemicum o.p.s.
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice „Naši Němci“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výstavba stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí „Naši Němci“, která bude umístěna v budově Muzea města Ústí nad Labem. Výstava se bude skládat z dvaceti výstavních místností a dalších instalací na chodbách a schodištích a bude umístěna ve dvou patrech budovy. Výstavba se bude skládat zejména z výroby výstavního fundusu a dále dodávky a instalace techniky pro audiovizuální prvky (projektory, ploché obrazovky, tablety a podobně). Konkrétně se jedná o dodávku výstavního fundusu, instalačních prostředků, závěsů a rolet, úpravu či demontáž stávajících prvků, dodávku nábytku či dalšího zařízení, dodávku interaktivních prvků a demonstračních přístrojů mechanických, dodávku grafické části expozice a informačního systému, dodávku osvětlení expozice, dodávku elektro-silových instalací, dodávku audiovizuálního vybavení a datových sítí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Liberecký kraj
COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – dílenské vybavení   
Stručný popis: Podrobná specifikace dodávaného zařízení (technické parametry) je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), a to včetně umístění do konkrétní učebny, počtu požadovaných kusů a dalších služeb, jako je např. doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, zaškolení, apod. Součástí přílohy č. 4 je též zakreslení dodávaného zařízení do výkresů jednotlivých učeben, kam bude dodáno.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Liberecký kraj
COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - nábytek II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 4 „Karty vybavení - D nábytek“ zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení, apod.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
České vysoké účení technické v Praze
ČVUT-CIIRC Nábytek II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) edmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky nábytku pro Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), který je součástí Českého vysokého učení technického, a to včetně dopravy na místo dodání a montáže na místě dodání.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Dodávka a montáž nábytku do novostavby lékárny a onkologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž interiérového vybavení novostavby lékárny a onkologie Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Dodávka a montáž nábytku pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 – detašované pracoviště Pernerova 29, Praha 8   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nového nábytku do zrekonstruovaných prostor ve 2.NP, 3.NP a 4.NP historického objektu na adrese Pernerova 29/383, Praha 8 - Karlín.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Dodávka dřevěných částí pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, etapa 2019 - 2023   
Stručný popis: Dodávka dřevěných částí (včetně potisku) metodických pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, splňujících veškeré náležitosti normy ČSN EN 71. Jedná se o jednotlivé etapy dodávky po 100 sadách pomůcky Klokanův kufr a 100 sadách pomůcky Klokanovy kapsy během let 2019 až 2023, vč. dopravy vyrobených součástí metodické pomůcky do místa kompletace. Zadavatel hodlá pro plnění veřejné zakázky uzavřít rámcovou dohodu na období čtyř let se třemi vybranými uchazeči, a to rámcovou dohodu bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Předpoklad plnění je až 300 sad Klokanův kufr ročně a až 200 sad Klokanovy kapsy ročně.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie