Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Sestava 8 kusů flash chromatografů s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy 8 kusů flash chromatografů s příslušenstvím.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Vybavení ONN pro návaznou péči – Hmotnostní spektrometr na bázi technologie MALDI-TOF II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „Vybavení ONN pro návaznou péči – Hmotnostní spektrometr na bázi technologie MALDI-TOF II.“, je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého zdravotnického přístroje hmotnostního spektrometru (dále jen „ZP“), do Oblastní nemocnice Náchod, oddělení klinické mikrobiologie. Součástí plnění předmětu plnění této veřejné zakázky je zajištění pozáručního servisu po dobu 3 let.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Buněčný analyzátor – Průtokový cytometr pro aplikovaný výzkum v hematologii a onkologii   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka buněčného analyzátoru – průtokového cytometru pro aplikovaný výzkum v hematologii a onkologii.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Pardubice
Dodávka kapalinového chromatografu včetně kolon pro kapalinovou chromatografii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka sestavy UHPLC kapalinového chromatografu s detektorem s diodovým polem, schopná provozu s moderními separačními kolonami, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka sady kolon a příslušenství pro kapalinovou chromatografii, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dodávka vodoměrů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoměrů dle technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace v článku 4. Zadávací řízení se týká uzavření rámcové dohody na každou dílčí část veřejné zakázky dle ustanovení § 131 ZZVZ. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 (čtyři) části, a to: Část č. 1 - Dodávka magneticko-indukčních měřidel pro odběrná místa s vodoměry DN20 – DN50 Část č. 2 - Dodávka domovních vodoměrů s induktivním komunikačním rozhraním pro odběrná místa s vodoměry DN20 – DN40 Část č. 3 - Dodávka průmyslových vodoměrů s induktivním komunikačním rozhraním pro odběrná místa s kombinovanými vodoměry DN50 – DN100 Část č. 4 - Dodávka ultrazvukových vodoměrů DN50 – DN100
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky měřících přístrojů alkoholu v těle - alkoholtesterů a náustků k alkoholtesterům na období 2019-2022   
Stručný popis: Jedná se o 2000 ks alkoholtesterů a 6000 000 ks náustků k alkoholtesterům.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je dodávka přístrojů a vybavení pro vinařskou laboratoř Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Přístroje jsou rozděleny do pěti částí - část 1 - Elektroforetické a transluminační zařízení pro zobrazení vzorků; část 2 - Inkubovaná třepačka; část 3 - Automatická počítačka kolonií; část 4 - Fotometr UV-VIS dvoupaprskový; část 5 - Vertikální lyofilizátor vč. příslušenství. Bližší specifikace přístrojového vybavení je v technické specifikaci pro každou část.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Zařízení pro polní měření hluku a vibrací a testování materiálů   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka specializovaných zařízení, určených speciálně pro kombinované měření a analýzy hluku a vibrací v průmyslu. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 2 části v souladu s § 35 ZZVZ. Část A: Modulární analyzátor pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu. Část B: Sada pro akustickou charakterizaci materiálů. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky měřících přístrojů alkoholu v těle - alkoholtesterů a náustků k alkoholtesterům na období 2019-2022   
Stručný popis: Jedná se o 2000 ks alkoholtesterů a 6000 000 ks náustků k alkoholtesterům.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Statní ústav radiační ochrany, v. v. i.
DPS moduly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky DPS modulů pro spektrometrii gama prováděnou s použitím HPGe detektorů pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrh rámcové dohody, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Stolní spektrofotometr UV/VIS s příslušenstvím   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolního spektrofotometru UV/VIS s příslušenstvím.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodání vakuového infračerveného spektrometru včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky měřících přístrojů alkoholu v těle - alkoholtesterů a náustků k alkoholtesterům na období 2019-2022   
Stručný popis: Jedná se o 2000 ks alkoholtesterů a 6000 000 ks náustků k alkoholtesterům.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_ Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí-opakování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu s hmotnostní detekcí.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávka Spektrofotometru   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 ks ručního spektrofotometru pro měření barevných vlastností, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie