Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Český hydrometeorologický ústav
Obnova a doplnění přístrojové techniky na měření ve stanicích povrchových vod   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hydrologické přístrojové techniky (dataloggery - měřící stanice), tlakové čidla, tepelná čidla, plováková čidla, vodivostní sondy, radarový snímač hladiny) včetně jejich příslušenství, dokumentace a manuálů, které musí být psány v češtině, dopravy, instalace do určených lokalit/objektů, nastavení parametrů včetně odesílání výstražných automaticky generovaných zpráv (SMS) na vybrané adresáty zahrnující i příslušné povodňové orgány a další spolupracující organizace, otestování jejich funkčnosti (nastavení datových toků a přenosů směrem do sběrných serverů a databází ČHMÚ), seznámením obsluhy s technikou, záruka. Obnova, doplnění a modernizace bude provedena na 286 vodoměrných hlásných profilech. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v ZD a v jejich přílohách (příloha č. 7 ZD) a v přílohách závazného návrhu smlouvy. CPV:38423000-6, 38341300-0, 38422000-9, 38424000-3.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Technická univerzita v Liberci
048_Ve_ERDF_Úlohy pro pokusy s průmyslovým řízením – FM_026, FM_027/Fluid proces control and measurement systém and Float in air stream levitation   
Stručný popis: Měření a řízení průtoku tekutin ………………… 2 kusy Fluid flow process control and measurement system … 2 pieces Plovák na vzdušném proudu ..…..…………….. 3 kusy Float in air stream levitation … 3 pieces
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Statutární město Zlín
Výměna bytových vodoměrů v bytových domech v majetku SMZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je provedení výměny stávajících bytových vodoměrů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína, za podmínek dle zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Český hydrometeorologický ústav
Obnova a doplnění přístrojové techniky PV   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hydrologické přístrojové techniky pro terénní měření rychlosti proudění a velikosti průtoku včetně jejich příslušenství, dokumentace a manuálů, které musí být psány v češtině, dopravy, seznámením obsluhy s technikou, záruka hardware a software. Provoz pořízených přístrojů bude zajišťován jednotlivými pobočkami a pracovišti ČHMÚ. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku (Common Procurement Vocabulary – dále jen „CPV“): Zařízení pro měření průtoku 38421000-2, Grafické tablety 30237450-8, Přenosné počítače 30213100-6, Balík programů pro analýzy a vědecký výzkum 48461000-7. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v této ZD a v přílohách závazného návrhu smlouvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Mendelova univerzita v Brně
Přístrojové vybavení pro terénní měření ekofyziologie dřevin a klimatických parametrů, rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je dodávka soupravy přístrojů pro detailní měření vybraných ekofyziologických parametrů dřevin na úrovni listu nebo malé části kmene. Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách č. 1a-1e - Technické specifikaci pro každou konkrétní část veřejné zakázky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Viskozimetr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka viskozimetru. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a zaškolení uživatelů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Výměna bytových vodoměrů v domech svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci výměny bytových vodoměrů (případně v nebytových prostorech) v domech svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Český hydrometeorologický ústav
Obnova a doplnění přístrojové techniky PV   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hydrologické přístrojové techniky pro terénní měření rychlosti proudění a velikosti průtoku včetně jejich příslušenství, dokumentace a manuálů, které musí být psány v češtině, dopravy, seznámením obsluhy s technikou, záruka hardware a software. Provoz pořízených přístrojů bude zajišťován jednotlivými pobočkami a pracovišti ČHMÚ. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku (Common Procurement Vocabulary – dále jen „CPV“): Zařízení pro měření průtoku 38421000-2, Grafické tablety 30237450-8, Přenosné počítače 30213100-6, Balík programů pro analýzy a vědecký výzkum 48461000-7. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v této ZD a v přílohách závazného návrhu smlouvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
MERO ČR, a.s.
Rámcová dohoda na servis, opravy a kalibrace bilančních průtokoměrů, instrumentace MaR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na servis, opravy, kalibrace bilančních průtokoměrů PROMASS, instrumentace MaR od firmy Endress Hauser. Dále na servis a opravy kalibračního etalonu SYNCROTRAK v PC 26 Klobouky. Poskytovatel těchto služeb musí mít patřičné proškolení, přístrojové vybavení a náhradní díly (bilanční průtokoměry ropovodu Družba a IKL, hladinoměry slopových a ropných nádrží, vysílače tlaku, kalibrační průver aj.). Poskytovatel musí zajistit i akreditovanou zkušební trať s patřičnou přesností podmínek této zadávací dokumentace pro kalibraci bilančních průtokoměrů z PC 26 Klobouky u Brna.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Statutární město Ostrava
Dodávka vodoměrů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka vodoměru v požadované technické specifikaci uvedené ve výzvě k podání nabídek, vč. zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
Ponorné rotační viskozimetry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou ponorných rotačních viskozimetrů včetně příslušenství, dopravy a instalace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie