Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Bio CCSu: Modul měření a regulace parametrů separačních procesů   
Stručný popis: „Modul měření a regulace parametrů separačních procesů“. Vybavení v rámci modulu pro měření a regulaci parametrů separačních procesů je potřeba k návrhu a realizaci experimentálního výzkumu kondenzačních dějů v expanzních mlžných komorách a k vývoji prototypu kondenzačního separátoru. Při realizaci kondenzačních procesů je nutné přesné měření parametrů experimentu, tak aby byla výsledná experimentální data věrohodně porovnatelná s teoretickými modely. Mezi hlavní sledované veličiny patří přesné měření a regulace průtoků jednotlivých tekutin experimentální aparaturou (např. argon, dusík, superkritické CO2, či kapalná voda a vodní pára). Z přesného měření průtoků a dále teplot a tlaků lze definovat složení dané směsi plynů. Průtoky plynů budou měřeny a regulovány pomocí Corriolisových průtokoměrů a proporcionálních ventilů. Bližší specifikace v rámci ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
PaC-NG Testovací stanice svazku palivových článků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání testovací stanice pro testování svazků palivových článků typu PEM umožňující měřit základní elektrochemické charakteristiky svazku v dynamickém i stacionárním režimu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Mendelova univerzita v Brně
Inovace a rozšíření laboratoře automatizace a řízení (robotiky)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka měřících sestav s vyměnitelným nepájivým polem umožňujícím programové využití jako Digitální multimetr, Osciloskop, Funkční generátor, Generátor libovolných průběhů, Frekvenční Bode analyzátor, Analyzátor zkreslení, Ovladač digitálních vstupně výstupních portů. Součástí zakázky jsou také řídicí jednotky s operačním systémem reálného času a programovatelným hradlovým polem včetně sady kompatibilních rozšiřujících modulů určených pro řízení vybraných aktuátorů a čtení dat ze senzorických soustav.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Český hydrometeorologický ústav
Obnova a doplnění přístrojové techniky na měření ve stanicích povrchových vod   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hydrologické přístrojové techniky (dataloggery - měřící stanice), tlakové čidla, tepelná čidla, plováková čidla, vodivostní sondy, radarový snímač hladiny) včetně jejich příslušenství, dokumentace a manuálů, které musí být psány v češtině, dopravy, instalace do určených lokalit/objektů, nastavení parametrů včetně odesílání výstražných automaticky generovaných zpráv (SMS) na vybrané adresáty zahrnující i příslušné povodňové orgány a další spolupracující organizace, otestování jejich funkčnosti (nastavení datových toků a přenosů směrem do sběrných serverů a databází ČHMÚ), seznámením obsluhy s technikou, záruka. Obnova, doplnění a modernizace bude provedena na 286 vodoměrných hlásných profilech. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v ZD a v jejich přílohách (příloha č. 7 ZD) a v přílohách závazného návrhu smlouvy. CPV:38423000-6, 38341300-0, 38422000-9, 38424000-3.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Technická univerzita v Liberci
048_Ve_ERDF_Úlohy pro pokusy s průmyslovým řízením – FM_026, FM_027/Fluid proces control and measurement systém and Float in air stream levitation   
Stručný popis: Měření a řízení průtoku tekutin ………………… 2 kusy Fluid flow process control and measurement system … 2 pieces Plovák na vzdušném proudu ..…..…………….. 3 kusy Float in air stream levitation … 3 pieces
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Statutární město Zlín
Výměna bytových vodoměrů v bytových domech v majetku SMZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je provedení výměny stávajících bytových vodoměrů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína, za podmínek dle zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Český hydrometeorologický ústav
Obnova a doplnění přístrojové techniky PV   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hydrologické přístrojové techniky pro terénní měření rychlosti proudění a velikosti průtoku včetně jejich příslušenství, dokumentace a manuálů, které musí být psány v češtině, dopravy, seznámením obsluhy s technikou, záruka hardware a software. Provoz pořízených přístrojů bude zajišťován jednotlivými pobočkami a pracovišti ČHMÚ. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku (Common Procurement Vocabulary – dále jen „CPV“): Zařízení pro měření průtoku 38421000-2, Grafické tablety 30237450-8, Přenosné počítače 30213100-6, Balík programů pro analýzy a vědecký výzkum 48461000-7. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v této ZD a v přílohách závazného návrhu smlouvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Mendelova univerzita v Brně
Přístrojové vybavení pro terénní měření ekofyziologie dřevin a klimatických parametrů, rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je dodávka soupravy přístrojů pro detailní měření vybraných ekofyziologických parametrů dřevin na úrovni listu nebo malé části kmene. Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách č. 1a-1e - Technické specifikaci pro každou konkrétní část veřejné zakázky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Viskozimetr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka viskozimetru. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a zaškolení uživatelů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Výměna bytových vodoměrů v domech svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci výměny bytových vodoměrů (případně v nebytových prostorech) v domech svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Český hydrometeorologický ústav
Obnova a doplnění přístrojové techniky PV   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hydrologické přístrojové techniky pro terénní měření rychlosti proudění a velikosti průtoku včetně jejich příslušenství, dokumentace a manuálů, které musí být psány v češtině, dopravy, seznámením obsluhy s technikou, záruka hardware a software. Provoz pořízených přístrojů bude zajišťován jednotlivými pobočkami a pracovišti ČHMÚ. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku (Common Procurement Vocabulary – dále jen „CPV“): Zařízení pro měření průtoku 38421000-2, Grafické tablety 30237450-8, Přenosné počítače 30213100-6, Balík programů pro analýzy a vědecký výzkum 48461000-7. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v této ZD a v přílohách závazného návrhu smlouvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
MERO ČR, a.s.
Rámcová dohoda na servis, opravy a kalibrace bilančních průtokoměrů, instrumentace MaR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na servis, opravy, kalibrace bilančních průtokoměrů PROMASS, instrumentace MaR od firmy Endress Hauser. Dále na servis a opravy kalibračního etalonu SYNCROTRAK v PC 26 Klobouky. Poskytovatel těchto služeb musí mít patřičné proškolení, přístrojové vybavení a náhradní díly (bilanční průtokoměry ropovodu Družba a IKL, hladinoměry slopových a ropných nádrží, vysílače tlaku, kalibrační průver aj.). Poskytovatel musí zajistit i akreditovanou zkušební trať s patřičnou přesností podmínek této zadávací dokumentace pro kalibraci bilančních průtokoměrů z PC 26 Klobouky u Brna.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie