Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 65 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VOP CZ, s.p.
022/3/2018 ND k svařovací technice EWM 2/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice EWM
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
VOP CZ, s.p.
022/3/2018 ND k svařovací technice EWM 1/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice EWM
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
Mendelova univerzita v Brně
Laboratoř tepelného využití biopaliv - opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístrojové vybavení laboratoře tepelného využití biopaliv, které umožní realizaci experimentálních měření zaměřených na oblast bioenergetiky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
VOP CZ, s.p.
023/3/2018 Dodávky náhradních dílů k svařovací technice FRONIUS 1/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice FRONIUS dle technické specifikace a ceníku
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
VOP CZ, s.p.
023/3/2018 Dodávky náhradních dílů k svařovací technice FRONIUS 2/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice FRONIUS dle technické specifikace a ceníku
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
EKO Century s.r.o.
Modernizace zařízení v EKO Century s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojního zařízení. Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 rozdělen na tři části: Část I. Horizontální lis Část II. Pásový dopravník Část III. Vysokozdvižný vozík
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Dodávka a instalace rámové pily   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace rámové pily pro kovoobrábění.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje

Výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování (3.etapa)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Společnost B&Bartoni, spol. s r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování bez možnosti dílčího plnění. Projekt bude realizován v rámci dotačního projektu OP PIK program APLIKACE III. výzva – bez účinné spolupráce. Místem plnění je provozovna společnosti – Bratronice 3, PSČ 294 42, Luštěnice obec Smilovice. Předmětem plnění je dodávka nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování pro společnost B&Bartoni, spol. s r.o. Tato dodávka je vymezena technickou specifikací v příloze č. 2 a specifikací speciálních nástrojů na obrábění CuOF v příloze č. 4. Účastník je povinen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, v požadované lhůtě předložit zadavateli případně další údaje, doklady, prokazující dodržení technických, kvalitativních, funkčních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Vybavení k osazení a pájení DPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro automatické osazení DPS a pro pájení DPS.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
CNC Technology, spol. s r.o
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Dopravník třísek FSM   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části – opakované řízení III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro přípravu dílců z masivního dřeva, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek. Všechna zařízení budou sloužit pro pravidelnou výuku a realizaci výsledků závěrečných prací. Od nového vybavení se očekává zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení pracovních podmínek, např. snížení hluku. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje dopravu strojů na místo plnění a dodání návodu k bezpečné obsluze (v českém jazyce). Podrobnosti dodávky upravují obchodní podmínky zadavatele, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
3D tiskárna pro laserové tavení kovového prášku včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny kovů včetně příslušenství, doprava, instalace, nastavení, odborná kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu minimálně 4 let, zaškolení zaměstnanců s obsluhou a údržbou. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka certifikovaného kovového prášku – tiskového materiálu - dle specifikace, po dobu řešení projektu, a to do 31. 12. 2022.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...

Výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování (3.etapa)   
Stručný popis: Společnost B&Bartoni, spol. s r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování bez možnosti dílčího plnění. Projekt bude realizován v rámci dotačního projektu OP PIK program APLIKACE III. výzva – bez účinné spolupráce. Místem plnění je provozovna společnosti – Bratronice 3, PSČ 294 42, Luštěnice obec Smilovice.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i.
UPT-VZ-19-05: Svářečka optických vláken s tří elektrodovým systémem a příslušenstvím   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup svářečky optických vláken s tří elektrodovým systémem a příslušenstvím. Svářečka optických vláken, která bude sloužit ke svařování SM a PM optických vláken o průměru 125 um – 2,5 mm, zužování optických vláken, tvorbě vláknových děličů, zakončování vláken a svařování PCF vláken bez kolapsu vzduchových děr. Svářečka musí pracovat jako autonomní zařízení bez nutnosti připojení externích zdrojů plynů mimo elektřiny a stlačeného vzduchu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
Karlovarský kraj
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena do částí. Předmětem plnění této části veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka konvenčních strojů včetně příslušenství dle Specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 této výzvy. Ostatní části veřejné zakázky jsou zadány v samostatných zadávacích řízení. Součástí této části veřejné zakázky je také transport strojů na adresu zadavatele, instalace strojů, jejich zapojení a odzkoušení včetně zaškolení obsluhy. Účastník je povinen cenu dopravy a montáže započíst do jednotlivých položek. Veřejná zakázka je součástí projektu „Modernizace učeben pro strojírenské obory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011510, který je dotován v rámci 67. výzvy IROP Infrastruktura pro vzdělávání.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie