Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 19 z 9 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nasazení SIEM v ICT prostředí Nemocnice České Budějovice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému pro řízení bezpečnostních informací a událostí – SIEM. Součástí předmětu veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware), software a poskytnutí souvisejících IT služeb v rámci zabezpečení informačních a komunikačních technologií zadavatele napříč celou infrastrukturou od síťových prvků přes různé operační systémy až po specifické aplikace IS zadavatele, to vše v požadovaném množství a kvalitě, přičemž požadované řešení tvoří součást opatření k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Smlouva na poskytování maintenance pro Check Point IPS Blade   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytování provozní podpory, údržby a pravidelného updatu pro nevýhradní licence systému Check Point IPS Blade
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na pořízení licencí pro SW Data Protector pro zálohování B2D   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 36 měsíců. Rámcová dohoda byla uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění je: a) poskytnutí oprávnění k užití softwarových produktů (licencí) „Advanced Backup to Disk E-LTU“ pro zálohovací SW Micro Focus Data Protector, a b) poskytování podpory výrobce softwarových produktů (maintenance) související s poskytnutím uvedených licencí, a to v režimu 24x7.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
Česká republika -Ministerstvo vnitra
Kyberkriminalita - Dekryptovací nástroj   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky specializovaných SW a HW nástrojů používaných pro forenzní účely.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Centrální zálohování notebooků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem této veřejné zakázky je zajištění možnosti provádět automatizované zálohování uživatelských dat na noteboocích zadavatele s centrální jednotnou správou v prostředí informačního systému VZP ČR (dále jen „IS VZP ČR“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: Dodání softwarového nástroje pro automatické zálohování notebooků s centrální jednotnou správou; Poskytnutí / zajištění poskytnutí VZP ČR oprávnění k užití zálohovacího SW (licence) v licenčním rozsahu pro 1 210 notebooků; Instalace a implementace zálohovacího SW, zahrnující zejména zpracování postupu instalace a implementace řešení v prostředí IS VZP ČR, instalaci centrálního management serveru do IS VZP ČR, nasazení zálohovacích klientů (příslušného SW) na pilotním vzorku 20 notebooků a zaškolení dvou administrátorů zadavatele; Dodání příslušné dokumentace k zálohovacímu SW; Poskytování / zajištění poskytování podpory zálohovacího SW v licenčním rozsahu pro 1 210 notebooků na období 48 měsíců.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Smlouva na poskytování maintenance pro Check Point IPS Blade   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytování provozní podpory, údržby a pravidelného updatu pro nevýhradní licence systému Check Point IPS Blade
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nákup forenzního HW a SW 2019   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka specializovaných HW a SW nástrojů používaných pro forenzní účely a dále na zajištění podpory na již vlastněné SW a HW nástroje
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému Enterprise Mobility Management (dále jen EMM) včetně zajištění servisní podpory po dobu 3 let od podpisu Akceptačního protokolu. Jedná se o centrální správu provozovaných mobilních zařízení (mobilních telefonů a tabletů) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém EMM bude provozován na HW objednatele (na virtualizační platformě VMware), umístěném v jeho prostorách (on-premise). Z důvodu zachování firemní kompatibility bude EMM nainstalován na OS Windows s oddělenou databází pro EMM data. Všechny EMM servery musí být součástí Windows domény. Důležitost hraje i snadný update operačního systému a aplikačního serveru EMM. Součástí dodávky jsou veškeré SW licence potřebné pro provoz EMM kromě licencí na operační systém Windows a Microsoft SQL. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Výzvě.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na riadenie systémov, archivácie...
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zajištění komplexní antivirové ochrany pro resort životního prostředí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění antivirové ochrany koncových stanic, serverů a mobilních telefonů, včetně zajištění případných upgradů, technické podpory a aktualizace virových databází. Veřejná zakázka je určena pro vybrané subjekty v rámci resortu životního prostředí.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na ochranu pred vírusmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie