Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 471 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenská nemocnice Olomouc
VN Olomouc- rekonstrukce operačních sálů a vybudování přístavby ORL   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení přístavby pro vytvoření prostor oddělení ORL (ambulance, lůžková část, operační sály). Dojde k částečné rekonstrukci operačních sálů a části lůžkového oddělení, na které bude navazovat samotná přístavba ORL oddělení. Přístavba je navržena o půdorysných rozměrech 25,511,0 m. Hřeben střechy přístavby ve výšce 15,215m od úrovně 1.NP. Obvodové nosné konstrukce budou tvořeny keramickými tep. izol. tvárnicemi. Sloupy podporující „průjezd“ budou železobetonové monolitické osazeny do betonových kalichů pilot. Stropy železobetonové panelové konstrukce ze stropních železobetonových panelů. Konstrukce krovu ze sbíjených dřevěných vazníků. Střešní plášť z plechových šablon k-ci ze střešních latí
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/UPOL - Ultramikrotom na řezání ultratenkých řezů pro elektronovou mikroskopii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultramikrotomu na řezání řezů určených pro elektronovou mikroskopii. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Městys Brodek u Přerova
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro městys Brodek u Přerova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na službu je zabezpečení komplexního nakládání s odpadu pro městys Brodek u Přerova v souladu s obecně závaznými vyhláškami městyse a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy - viz ZD
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Fakultní nemocnice Olomouc
Monoklonální protilátky 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika EXP. MED a IVF I. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Laboratoř experimentální medicíny a Centrum asistované reprodukce
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Obec Krčmaň
Rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň – pravá část ve směru Olomouc-Přerov, I. úsek (opakované vypsání)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci rekonstrukce pěší komunikace, vybudování zastávkového zálivu a přeložek některých inženýrských sítí v obci Krčmaň v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. V rámci zakázky bude provedena rekonstrukce chodníků v zastavěné části obce Krčmaň při pravé straně ul. Olomoucká (silnice I/55) ve směru Olomouc- Přerov. Rekonstrukce spočívá v opravě dlážděných ploch chodníků a křižujících vjezdů včetně jejich konstrukčních vrstev. Návrh ctí v celé své délce trasy stávajících chodníků. Stavba bude sloužit pro napojení nemovitostí rezidentů a pro provoz pěších. Cílem rekonstrukce je celkové zlepšení bezpečnosti silničního provozu a také vytvoření podmínek bezbariérové přístupnosti. Rekonstrukce chodníků je rozdělena na dva pracovní úseky. V rámci této veřejné zakázky je řešen pouze I. úsek, který začíná na parc. č. 266/2, dále vede podél komunikace I/55 a končí na ul. Náves (u parc. č. 256). Šířka chodníku bude 1,5 až 2
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultní nemocnice Olomouc
Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci I.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Olomoucký kraj
Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je generální rekonstrukce a rehabilitace objektu Červeného kostela v souvislosti s jeho novým využitím. S tím souvisí také realizace nové stavby, která bude s kostelem propojena, a ve které bude situováno kompletní provozně-technické zázemí. Nový objekt bude hlavním nástupním prostorem (foyerem) do sálu kostela a také do stávající budovy ředitelství Vědecké knihovny. Červený kostel bude obnoven ve všech částech do své původní podoby s výjimkou mobiliáře, který se do dnešní doby nedochoval. Obnovený vnitřní prostor stavby bude sloužit k nejrůznějším kulturně-společenským akcím pod hlavičkou Vědecké knihovny a Olomouckého kraje. Předmětem plnění budou také úpravy venkovních ploch kolem objektu kostela. Okolí stavby bude z velké části zpřístupněno veřejnosti. Vznikne zde komorní veřejný prostor určený nejen návštěvníkům knihovny.
Stavebné práce
Obec Velký Týnec
Poskytnutí úvěru na výstavbu - "B.j. 15 PB - PČB Velký Týnec"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěru s postupným čerpáním. Účelem úvěru je financování investiční akce Obce Velký Týnec: „B.j. 15 PB – PČB Velký Týnec“, která bude spolufinancována z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podporované byty 2019“, pod identifikačním číslem 117D064000172 ze dne 26. 06. 2019 ve výši 9 000 000,-- KČ formou dotace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Univerzita Palackého v Olomouci
CRH PřF - Spektrofotometrický reader   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka spektrofotometrického readeru na rychlé fotometrické měření v oblasti ultrafialového a viditelného spektra v destičkovém uspořádání včetně software pro ovládání přístroje, sběr a vyhodnocení získaných dat. Toto zařízení musí umožňovat měření ve více pracovních režimech, v různých deskách. Desky musí být termostatovány a míchány. Zařízení musí umožňovat měření i v klasické kyvetě. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Palackého v Olomouci
LF/UPOL – Stomatologické soupravy 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je demontáž a odvoz stávajících zubních křesel, dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a garance pozáručního servisu 13 kusů stomatologických souprav na Kliniku zubního lékařství LF UP v Olomouci dle technické specifikace, která je uvedena v čl. 2. 2. zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Olomoucký kraj
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve městě Šternberk   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékárenské pohotovostní služby ve městě Šumperk.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušice u Přerova   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Sušice u Přerova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika HOK III. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro laboratoře Hemato-onkologické kliniky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Obec Ústí
Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí (opakované vypsání)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci stavební úpravy (dispozičního rozšíření) budovy základní školy v obci Ústí v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie