Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 414 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH – Dodávka chemikálií I.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Univerzita Palackého v Olomouci
Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Tř.Svobody 26, katastrální území Olomouc – město. Předmětem stavebních prací není objekt přístavby nádvoří při ulici Javoříčská, půdní prostory a suterén objektu. V těchto částech budou probíhat pouze práce podmiňující provedení ostatních částí díla (statické práce, protažení potrubí, ukončení vedení a připojení stávajících tras médií apod.).
Stavebné práce
Obec Dětkovice
Dětkovice - splašková kanalizace a ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudovaní nové splaškové kanalizace v obci Dětkovice a vybudování nové ČOV s kapacitou 600 EO. Celková délka nově budované kanalizace je 6.302 m. Z toho bude vybudováno 4.518 m kanalizace gravitační, 475 m tlaková kanalizace a 1.309 m kanalizačních odboček. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultní nemocnice Olomouc
Transientní elastograf   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks transientního elastografu včetně příslušenství pro II. Interní kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Olomouc
TEP – Revizní náhrady kolenního kloubu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantátů pro revizní náhrady kolenního kloubu splňující níže uvedené minimální technické podmínky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
„III/36916 Ruda – průtah (Hrabenov)“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, která je brána jako jeden celek, ale je rozdělena na 3 úseky (v rozsahu dle SO 101, 102, 103), kvůli možným komplikacím ze strany financování celé stavby.
Stavebné práce
Obec Grygov
Pořízení cisternové automobilové stříkačky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Litovel
„ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, STUDENTŮ 91/1 – ZATEPLENÍ BUDOVY“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace s názvem „Školní jídelna Litovel, Studentů 19 – zateplení budovy“ zpracované B&B STUDIO - Ing.arch. Petr Brauner, Čsl. letců 1686/9, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČO: 11188626.
Stavebné práce
Olomoucký kraj
Propagace v rámci projektu „TIPSPORT extraliga ledního hokeje“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování propagace Olomouckého kraje-prezentace loga a názvu Olomouckého kraje-na oficiálních webových stránkách Klubu, na plakátech a veškerých dalších tiskovinách vydávaných Klubem, v liště partnerů prezentovaných v tisku, na backdrop panelu pro rozhovory při televizních přenosech. Poskytnout VIP GOLD vstupenky na celou Sezonu v minimálním počtu 4 kusů.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Športové služby  >  Služby súvisiace so športom
Olomoucký kraj
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov - komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy areálu Dětského domova a školní jídelny v Prostějově. Stavební úpravy řeší rekonstrukci stávajících komunikací a výstavbu parkoviště pro zaměstnance. Dále bude součástí stavebních prací rekonstrukce inženýrských sítí, které z velké části vedou pod rekonstruovanými komunikacemi a slouží rovněž pro objekt staré vrátnice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Sociální služby města Přerova, p. o.
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania
Univerzita Palackého v Olomouci
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a obálek pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci 2018-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na dodávky kancelářského papíru a obálek specifikovaných v příloze č. 1 a v příloze č. 2 Dokumentace pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou – na dobu dvou let od nabytí účinnosti příslušné rámcové dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH – Dodávka aminokyselin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
Fakultní nemocnice Olomouc
Poskytování servisních služeb u přístrojů Philips   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních servisních služeb pro monitory, defibrilátory, CTG a ultrazvukové přístroje včetně příslušenství firmy Philips ve vlastnictví Fakultní nemocnice Olomouc.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Univerzita Palackého v Olomouci
Dynamický nákupní systém pro tonery Univerzity Palackého v Olomouci (2016 - 2019)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v DNS jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (tonery, inkoustové náplně, válce apod.).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie