Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 53 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Fibrobronchoskop pro kardiochirurgické oddělení do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je nákup flexibilního fibrobronchoskopu pro kardiochirurgické oddělení do Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Videoendoskopický systém s úzkopásmovým zobrazením pro ORL oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.   
Stručný popis: Videoendoskopický systém s úzkopásmovým zobrazením
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Ultrazvukové bezdrátové disektory s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ultrazvukových bezdrátových disektorů včetně jejich příslušenství dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Brno
Rigidní optiky   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka rigidních optik a světlovodných kabelů po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Obnova a upgrade endoskopického vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks videogastroskopu, 1 ks videokolonoskopu a 1 ks skříně na sušení a skladování flexibilních endoskopů. Přístroje musí být z důvodu ochrany předchozích investic kompatibilní se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. Součástí předmětu plnění je též zajištění bezplatné údržby a servisu v záruční době včetně dodávky náhradních dílů. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky - Technická specifikace, a v příloze č. 4 výzvy k podání nabídky - Cenová tabulka. Blíže viz ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávka Endoskopů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění Veřejné zakázky je: Dodávka 6ks endoskopických přístrojů pro endoskopické centrum Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, včetně přepravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: ČÁST 1 Dodávka 2ks Videokolonoskopů ČÁST 2 Dodávka 2ks Videoduodenoskopů a 2 ks Videogastroskopů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakoemulsifikační přístroj včetně dodávek spotřebního materiálu a zajištění servisu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova fakoemulsifikačního přístroje Infinity pro přední oční segment zakoupeného v roce 2009 na oční klinice v sídle zadavatele. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou a zajištění dodávek spotřebního materiálu na dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Intubační fibroskop   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka intubačního fibroskopu pro kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM - Endoskopické vodící dráty   
Stručný popis: Předmětem této VZ, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to endoskopických vodících drátů, které slouží k zajištění komplexní péče při endoskopických výkonech u pacientů. Medicínský účel Tento speciální zdravotnický materiál se používá pro zavádění endoskopických katétrů, dilatačních balónků, biliárních a pankreatických stentů a dále slouží k překonávání různých typů stenóz u pacientů na pracovištích zadavatele. Bližší specifikace poptávaného Zdravotnického materiálu je obsažena v ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Elektrochirurgická jednotka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektrochirurgických jednotek, příslušenství a spotřebního materiálu. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Elektrochirurgická jednotka pro koagulování i řez, č. 65.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – přístroj k detekci sentinelové uzliny vč. dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje k detekci sentinelové uzliny umožňující operatérovi v reálném čase (bez zpoždění obrazu), tj. během operace, detekci a kompletní a bezpečné odstranění mízních uzlin, kontrolu a detekci stavu prokrvení tkání. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění dodávek unikátního spotřebního materiálu a pozáručního servisu po dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Endoskopické věže včetně poskytování záručního a pozáručního servisu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných zdravotnických prostředků včetně jejich příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou pro dodané zdravotnické prostředky .
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Olomouc
Nástroje chirurgické pro COSS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka nástrojů pro operační sály Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice v Motole
Endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii a 2D/3D laparoskopii v dětské chirurgii   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka endoskopického vybavení pro rigidní endoskopii a 2D/3D laparoskopii v dětské chirurgii.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Strakonice, a.s.
Obnova endoskopického vybavení Nemocnice Strakonice, a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku endoskopického vybavení pro Nemocnici Strakonice, a.s., a to podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie