Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 180 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Zajištění oprav a servisu přístrojů Toshiba - Canon, NRT - Nordisk, PLANMED, BARCO   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na zajištění servisu, oprav, pravidelné údržby a preventivních kontrol přístrojů
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 91719 - Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Škoda na 4 roky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních a souvisejících úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Škoda pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Olomoucký kraj
Servis a údržba vozidel Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací 2020 - 2025   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou servis, opravy a údržba vozidel Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací (dále také „servis vozidel“ nebo „služby“). Předmětem všech dílčích částí veřejné zakázky je provádění servisu, opravy a údržby vozidel Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s technologickými postupy výrobce za dodržování nejvyšších kvalitativních standardů s využitím výhradně originálních náhradních dílů nebo dílů schválených výrobcem.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Thomayerova nemocnice
TN - pozáruční servisní služby - RTG YSIO   
Stručný popis: Předmětem VZ jsou pozáruční servisní služby - full servis na stacionární skiagrafický RTG YSIO.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Česká pošta, s.p.
Servisní prohlídky a mimozáruční servis vzduchotechniky a klimatizace v Postservisu České Budějovice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou servisní prohlídky a mimozáruční servis (v rámci záruční doby) vzduchotechniky a klimatizace v Postservisu České Budějovice.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji, objednávka č. 4   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajištění běžné údržby silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji. Cílem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu odstraněním závad ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejich součástí a příslušenství. Běžná údržba zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci inspekčních prohlídek silnic. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, příkopů, rigolů, mostů, vpustí, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, včetně jejich čištění, závady ve svislém dopravním značení nebo bezpečnosti silničního provozu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Generální ředitelství cel
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby   
Stručný popis: Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
ČEZ, a. s.
F254-1(2)VF-Záměna potrubí TVD na chlazení klima jednotek a dalších spotřebičů na HVB   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně vybraných potrubních tras a jejich komponent (armatury, tlakové hadice, měřící a škrtící zóny) systému TVD, které jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, za ekvivalent vyrobený z korozivzdorné oceli, včetně změny dimenzí (DN15, DN20 na DN25).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Opravárske a údržbárske služby
Generální ředitelství cel
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim včetně souvisejících služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování kompletních služeb souvisejících se servisem a opravami služebních vozidel zadavatele, která jsou vyjma vozidel uvedených v čl. II. odst. 5 zadávací dokumentace dislokována na území Prahy a Středočeského kraje.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2019-2020 - oblast Most a Teplice   
Stručný popis: Rámcová dohoda na poskytování služeb běžné údržby silnic I. třídy v Ústeckém kraji v oblasti Most a Teplice po dobu 24 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř
Restaurování varhan kostela Povýšení sv. Kříže, Praha 9 Vinoř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování varhan kostela Povýšení sv. Kříže, č. parc. 1, k. ú. Vinoř, Vinořské náměstí, Praha 9, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r. č. ÚSKP 32-5463, varhany movitá kulturní památka ev. č. 5463. Nástroj postavil v r. 1771 kutnohorský varhanář Pavel František Horák jako dvoumanuálový v jedné skříni se stroji umístěnými nad sebou, se „Spielschrankem“ a pedálem umístěným vzadu za manuálovými stroji v ohrádce, konstrukčně související s varhanní skříní. Po zvážení všech aspektů, zejména s přihlédnutím k míře dochování, funkčnosti a spolehlivosti původních a přestavěných částí bude proveden návrat ke zvukové a technické podobě Horákova nástroje se všemi souvislostmi po stránce materiálové a dispoziční, tedy i s obnovou „Spielschranku“ a jednoduché zavěšené resp. trčkové traktury. Podrobně byl rozsah prací popsán zejména v příloze č. 4 zadávací dokumentace (Restaurátorský záměr).
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba hudobných nástrojov
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
17-063 - Opravy a údržba motorových vozidel Škoda   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění pravidelných servisních služeb, oprav a pneuservisu vozidel dle potřeb středisek/poboček zadavatele.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Hlavní město Praha
Servisní zajištění multifunkčních zařízení   
Stručný popis: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení a rozdělenou v souladu s § 35 ZZVZ na dvě části. Zadavatel stanoví, že přepokládaná hodnota této veřejné zakázky (obou částí) činí 18,000.000,- Kč bez DPH za 4 roky plnění. Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je kompletní servisní zajištění tiskových a multifunkčních zařízení zadavatele (dále jen společně jako „zařízení“) vč. dodávek veškerého spotřebních materiálu včetně příslušených tonerů do určených míst (lokalita, místnost) uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Fakultní nemocnice Plzeň
Zajištění PBTK koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů ve FN Plzeň po celou dobu trvání smlouvy. PBTK zdravotnických zdrojových napájecích jednotek a ostatních zdravotnických prostředků budou prováděny plně v souladu s vnitřními předpisy a postupy výrobce (kde výrobce nestanovil postup PBTK, řídí se osoba provádějící PBTK příslušnými normami) a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění a to vždy v četnosti 1x ročně po dobu platnosti smlouvy. Součástí PBTK je i kontrola příslušenství koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů (držáky, tyče do pasivních ramen, ramínka lomená, nosiče infuzí, medilišty na infuzní a policové tyče, police závěsné s medilištami, lampičky vyšetřovací apod.).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie