Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 106 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Poskytování preventivní údržby a pozáručního servisu, jakož i dodávek náhradních dílů pro výrobní technologii Mühlbauer   
Stručný popis: Předmět této veřejné zakázky je poskytování preventivní údržby a pozáručního servisu, jakož i dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu pro uvedené zařízení. Bližší specifikace je uvedena v zadávacích podmínkách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Technické zhodnocení dvou AV 14 na AV 20   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení dvou zásahových vozidel AV 14 na AV 20 - (vyprošťovací automobil ÚO Kolín RZ: PHA 68-83 a vyprošťovací automobil ÚO Příbram RZ: PBA 31-47).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Hlavní město Praha
Servisní zajištění multifunkčních zařízení   
Stručný popis: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení a rozdělenou v souladu s § 35 ZZVZ na dvě části. Zadavatel stanoví, že přepokládaná hodnota této veřejné zakázky (obou částí) činí 18,000.000,- Kč bez DPH za 4 roky plnění. Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je kompletní servisní zajištění tiskových a multifunkčních zařízení zadavatele (dále jen společně jako „zařízení“) vč. dodávek veškerého spotřebních materiálu včetně příslušených tonerů do určených míst (lokalita, místnost) uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Město Rokycany
Rekonstrukce ul. Palackého v Rokycanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ul.Palackého v Rokycanech v souladu projektovou dokumentací zpracovanou Architektonickým studiem Hysek, s.r.o. Plzeň a VRV a.s. Praha .
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Velkoplošná oprava komunikace Kojetická - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení velkoplošné opravy vozovky v ul. Kojetická v úseku Karla IV. – Poslední cesta, Ústí nad Labem – Střekov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba přístrojů I   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek. Blíže viz zadávací podmínky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18021 - Běžná údržba komunikací v okrese Ostrava, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresu Ostrava, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Zámek Štiřín
Služby uměleckých řemesel   
Stručný popis: Služby uměleckých řemesel poskytované v prostorách Zámku Štiřín.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují rovněž na související technická zařízení v majetku Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO (rozvodů, distribučních elementů, rekuperace, systémů měření a regulace - dále jen "MaR" atd.).
Opravárske a údržbárske služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2“ je provedení prohlídek a revizních periodických oprav v rozsahu REV dle předpisu SŽDC S8 v platném znění na 2 speciálních hnacích vozidlech řady MVTV2-031 a MVTV2-050 v rozsahu požadovaných prací. CPV kód - 50222000-7 Opravy a údržba kolejových vozidel
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Opravy sestav baterií pro tramvaje
Opravy sestav baterií pro tramvaje   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravy sestav baterií pro tramvaje zadavatele prováděných dle platných technických norem a pokynů zadavatele na základě příslušných dílčích objednávek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Opravy, údržba, kalibrace přístrojů a příslušenství Dräger alcotest pro roky 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění oprav, údržby, kalibrace přístrojů a příslušenství Dräger alcotest, které jsou majetkem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo zahraničních věcí
Generální oprava oběžného výtahu (páternosteru)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je především dílenská oprava strojní části výtahu včetně výroby 2 ks nosných polygonů, výroby a výměny nosné pojezdové části, demontáže a opětné montáže výtahových kabin, dodávky montáže nové el. instalace výtahu včetně hlavního vypínače a rozvaděče výtahu a související drobné stavební práce. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v ZD.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2019 - 2020   
Stručný popis: Práce, které zadavatel bude objednávat prostřednictvím svých odborných správ, jimiž budou Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen SSZT HK) a Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Pardubice (dále jen SSZT PU). Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SSZT bude především provádění cyklických oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení v obvodu Oblastního ředitelství Hradec Králové (dále jen OŘ HKR). Zhotovitel bude provádět jejich revize, měření, úpravy, opravy poškozených částí v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele, oceněným Položkovým soupisem prací s výkazem výměr a to dle jednotlivých potvrzených objednávek. Veřejná zakázka bude probíhat v rozsahu, formě a dalších podmínkách vymezených v závazném vzoru smlouvy (rámcové dohody), která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace po celou dobu trvání předmětu plnění.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
"Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení velkoplošných oprav vozovek na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, a to v těchto lokalitách: • SO 01 – Kubelíkova • SO 02 – Na Rozhledu • SO 03 – Jasanová • SO 04 – V Ohybu
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie