Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Poskytování servisních služeb u přístrojů Olympus   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních servisních služeb pro mikroskopy, videogastroskopy, endoskopické sestavy včetně příslušenství firmy Olympus ve vlastnictví Fakultní nemocnice Olomouc.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
PBTK   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb zdravotnických prostředků spočívajících v provádění: 1) periodických bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) 2) provozních revizí 3) instruktáž obsluhy 4) servisu zdrojových stanic 5) měření kvality medicinálního vzduchu 6) kontrol lahvových stanic medicinálních plynů 7) zajištění havarijní služby zdrojových stanic, úsekových uzávěrů a zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu či podtlaku. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zajištění servisní činnosti pro zařízení Olympus   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění komplexní servisní péče, oprav, odborné údržby a preventivních prohlídek přístrojů, nástrojů a technického zařízení Olympus (dále jen "přístroj"), spočívající v odborné údržbě zdravotnického prostředku, opravách včetně zajištění dodávek potřebných náhradních dílů a materiálu ze strany účastníka a s tím souvisejících dalších činností, včetně správy souvisejících informačních systémů (dále také jen "předmět plnění") na dobu 36 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba laboratorních přístrojů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na dobu 4 let dle ostatních zadávacích podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba SPECT   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu 4 let dle ostatních zadávacích podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba přístrojů II   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Výměna RTG pro RDG pracoviště Nemocnice Nymburk s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového skiagrafického RTG přístroje, jeho instalace, zprovoznění a další související plnění
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Servisní služby vybraných RTG modalit IV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb pro zařízení umístěná na oddělení radiologie, která jsou ve vlastnictví Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha po dobu 4 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba sterilizační techniky   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky - ambulance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku dle seznamu přístrojů (příloha č. 1 ZD).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku umístěnou na pracovišti centrální sterilizace ve FN Ostrava. Dodavatel musí splňovat požadavky zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění: • dodavatel musí být registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL); Bližší požadavky zadavatele na realizaci předmětu plnění jsou specifikovány ve vzoru Smlouvy o poskytování pozáručních servisních služeb. Tato smlouva je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Institut klinické a experimentální medicíny
Servis přístrojů výrobce Olympus   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění komplexní servisní péče a odborných služeb zdrav. přístrojů výrobce Olympus Medical Systems, spočívající v provádění BTK a opravách vč. zajištění dodávek potřebných náhradních dílů ze strany účastníka.Přístroje musí péčí účastníka splňovat medicínské a technické předpoklady stanovené výrobcem a svou funkčností, činností nesmí ohrozit pacienta nebo obsluhu přístrojů a to vše za plného respektování podmínek pro používání zdravotnických prostředků stanovených zejména v § 64 až § 66 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.Servis musí být prováděn v souladu s obecně závaz.práv.předpisy, zejm. zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v souladu se zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii,v souladu s podmínkami určenými výrobcem, a to osobami účastníka výslovně pověřenými, a dále v souladu s režimem požadovaným v servisní smlouvě uzavřené na základě výsledků této VZ.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Plzeň
Servisní zabezpečení zdravotnických prostředků výrobce Dräger Medical – 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních prací s garantovanou reakční dobou a garancí funkčnosti systému bez ceny náhradních dílů s naceněním cestovného, poskytování bezpečnostně technické prohlídky zdravotnických přístrojů dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění vč. elektrické kontroly a povinně měněných náhradních dílů a provádění periodické instruktáže obsluhujícího personálu po dobu 4 let.). Servisní zabezpečení bude zajištěno pro plicní ventilátory, anesteziologické přístroje, vyhřívaná lůžka a další zdravotnické přístroje výrobce Dräger Medical uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky - neonatologie   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku dle seznamu přístrojů (příloha č. 1 ZD).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – RTG lampa pro CT přístroj   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání nové rentgenové lampy „STRATON MX P46“ pro počítačový tomograf CT Somatom Definition AS
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie