Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo obrany
Odborná údržba zdravotnických a laboratorních přístrojů polních nemocnic   
Stručný popis: Provádění odborné údržby zdravotnických a laboratorních přístrojů a zařízení polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví na základě rámcových dohod č. 171050263 a 175410191.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Česká republika - Ministerstvo obrany
Odborná údržba zdravotnického, laboratorního a speciálního vybavení biologické ochrany   
Stručný popis: Provádění odborné údržby zdravotnického, laboratorního a speciálního vybavení mobilních biologických týmů Vojenského zdravotního ústavu Praha na základě rámcových dohod č. 171050264 a 175410192.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultní nemocnice Olomouc
Poskytování servisních služeb u přístrojů Philips   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních servisních služeb pro monitory, defibrilátory, CTG a ultrazvukové přístroje včetně příslušenství firmy Philips ve vlastnictví Fakultní nemocnice Olomouc.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Servis hyperbarické komory po dobu 3 let   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění servisních prací pro hyperbarickou komoru, výrobního čísla: 7827 a inventárního čísla: DM803552 a dalších jejich součástí a vybavení po dobu tří po sobě jdoucích let (roky 2019, 2020 a 2021).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Servis RTG a UZV přístrojů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: • poskytování pozáruční pravidelné periodické bezpečnostně technické kontroly (BTK a kontrola elektrické bezpečnosti) dle zákona č. 268/2014 Sb. (viz seznam kategorií zdravotnických prostředků - Příloha č. 1 a Příloha č. 2), • provádění pozáruční servisní činnosti u RTG přístrojů a pomocných zařízení k zobrazovacím systémům instalovaných na pracovištích FNUSA (viz seznam kategorií zdravotnických prostředků -– Příloha č. 1), dále Ultrazvukových přístrojů včetně veškerého dodaného příslušenství – sond, tiskáren, pracovních stanic apod. instalovaných na pracovištích FNUSA (viz seznam kategorií zdravotnických prostředků - Příloha č. 2) s vítězným dodavatelem bude uzavřena rámcová servisní smlouva na dobu neurčitou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Krajská nemocnice Liberec, a.s
Pozáruční servis pro zdravotnické přístroje – plicní ventilátory, centrální a pacientské monitory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních pozáručních servisních služeb pro zdravotnické přístroje - plicní ventilátory, centrální monitory a pacientské monitory, které byly dodány společností A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Servisní služby vybraných RTG modalit III   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb pro zařízení umístěná na oddělení radiologie, která jsou ve vlastnictví Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha po dobu 4 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Olomouc
Poskytování servisních služeb u přístrojů GE Datex - Ohmeda   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních servisních služeb pro anesteziologické přístroje, monitory, inkubátory, oxymetry, defibrilátory, monitorovací systémy včetně příslušenství firmy GE Datex – Ohmeda ve vlastnictví Fakultní nemocnice Olomouc.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Servis SPECT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na přístroj SPECT, Typ: Discovery NM530c, výr. č. 19145 (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA – budova B1. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku umístěnou na pracovišti centrální sterilizace ve FN Ostrava. Dodavatel musí splňovat požadavky zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění: • dodavatel musí být registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL); Bližší požadavky zadavatele na realizaci předmětu plnění jsou specifikovány ve vzoru Smlouvy o poskytování pozáručních servisních služeb. Tato smlouva je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Pozáruční servisní zajištění na zařízení MALDI Biotyper   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb kompletního pozáručního servisu zařízení MALDI Biotyper System/MicroflexTM LT/SH Smart System umístěném na pracovišti zadavatele, na adrese Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, Ostrava a zařízení MALDI Biotyper System/MicroflexTM LT/SH System umístěném na pracovišti zadavatele, na adrese Gorkého 56/6, Brno-střed, Veveří, Brno.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku umístěnou na pracovišti centrální sterilizace ve FN Ostrava. Dodavatel musí splňovat požadavky zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění: • dodavatel musí být registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL); Bližší požadavky zadavatele na realizaci předmětu plnění jsou specifikovány ve vzoru Smlouvy o poskytování pozáručních servisních služeb. Tato smlouva je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
ČEPRO, a.s.
Kontroly protiexplozních pojistek   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pravidelné provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – protiexplozních pojistek, v souladu s ustanovením § 7 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o požární prevenci“), v souladu s ČSN EN ISO 16852, a v souladu s pokyny výrobce protiexplozivní pojistky, a to nejméně jedenkrát ročně, nestanoví-li výrobce protiexplozní pojistky jinak.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Krajská zdravotní, a.s.
Servisní zabezpečení robotického systému da Vinci Xi. včetně jeho příslušenství   
Stručný popis: servisní smlouva na období 3 let (pro robotický systém da Vinci Xi)
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba přístrojů Olympus   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů Olympus umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na dobu neurčitou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie