Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 15 z 5 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČEPRO, a.s.
Kontroly protiexplozních pojistek   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pravidelné provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – protiexplozních pojistek, v souladu s ustanovením § 7 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o požární prevenci“), v souladu s ČSN EN ISO 16852, a v souladu s pokyny výrobce protiexplozivní pojistky, a to nejméně jedenkrát ročně, nestanoví-li výrobce protiexplozní pojistky jinak.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Fakultní nemocnice Olomouc
Kalibrace a validace měřidel a zařízení II. 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou kalibrace a validace ostatních měřidel používaných ve Fakultní nemocnici Olomouc a kalibrace a validace monitorovacího systému ConWin.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
E.ON Distribuce, a.s.
Plánované výměny elektroměrů k ověření   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výměn elektroměrů na odběrných místech distribuční soustavy provozované zadavatelem pro každý z regionů odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky, a to v rámci energetického zařízení do 1 000 V. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané objemy plnění a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Opravy, údržba, kalibrace přístrojů a příslušenství Dräger alcotest pro roky 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění oprav, údržby, kalibrace přístrojů a příslušenství Dräger alcotest, které jsou majetkem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
ČEPRO, a.s.
Kontroly protiexplozních pojistek   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pravidelné provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – protiexplozních pojistek, v souladu s ustanovením § 7 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o požární prevenci“), v souladu s ČSN EN ISO 16852, a v souladu s pokyny výrobce protiexplozivní pojistky, a to nejméně jedenkrát ročně, nestanoví-li výrobce protiexplozní pojistky jinak.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie