Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Energetický regulační úřad
Servis a opravy služebních vozidel v Praze   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění servisu a oprav služebních vozidel v Praze po dobu 3 let.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Pořízení techniky pro SDH Kostomlaty pod Milešovkou   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je přestavba vozidla SDH Kostomlaty pod Milešovkou T 815.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Statutární město Hradec Králové
Zajištění servisu, údržby a oprav služebních automobilů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručního servisu, údržby a oprav služebních automobilů pro Magistrát města Hradec Králové a Městskou policii Hradec Králové. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy postupem dle § 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, průběžně po dobu 4 let trvání rámcové smlouvy - rámcová smlouva byla uzavřena pouze s jedním uchazečem.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Silnice LK a.s.
Celkové opravy kabin a motoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení kabin a motoru včetně jejich příslušenství u vozidel na údržbu komunikací do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně dodání náhradních dílů nutných k provedení požadovaných oprav. Aktuální stav kabin a motoru včetně jejich příslušenství s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Generální ředitelství cel
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby   
Stručný popis: Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Oprava 4 podvozků TATRA 815   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na služby je oprava 4 kusů podvozků TATRA 815. Cílovým stavem je opětovná provozuschopnost vozidel včetně zajištění všech dalších funkcí vyplývajících z univerzálnosti podvozku.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Provádění oprav a servisu služebních dopravních prostředků (motorových vozidel) Krajského ředitelství hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení servisu a oprav (dále jen „servis“) 1 174 ks vozidel - služebních dopravních prostředků (dále jen SDP) na pracovištích poskytovatele. Počty a typy automobilů se mohou v průběhu plnění veřejné zakázky měnit v souvislosti s vyřazením z provozu popř. nákupem nových vozidel. Dále se jedná o komplexní zajištění průběžných opravárenských prací, záručního a pozáručního servisu v souladu s postupy, pravidly, záručními podmínkami a s využitím technických prostředků stanovených nebo doporučených výrobcem vozidla. Dále se jedná o provádění pravidelných servisních prohlídek, oprav po dopravních nehodách, běžných oprav, oprav a výměn motorů, převodových skříní a náprav. V omezeném počtu se jedná o zajištění a provedení emisní zkoušky a STK vozidel. Zadavatel informuje dodavatele, že veřejná zakázka, která je předmětem tohoto zadávacího řízení je, v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na tři části, a to na: • část A – 635 ks SDP – opravy osobn
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 91118 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Hyundai na 4 roky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, včetně souvisejících servisních úkonů a služeb u 91 motorových vozidel tovární značky Hyundai, užívaných Městskou policií hl. m. Prahy na dobu čtyř let.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Pozáruční opravy vozidel ZZSPK 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění pozáručních oprav a oprav po dopravních nehodách sanitních a referentských vozidel evidovaných v majetku ZZSPK, které nebude možné provádět ve vlastní autodílně. Servisní opravy se týkají cca 77 sanitních a referentských vozidel ZZSPK. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 2 let.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Generální ředitelství cel
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim včetně souvisejících služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování kompletních služeb souvisejících se servisem a opravami služebních vozidel zadavatele, která jsou vyjma vozidel uvedených v čl. II. odst. 5 zadávací dokumentace dislokována na území Prahy a Středočeského kraje.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 90819 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Ford na 4 roky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních a souvisejících úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Ford, pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení celkové opravy 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, konkrétně 8 ks sypacích nástaveb pro chemický posyp, 3 ks sypacích nástaveb pro inertní posyp a 1 ks vysprávkové soupravy na opravu výtluků, v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Servis a opravy techniky Magirus   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „dohoda“) na provádění servisních prací, oprav, pravidelných ročních servisních kontrol automobilových žebříku (dále jen „AZ“) a cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) Magirus dle aktuálních požadavků zadavatele. Součástí plnění je i dodávka příslušných náhradních díků dle technické specifikace plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek a návrhu dohody. Termín plnění do 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání předpokládaného objemu plnění (celkem 5 000 000 Kč bez DPH, tj. 6 050 000 Kč vč. DPH).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
ČEská republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Servis automobilových plošin BRONTO SKYLIFT F32 MDT 2000   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je servis 2 ks automobilových plošin BRONTO SKYLIFT F32 MDT 2000 po 20-ti letech provozu, oprava a roční servis, podle technických podmínek, které jsou přílohami č. 1 a 2 zadávacích podmínek. Příloha č. 1 – technická specifikace (plošina výr. č. 4280-167, dislokace České Budějovice). Příloha č. 2 – technická specifikace (plošina výr. č. 4095-124, dislokace Tábor)
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Celková oprava samosběrného zametače K5 včetně čelního výsuvného agresivního kartáče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je celková oprava samosběrného zametače K5 včetně čelního výsuvného agresivního kartáče, výr. č. 200025007, rok výroby 2000, inv. č. 4000495.Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v technických podmínkách uvedených jako příloha č. 2.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie