Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji, objednávka č. 4   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajištění běžné údržby silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji. Cílem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu odstraněním závad ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejich součástí a příslušenství. Běžná údržba zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci inspekčních prohlídek silnic. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, příkopů, rigolů, mostů, vpustí, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, včetně jejich čištění, závady ve svislém dopravním značení nebo bezpečnosti silničního provozu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2019-2020 - oblast Most a Teplice   
Stručný popis: Rámcová dohoda na poskytování služeb běžné údržby silnic I. třídy v Ústeckém kraji v oblasti Most a Teplice po dobu 24 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Velké Losiny
Nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Rooseveltova - velkoplošná oprava komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v ul. Rooseveltova, Ústí nad Labem. Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky: 1. V řešeném úseku bude nejprve provedeno odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 100 mm. 2. Následně bude v celém řešeném úseku provedena výšková úprava prvků technického vybavení území a vyrovnávky. 3. V takto připraveném území bude následně provedena pokládka ložní vrstvy ACL 16 tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. 4. Vzhledem k provozu trolejbusových linek městské hromadné dopravy budou práce prováděny se zachováním jejich provozu. Případné krátkodobé omezení trolejbusové trati lze realizovat po předchozí dohodě s pracovníky dopravce (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.) pouze o víkendu. 5. Vybraný uchazeč je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Parkoviště Meruňková - velkoplošná oprava komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v prostoru parkoviště v ul. Meruňková. Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky: 1. V řešeném úseku bude nejprve provedeno odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 100 mm. 2. Následně bude v celém řešeném úseku provedena výšková úprava prvků uličních vpustí a vyrovnávky. 3. V takto připraveném území bude následně provedena pokládka ložní vrstvy ACL 16 tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. 4. Vybraný účastník řízení je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19,37,34,38 - Běžná údržba Havlíčkův Brod   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. třídy v okrese Havlíčkův Brod v letech 2019-2023.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19, 34, 34H Běžná údržba Pelhřimov   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. třídy v okrese Pelhřimov v roce 2020.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelsví silnic a dálnic ČR
I/23,38-Běžná údržba Jihlava - Třebíč oblast 42   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby na sinicích I. třídy v okresech Jihlava a Třebíč oblast 42.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19,37 Běžná údržba Žďár n.S.   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. třídy v okrese Žďár nad Sázavou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajištění běžné údržby silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji. Cílem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu odstraněním závad ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejich součástí a příslušenství. Běžná údržba zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci inspekčních prohlídek silnic. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, příkopů, rigolů, mostů, vpustí, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, včetně jejich čištění, závady ve svislém dopravním značení nebo bezpečnosti silničního provozu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba - sil. I. třídy a dálnice D55 v ZK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Mladá Boleslav
Opravy a údržba komunikací, chodníků a parkovišť včetně dopravního značení na území města Mladá Boleslav   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy, provozu, oprav a údržby místních komunikací, chodníků a cest včetně odvodnění, parkovišť a ostatních ploch svislého a vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení a autobusových zastávek na katastrálním území Města Mladá Boleslav.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD kosení travních porostů   
Stručný popis: V rámci zakázky bude prováděno kosení travních porostů podél komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti JIHOZÁPAD po dobu 48 hodin.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj, Město Ralsko
Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění akce A je rekonstrukce úseku silnice II/268 nacházející se v okrese Česká Lípa na území obcí Ralsko a Mimoň v Libereckém kraji. Začátek úseku ve staničení km 22,106 je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje. Konec řešeného úseku ve staničení km 35,929 je v Mimoni před železničním přejezdem č. P3443. Celková délka rekonstruované silnice II/268 je 12,293 km. Předmětem plnění akce B je výstavba a úprava místních komunikací v úseku č. 4, chodníků a stezek se společným provozem chodců a cyklistů na území obce Kuřívody. Provedení navržených opatření vyplývá z provedených změn na trase silnice II/268 a úpravy křižovatky silnic II/268 × III/27235.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Nátěry příslušenství komunikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace nátěrů příslušenství komunikací v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. nátěry zábradlí 2. nátěry svodidel 3. nátěr nosných konstrukcí bezpečnostních zrcadel 4. odstranění hrubých nečistot, očištění koroze a odmaštění. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s jedním dodavatelem. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie