Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 35 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Silnice III/2923 Chuchelna - Palučiny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce silnice III/2923 v obci Chuchelna a místní části města Semily – Klinkovice v úseku od křižovatky se silnicí III/2829 po křižovatku se silnicí III/2922. Délka předmětného úseku opravy je 1 140 m. Jedná se o rekonstrukci horních vrstev konstrukce vozovky včetně rekonstrukce stávajících objektů odvodnění, příp. doplnění objektů nových. Ve vybraných úsecích bude pod zpevněnou krajnicí uložen podélný trativod. Dále bude doplněno vybavení komunikace a dosypána a zhutněna nezpevněná krajnice v celém rozsahu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD, běžná letní údržba   
Stručný popis: V rámci zakázky bude prováděna běžná údržba komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je souvislá údržba stávajícího krytu vozovky silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice. Délka předmětného úseku opravy je 2 117 m. V úseku předmětné komunikace je navržena obnova asfaltobetonového krytu, u které bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech a připojení, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a vjezdech a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektů, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného i svislého dopravního značení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil.I tříd Pardubického kraje, okres SY + UO, běžná údržba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění běžné letní údržby silnic I. tříd v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí v letech 2019 – 2022 na základě přiloženého rozpisu jednotlivých požadovaných úkonů a požadovaného počtu měrných jednotek v daném roce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/26836 Lindava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce silnice III/26836 procházející městem Cvikov a městskou částí Lindava v celkové délce 5,441 km. Jedná se o homogenizaci silnice, zpevnění krajnic, obnovu/doplnění bezpečnostního zařízení, výměnu svislého a vodorovného dopravního značení, pročištění příkopů a rekonstrukci propustků a opěrných zdí. Rekonstrukce komunikace vychází ze zpracované diagnostiky vozovky. Z ní vychází na celém úseku dvě varianty úprav. V místě, kde nebude zásah do vozovky v celé šíři bude provedena recyklace za studena. Tam, kde bude zásah do stávající vozovky větší bude užita kompletní rekonstrukce vozovkového souvrství (jedná se zejména o místa, kde bude probíhat rekonstrukce propustků, rekonstrukce opěrný zdí, apod.). Následně bude provedena pokládka celoplošných asfaltových vrstev. Na úseku se nachází 33 propustků, jejichž předmětem je rekonstrukce a jsou součástí této stavby. V rámci stavby bude rekonstruováno 5 opěrných zdí a dojde ke směrovému posunu stožárů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
LK Běžná údržba silnic I.třídy 2019-2023   
Stručný popis: Běžná údržba silnic I.třídy směrově dělených i nedělených a části dálnice D10 na území Libereckého kraje prováděná za provozu, v rozsahu vymezeném vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 9 a přílohou č.5 k této vyhlášce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19, 37 Běžná údržba Žďár n.S.   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. třídy v okrese Žďár n.S. na roky 2019-2022.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/23, 38, – Běžná údržba Jihlava – Třebíč oblast 42   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby na silnicích I.třídy v okresech Jihlava a Třebíč v roce 2019-2023
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
LK Běžná údržba silnic I. třídy 2019-2023   
Stručný popis: Běžná údržba silnic I. třídy směrově dělených i nedělených a části dálnice D10 na území Libereckého kraje prováděná za provozu, v rozsahu vymezeném vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, §9 a přílohou č. 5 k této vyhlášce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na periodické opravy lokomotiv ř. 714   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav lokomotiv řady 714 a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo., pro období 18 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 3 oprav.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Technické služby Zlín, s.r.o.
Oprava veřejného osvětlení - areál Baťovy závody   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava veřejného osvětlení ve Zlíně - areál Baťovy závody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19, 37,34,38 – Běžná údržba Havlíčkův Brod   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I.třídy v okrese Havlíčkův Brod v letech 2019-2022.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19, 34, 34H Běžná údržba Pelhřimov   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. třídy v okrese Pelhřimov na roky 2019-2020.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji   
Stručný popis: Rámcová dohoda na provádění běžné údržby na silnicích I. tříd v Královéhradeckém kraji na dobu 48 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/28730 a III/28732 Černá Studnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je velkoplošná oprava povrchu vozovky silnice III/28732 v úseku mezi lokalitou Horní Černá Studnice a Nové Mýtiny (délka předmětného úseku 865 m) a silnice III/28730 v úseku mezi lokalitou Dolní Černá Studnice a Nová Ves nad Nisou (délka předmětného úseku 3995 m). V úseku předmětných silnic bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů včetně obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektu, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného dopravního značení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie