Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 39 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
DMS-VZ-19-07: Lasery pro kvantovou spektroskopii   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v iontové pasti. Specializovaný zdroj laserového záření – plynule laditelný laser pro přenos v telekomunikačním pásmu C (1 ks), dovolí vysílat superstabilní optickou frekvenci z optických atomových hodin přes optickou fotonickou síť na vlnové délce volitelné ve velkém rozsahu a bude tak možné plně otestovat chování fotonické sítě pro velice široký rozsah vlnových délek v telekomunikačním pásmu C.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky dalekohledů s měřením vzdálenosti   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na nákup dalekohledů s měřením vzdálenosti na období 36 měsíců od uzavření rámcové dohody. Předpokládaný počet: 130 kusů dalekohledů s měřením vzdálenosti
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Česká televize
Televizní objektivy 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka televizních objektivů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka elektronového mikroskopu pro kvalitativní analýzu povrchů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodání elektronového mikroskopu pro kvalitativní analýzu povrchů včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i
Skenovací laserový interferometrický systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovací laserový interferometrický systém pro vyšetřování dynamické odezvy mikrovzorků. Zařízení bude využíváno pro bezkontaktní měření vibrační odezvy malých vzorků pevných látek (řádově o rozměrech jednotek milimetrů) pomocí metod laserové interferometrie. Plně bezkontaktní režim měření je nezbytný, aby vzorek mohl být při měření umístěn v teplotní vakuové komoře. Zařízení bude využito pro zkoumání široké třídy materiálů, zahrnující monokrystaly a polykrystaly kovů, iontové a kovalentní krystaly, mikro- a nanokompozity a tenké vrstvy. Bližší specifikace v rámci ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská – První část – dodávka vybavení učebny fyziky II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávky vybavení učebny fyziky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (automatický digitální) - opakování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického digitálního mikroskopu s vysokým rozlišením, který bude sloužit k pozorování mikrostruktury a povrchů či lomových ploch kovových materiálů, polymerů, kompozitů i povlaků (dále jen „mikroskop“). Zadavatel požaduje dodání mikroskopu dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří přílohu smlouvy na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Bio CCSu: Modul vizualizace a optických metod   
Stručný popis: „Modul vizualizace a optických metod“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických přístrojů pro modernizaci expanzních mlžných komor, které jsou unikátním experimentálním zařízením. Systém bude dále využit pro testování prototypu separátoru. Modul sestává ze speciální kamery pro záznam rychlých dějů a stabilního laseru. Rychlá kamera bude využita pro záznam růstu kapek, a to buď přímou vizualizací nebo záznamem obrazce dopředného rozptylu světla. Další uvažované využití je pro záznam interferometrických obrazů a pro diagnostiku rychle se pohybujících částí expanzních komor a prototypu separačního zařízení. Laser bude využit pro záznam nukleace a růstu kapek na bázi Mieova rozptylu světla.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
100Hz, 100mJ-class Amplifier   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení bylo realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění dodávky 100Hz, 100mJ-class Amplifier (zesilovače třídy 100Hz, 100mJ). Dodávka tohoto zesilovače (celého systému včetně pomocného zařízení) je požadována k tomu, aby tvořila nedílnou součást front-endu pro laserový systém 10 J budovaného v Science and Technology Facilities Council (STFC) v Rutherford Appleton Laboratory (RAL) ve Velké Británii. Dodávka je podrobně specifikována v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Česká zemědělská univerzita v Praze
Záznamová a zobrazovací zařízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení pro pořizování, zpracování a prezentaci digitálních audio a video záznamů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT-CIIRC: Optický měřicí systém pro snímání tvaru a povrchu   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku optického měřicího přístroje pro snímání tvaru a povrchu (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrhu kupní smlouvy (dále také „smlouva“) a v Příloze č. 2, Technická specifikace, které jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Západočeská univerzita v Plzni
Laserový systém s ultrakrátkými pulzy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání laserového systému s ultrakrátkými pulzy pro laserové texturování a mikroobrábění povrchu materiálů a vývoj měřících systémů pro tyto laserové procesy. Systém bude obsahovat femtosekundový pulzní laser v průmyslovém provedení, rychlou skenovací hlavu, objektivy, optický stůl, motorizované mikroposuvy, optiku, konstrukci pro držení optiky, řídící kartu, software, zakrytování, ochranné brýle, chladič, řídící počítač a další potřebné součásti. Součástí dodávky bude sestavení všech komponent na optický stůl, naladění optické cesty přes optické prvky a skenovací hlavu a ukázání plné funkčnosti systému provedením texturování a mikroobrábění několika vzorků. Součástí dodávky bude také technická dokumentace, zaškolení, záruční servis a provedení praktické ukázky splnění požadavků. Dále stanoveno v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 závazného návrhu smlouvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Experimentální systém pro vakuovou depozici nových typů tenkých vrstev   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání experimentálního systému pro vakuovou depozici nových typů tenkých vrstev včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka elektronového mikroskopu pro kvalitativní analýzu povrchů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodání elektronového mikroskopu pro kvalitativní analýzu povrchů včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka elektronového mikroskopu pro kvalitativní analýzu povrchů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodání elektronového mikroskopu pro kvalitativní analýzu povrchů (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie