Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Letiště Praha, a.s.
Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Severočeské doly a.s.
Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB   
Stručný popis: Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení kompenzace bude Zhotovitelem instalován nový řídicí systém. Pro nové technologie centrálního velínu bude Zhotovitelem provedeno nové záložní napájení. Obnova technologických zařízení (centrální dispečink a související zařízení), které jsou umístěna uvnitř stávajícího objektu budovy společných provozů rozvodny TR1 včetně s obnovou centrálního dispečinku související obnovy zařízení pro sběr dat a řízení kompenzace v jednotlivých VN spínacích stanicích (TSN), které se nachází na území dolu Bílina. I v tomto případě budou veškeré práce prováděny ve stávajících objektech spínacích stanic, žádné nové stavby nevznikají. Účel užívání stavby nebude změněn. Drob
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Ostravská univerzita
Nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních metod v grafice II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních metod v grafice.Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávek, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. Součástí plnění je rovněž doprava a zaškolení obsluhy. Zakázka je rozdělena na čtyři části.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA
ÚPRAVNA VODY HORKA – REKONSTRUKCE ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace řídícího systému úpravny vody, a to vzhledem k morální i technické zastaralosti systému, ke zrychlení práce tohoto systému, zvýšení spolehlivosti systému a zvýšení technologických možností ASŘTP. Předmětem projektu je rekonstrukce PLC automatů v jednotlivých technologických rozvaděčích včetně nového napojení automatů pomocí optické sítě. Demontáže, montáže i vyzkoušení technologie bude probíhat za provozu úpravny vody tak, aby nebyl chod ÚV narušen. Je proto nutná úzká spolupráce s provozovatelem úpravny včetně odsouhlasení všech odstávek a omezení chodu úpravny.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
ČEZ, a. s.
Akce 6993 - Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti PAMS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je náhrada původního řídicího systému PAMS1 a PAMS2 platformy SAGEM-VME na všech čtyřech blocích Jaderné elektrárny Dukovany při respektování všech rozdílů, které existují mezi jednotlivými bloky. Náhrada bude provedena technologií, která bude mít zajištěnou dostatečnou životnost a dodávky náhradních dílů tak, aby mohl být systém PAMS provozován nejméně do roku 2035.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů_3   
Stručný popis: digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie