Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 101 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Teplo Přerov a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 258 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Holýšov
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2020-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3567 MWh pro roky 2020 - 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
VOP CZ, s.p.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019 Q12019   
Stručný popis: Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 na dobu jednoho roku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
VOP CZ, s.p.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019 Q22019   
Stručný popis: Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 na dobu jednoho roku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Město Vrchlabí
Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vrchlabí a přidružené subjekty na období roku 2020 a 2021 v předpokládaném souhrnném objemu 8616,79 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů a pronájem nadzemních zásobníků   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu (celní sazebník 27111294) včetně dopravy, přečerpání do nádrží a poskytnutí skladovacích zásobníků a veškerého vybavení pro fungování dodávek a uskladnění ZUP pro kotelny provozované AS-PO.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Česká unie sportu, z.s.
Dodávky zemního plynu pro objekty provozované ČUS na 3 roky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí průběžných fyzických dodávek zemního plynu v režimu Smlouvy o sdružených dodávkách plynu do odběrných míst zadavatele od 06:00 hodin 1. 1. 2020 do 05:59 hodin 1. 1. 2023. Předmětem plnění je i zabezpečení přepravy, distribuce a případného uskladnění zemního plynu. Součástí předmětu plnění je rovněž převzetí závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění. Blíže viz ZD.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo kultury
Zajištění dodávek plynu pro resort Ministerstva kultury na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 63 405 MWh pro rok 2020, ve složení 24 633 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 38 772 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Dodávky zemního plynu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 2019 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel si zadáním této veřejné zakázky klade za cíl zajištění dodávek zemního plynu a sdružených služeb pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží   
Stručný popis: Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, jsou průběžné dodávky pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží (bencalor) zadavatele včetně dopravy do všech areálů zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. Dodávaný předmět plnění musí splňovat požadavky ČSN EN 590+A1. Předpokládaný objem dodávek, doba trvání rámcové dohody a bližší specifikace předmětu plnění týkající se tříd dodávané motorové nafty je uvedeno v závazném textu rámcové dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Město Veselí nad Lužnicí
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Veselí nad Lužnicí a s ním zúčastněné zadavatele na období 2020 – 2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ) - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu. Odběrná místa zemního plynu zadavatelů v kategorii maloodběr v celkovém počtu 19 a v celkovém množství dodávky cca 2 297 MWh/rok, pro období dodávky 01.01.2020 6:00 hod. do 01.01.2024 6:00 hod. cca 9 188 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a přidružené subjekty z resortu MPO na období roku 2020 v předpokládaném souhrnném objemu 10 244,471 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 1 798 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Třeboň
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 – 2023 formou postupného nákupu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ) - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Dodávka pevných paliv 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných paliv včetně dopravy, uložení a urovnání na skládky a dodávka dřevěných pelet včetně dopravy cisternou s pneumatickým vyprazdňováním a uložení foukáním do skladů u kotelen provozovaných Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie