Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 88 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Motorová nafta na období 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka letní a zimní motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 860 000 litrů na období 2019 - 2020 pro střediska a cestmistrovství Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Město Bakov nad Jizerou
Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 1977 MWh pro rok 2020, ve složení 1252 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 704 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 5 643 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Vězeňská služba České republiky
Odolov - dodávky TOEL 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen "TOEL") do nadzemních zásobníků (2x35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu platnosti Rámcové dohody do 31.12. 2019 nebo do vyčerpání limitu 8400000,00 Kč bez DPH.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Město Vysoké Mýto
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto a okolní obce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Správa státních hmotných rezerv
19-055.2 Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 + A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ústecký kraj
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021   
Stručný popis: Centralizované zadávání dodávek zemního plynu pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 121 197 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 61 569 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 59 628 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
NET4GAS, s.r.o.
DODÁVKA PLYNU PRO R. 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup zemního plynu Zadavatelem pro vlastní spotřebu podle § 58 odst. 1 písm. J) energetického zákona, zejména pro spotřebu kompresorových stanic CS Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav. Smlouva stanovuje povinnost uchazeče dle pokynu zadavatele dodat plyn. Maximální množství plynu, který je uchazeč povinen dodat v období plnění zakázky, je 2,295 TWh. Zajištění dodání plynu bude realizováno následujícím způsobem: Uchazeč dodá zadavateli v každém plynárenském dni D v období plnění zakázky plyn v množství dle nominačního požadavku, který obdrží od zadavatele předchozí kalendářní den do 10:00 hodin. Po uplynutí příslušného kalendářního plynárenského měsíce si zadavatel a uchazeč potvrdí množství předaného plynu v předávacím protokolu. Protokol musí být schválen stranami do třetího kalendářního dne následujícího plynárenského měsíce nebo první pracovní den poté. Za dodání plynu zaplatí zadavatel uchazeči sjednanou úplatu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Vysoká škola ekonomická v Praze
Dodávka plynu pro VŠE v Praze na období 1. 10. 2019 - 30. 9. 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou ve smyslu ustanovení § 14 zákona dodávky zemního plynu ve sjednaném množství a termínech do odběrných míst zadavatele, převzetí odpovědnosti za odchylku vztahující se k těmto odběrným místům ze strany dodavatele a zajištění souvisejících služeb v plynárenství dle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Správa státních hmotných rezerv
19-059 Pořízení leteckého petroleje JET A1   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A-1, který bude využíván pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa Pražského hradu
Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu od 1. ledna 2020 do 1. ledna 2021   
Stručný popis: Předmětem této veřejně zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1. 1. 2020 (od 6:00 hod.) do dne 1. 1. 2021 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována dále v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Zadavatel bude s vybraným dodavatelem uzavírat smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Bližší specifkace předmětu plnění i jednotlivých odběrných míst je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
PNMO Bílá Voda Dodávka pevných paliv 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných paliv pro Psychiatrickou nemocnici Marianny Oranžské v množství a kvalitě dle zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
Teplo Přerov a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 258 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Holýšov
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2020-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3567 MWh pro roky 2020 - 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
VOP CZ, s.p.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019 Q12019   
Stručný popis: Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 na dobu jednoho roku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie