Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 298 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pardubice
Dodávky výpočetní techniky - počítače   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky počítačů na základě rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, tj. uzavřené s jedním dodavatelem. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Pardubice
Dodávky přenosných počítačů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky přenosných počítačů na základě rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, tj. uzavřené s jedním dodavatelem. Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 35723-1 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/35723 Proseč v délce 41,46m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru a šířky mostu a úpravou osy komunikace III/35723 a navazující místní komunikace. Obnovou komunikace a mostu dojde k záboru do sousedních okolních pozemků. Navrhovaná akce se nachází v intravilánu obce Proseč, v prostoru křížení komunikace III/35723 s vodním tokem Prosečský potok ve správě Lesy ČR s. p.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Litomyšl
Pořízení traktoru s příslušenstvím   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávku. Pořízení traktoru s příslušenstvím
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Univerzita Pardubice
Rozšíření a modernizace strukturovaných sítí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky/ek na základě rámcové dohody jsou služby systémového inženýra, dodávka 3 ks agregačních prvků, koleje KA, KD a KER, prodloužení záruky od výrobce.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby pre počítačové siete
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/17 Nový Dvůr - hr. Stř. kraje, velkoplošné výspravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení velkoplošných výsprav poruch vozovky silnice I/17 v popsaném úseku dle VD-ZDS, vypracované projekční firmou DSP Kostěnice a.s. frézováním, pokládkou nových asfaltových vrstev a ošetřením vzniklých pracovních spar s obnovou VDZ. Staničení km 8,810-12,555.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 424 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Základní škola Svitavy, Felberova 2
Zařízení a vybavení učebny - technologická část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologické části
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola Svitavy, Felberova 2
Zařízení a vybavení učebny - výrobní část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výrobní části
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/43 Vendolí - hranice města Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o realizaci stavby I/34 Vendolí – hranice města Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP na základě projektové dokumentace vypracované firmou AMOK Pardubice. Tento projekt požadovalo vedení obce Vendolí kvůli zvýšení bezpečnosti při odbočování z I/34.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Prklišov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Prklišov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Univerzita Pardubice
Dodávky výpočetní techniky - počítačová příslušenství a spotřební materiál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky počítačového příslušenství a spotřebního materiálu na základě rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, tj. uzavřené s jedním dodavatelem. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně po dobu 2 let trvání rámcové dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Obec Libchavy
SBĚRNÝ DVŮR OBCE LIBCHAVY – STAVEBNÍ PRÁCE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vybudování trvalé stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby, respektive sběrného dvora vč. obslužného objektu s hygienickým zázemím, sklady a zpevněné plochy na stávajících volných nezemědělských plochách v rozsahu dle projektové dokumentace „SBĚRNÝ DVŮR OBCE LIBCHAVY“ zpracované obchodní společností IKOV stavební s. r. o., se sídlem Tovární 810, 538 21 Slatiňany, IČO: 60933399, odpovědným projektantem Ing. Pavlem Šejnou, ČKAIT 0700203 v 10/2017.
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Modernizace silnice III/3229 Semín - Břehy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o modernizaci komunikace III/3229 v úseku obcí Semín - Břehy v celkové délce přibližně 2,139 km. V rámci modernizace dojde k obnově asfaltových vrstev a dostředných sklonů s případnou sanací krajnic, opravě čel a římsy propustku, osazení záchytného zařízení a dopravního značení. Dokumentace je rozdělena na následující stavební objekty: SO 101 – komunikace 0,000 – 1,340 km SO 102 – komunikace 1,340 – 1,840 km SO 103 – komunikace 1,840 – 2,139 km Stavba je rozdělena na 2 etapy (etapa A a etapa B dle PD): část č. 1 – stavební práce spojené s etapou A budou realizovány v roce 2019 a jedná se o SO 102 a 103 a etapa č. 2 – stavební práce spojené s etapou B budou realizovány s předpokladem v roce 2020 jedná se o SO 101 km 0,000 – 1,340 vč. navazujících SO k tomuto objektu. S vybraným zhotovitelem bude uzavřena jedna Smlouva o dílo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
SPORTES Svitavy s.r.o.
Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie