Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 337 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rozvojový fond Pardubice a.s.
Dodávka krytí ledové plochy MFA Pardubice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka krytí ledové plochy pro položení na ledovou plochu v multifunkční aréně Pardubice vč. dopravy, položení, úprav na daný rozměr, zaškolení obsluhy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Statutární město Pardubice
MŠ Svítkov - novostavba - realizace, dodávka nábytku   
Stručný popis: Dodávka nábytku do novostavby objektu Mateřské školy v Pardubicích - Svítkově.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dovávka stravy pro žáky a zaměstnace základní školy.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Statutární město Pardubice
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace novostavby lávky, která umožní přechod pěších a cyklistů přes řeku Labe v Pardubicích. Délka přemostění činí 113,053 m a délka lávky 129,560 m. Šířka lávky včetně zábradlí je 6,408 m. Nosnou konstrukci lávky tvoří visutá ocelobetonová mostovka o dvou polích. Jedná se o nesymetrickou visutou konstrukci s nosným kabelem umístěným v ose nosné konstrukce a jednou rovinou závěsů taktéž v ose nosné konstrukce. Nosný visutý kabel je podepírán ocelovým pylonem tvaru A. Mostovka je ocelobetonový průřez, jež je tvořen páteřním komorovým nosníkem, spřaženou betonovou deskou a krajními ocelovými trubkami. Součástí díla bude osvětlení lávky a se stavbou související přeložky inženýrských sítí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Statutární město Pardubice
MŠ Svítkov, novostavba - realizace, dodávka gastrotechnologie   
Stručný popis: Dodávka vybavení školní kuchyně gastrotechnologií do nově budovaného objektu Mateřské školy v Pardubicích – Svítkově. Kapacita stravovacího provozu je nedílnou součástí provozu školky. Sortiment podávaných jídel bude tvořit obvyklý sortiment obědů a svačin včetně výroby zeleninových salátů, pomazánek a zajišťování pitného režimu. Jídla z kuchyně budou převážena v úrovni přízemního podlaží na vozíku ve vnitřních chodbách do vedlejších pavilonů se 3 odděleními se samostatnými výdejními kuchyňkami. Kapacita kuchyně dle projektové dokumentace činí 85 obědů denně + svačiny a to pro 75 dětí ve 3 odděleních mateřské školy a 10 osob personálu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Univerzita Pardubice
Dodávka upgradu mikroskopu atomárních sil   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozšíření mikroskopu atomárních sil Ntegra (pořízeného zadavatelem v 5/2019) o následující příslušenství: 1) bezolejovou vakuovou vývěvu a propojovací materiál, 2) vakuový nástavec a čočky pro navýšení prostoru vakuové komory a 3) stolek pro motorizovaný posun vzorku, které významným způsobem zhodnotí technické a provozní parametry stávajícího přístroje,
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení jednotného systému páteřních a přístupových přepínačů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě zadavatele a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů jednotné počítačové sítě zadavatele zahrnující všechny lokality zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na dílo specifikované ve smlouvě o dílo a na poskytování servisních služeb specifikovaných ve smlouvě o poskytování servisních služeb. Součástí rekonstrukce počítačové sítě zadavatele je rovněž dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků a softwarového vybavení v požadované kvalitě a funkcionalitě technologických celků a položek dle přílohy č. 2 - Technická specifikace a požadavky zadavatele. Zadavatel je na základě rozhodnutí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost provozovatelem základní služby a dodavatel vstoupí do smluvního právního vztahu jako významný dodavatel z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Lanškroun
Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady u základní školy na nám. A. Jiráska čp. 139 v Lanškrouně. V rámci stavby jsou řešeny opěrné zdi zajišťující stabilitu svahu a terasovitě uspořádaných výukových ploch bezbariérově zpřístupněných pomocí zdvihacího zařízení - plošiny, schodiště zpřístupňující jednotlivé terasy a propojující současně ul. Na Valech s nádvořím budovy školy, dvoupodlažní objekt samotné učebny o půdorysných rozměrech 6x6 m z kombinace materiálů beton, dřevo a sklo a bezbariérově řešené WC, jako sociální zázemí k učebně. Přesná specifikace je vymezena v příloze č. 2 této ZD (projektová dokumentace), kterou vypracoval MgA. Přemysl Kokeš, IČ a v příloze č. 3 soupis stavebních prací od Petra Krčála, IČ: 88363945
Stavebné práce
Městys Trhová Kamenice
Trhová Kamenice – kanalizace a ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba ČOV a kanalizace v zastavěném území obce Trhová Kamenice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
RobotScientific s.r.o.
Nákup výpočetní techniky /notebooků pro projekt Nano UAV Swarm   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu uvedená v příloze č. 1 - Specifikace požadovaného materiálu, která je součástí této Zadávací dokumentace. Klasifikace předmětu dle CPV kódů: - 30213100-6 - Přenosné počítače
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Obec Sloupnice
KANALIZACE A ČOV SLOUPNICE – I. A II. ETAPA - NÁKUP SLUŽEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup vybraných služeb souvisejících se zajištěním části provozu kanalizace a ČOV Sloupnice – I. a II. etapa. Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Zpracování písemných smluv s odběrateli; 2) Zpracování podkladů stavů z odečtů vodoměrů; 3) Zajištění základních technologických prací souvisejících s provozem ČOV; 4) Vzorkování a rozbory odpadních vod, poradenská a technologická činnost; 5) Provozní dohled nad technologií – dispečink; 6) Odvoz a likvidace kalů v rozsahu podle technických podmínek souhrnně a podrobně specifikovaných ve SVAZKU 2 - TECHNICKÉ PODMÍNKY VYMEZUJÍCÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Pardubický kraj
Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektrických spotřebičů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických spotřebičů pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach a to v rámci projektů IROP.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
Poľnohospodárske stroje
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy (opakovaná VZ)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Pardubický kraj
Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje - balíček VIII   
Stručný popis: Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v 10 objektech Pardubického kraje metodou EPC. Energeticky úsporná opatření zahrnou dle předpokladů zadavatele oblast vytápění (včetně modernizace zdroje, vyčištění otopné soustavy, regulace apod.), osvětlení, spotřebu teplé i studené vody, opatření na VZT, harmonizace napětí, rekuperace apod.. Opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektech zrealizuje. Dodavatel zajistí financování investice, proškolení obsluhy. Realizací úsporných opatření bude dosažena úspora v nákladech na energii, palivo, vodu, případně v dalších nákladech. Dosažené úspory budou dodavatelem garantovány, průběžně sledovány, vyhodnocovány a dokladovány a budou dostačovat k postupnému splacení investice a celé ceny projektu EPC.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie