Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 53 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Státní fond dopravní infrastruktury
Poskytování strážních a recepčních služeb v sídle SFDI 2019 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění strážní a recepční služby zahrnující ostrahu a ochranu vnitřních a vnějších prostor budovy SFDI a pozemků náležících k budově, zařízení, zaměstnanců, nájemců a fyzických osob nacházejících se v budově před škodami na majetku a zdraví, a dále zajištění služeb recepce.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa státních hmotných rezerv
19-057 Centralizace bezpečnostních služeb - uplatnění opce   
Stručný popis: Předmětem VZ je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „16-174 Centralizace bezpečnostních služeb“, evidenční číslo původní VZ ve VVZ: 633677. Na základě uvedené veřejné zakázky byla dne 1. 8. 2016 uzavřena Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb, č. 20160449 (dále jen „smlouva“) na dobu 36 měsíců od data účinnosti smlouvy. V souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací a čl. III. odst. 1 smlouvy zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smlouvy o další 3 měsíce, a to formou dodatku
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Muzeum hlavního města Prahy
Bezpečnostní služby pro Muzeum hlavního města Prahy   
Stručný popis: Výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, zajišťovaný pro zadavatele v následně uvedené rámcové struktuře: A) Ostraha objektů zadavatele, vykonávaná buď osobním výkonem činností ostrahy pracovníky vybraného dodavatele nebo technickým střežením prostřednictvím bezpečnostních systémů zadavatele (EZS, EPS, CCTV) instalovaných ve střežených objektech; B) Ostraha převozů finančních hotovostí spočívající v ostraze svozů tržeb z objektů zadavatele a v ostraze převozů finančních hotovostí na výplaty vč. ostrahy osob zadavatele zúčastněných na převozech; C) Poskytování technických služeb souvisejících s ostrahou (PCO vybraného dodavatele v režimu 24/7/52); D) Další související služby. Předmět a podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně a závazně specifikovány v zadávací dokumentaci (ZD) a přílohách č. 31.2 až 31.14 ZD, zejména v Obchodních podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká Republika - Probační a mediační služba
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů Probační a mediační služby   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objekty PMS
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká Republika - Probační a mediační služba
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů Probační a mediační služby   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objekty PMS
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Fyzická ostraha objektů VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci služeb k zajištění nepřetržité fyzické ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektech RP Praha, Na Perštýně 6, Praha 1; KLIPR Jihlava, Bratří Čapků 18, Jihlava; Brno – venkov Francouzská 40, Brno; Přerov, Smetanova 9, Přerov; Karviná, Poštovní 4, Karviná a dále v objektech využívaných VZP ČR a akcích pořádaných VZP ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká Republika - Probační a mediační služba
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů Probační a mediační služby   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objekty PMS
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ústecký kraj
Zajištění ostrahy objektů KÚÚK   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele zajistit pro zadavatele pravidelnou fyzickou ostrahu objektů zadavatele, tj. ochranu budov, osob a majetku v budovách se nacházejících, případně zajistit na základě písemné žádosti zadavatele operativní posílení fyzické ostrahy objektu či objektů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Vojenská nemocnice Olomouc
Zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku VN Olomouc   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění VZ je výkon činností pro zabezpečení fyzické ostrahy majetku a osob ve Vojenské nemocnici Olomouc stanovených Směrnicemi pro zabezpečení ostrahy v požadované kvalitě a v požadovaném čase, a to v objektech Vojenské nemocnice Olomouc.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Bezpečnostní služby pro ČMZRB   
Stručný popis: Poskytování bezpečnostních služeb pro zadavatele v rozsahu: fyzická ostraha objektů (beze zbraně), monitorovací služby, služby mobilní hlídky, asistenční služby při otevírání a zavírání budov a výjezdy zásahových jednotek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Český báňský úřad
Zajišťování ochrany a ostrahy administrativní budovy Českého báňského úřadu   
Stručný popis: Zajištění ostrahy objektu budovy Českého báňského úřadu v Praze, na adrese Kozí 4, Praha 1. Jedná se o nepřetržitou službu 24 hodin denně.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
ÚŘAD PRÁCE – PRAHA - FYZICKÁ OSTRAHA NA PRACOVIŠTÍCH   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Úřad práce ČR
JMK - Strážní služba pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně - Kontaktní pracoviště Břeclav   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění strážní služby spočívající ve výkonu ostrahy a ochrany osob a majetku v objektu Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Břeclav. V objektu je provozována činnost úřadu práce (nepojistné sociální dávky atd.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Zajištění fyzické ostrahy pro Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ostrahy majetku pro Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na uvedených adresách v bodě 1.6 ZD. Zakázka je rozdělena na 11 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS Praha - Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Smlouva bude sjednaná na dobu neurčitou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie