Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 53 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Železný Brod
Nákup zemního plynu pro město Železný Brod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběru a středního odběru na období 2let od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Počet odběrných míst (OM) je celkem 23 – Maloodběr 22 OM, Středoodběr 1 OM.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávky zemního plynu pro organizace resortu ČÚZK pro rok 2020   
Stručný popis: dodávka zemního plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Vězeňská služba České republiky
Věznice Nové Sedlo - Drahonice – dodávka zemního plynu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zemního plynu včetně bezúplatné instalace a provozování odpařovací stanice a zásobníku zkapalněného zemního plynu (LNG) v objektu VSČR Drahonice dodavatelem.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Černošice
Centrální nákup zemního plynu pro rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb odávky plynu pro pověřující zadavatele v období od 1.1. 2020 do 1.1.2022
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
město Blovice
Dodávka zemního plynu 2020-2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 v předpokládaném rozsahu 2680 MWh/2 roky pro maloodběr (MO) a 2020 MWh/2 roky pro střední odběr (SO).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení prostřednictvím stáčecího potrubí do nadzemního zásobníku (či vzájemně propojených zásobníků), které budou součástí dodávky Dodavatele. Pro zabezpečení kontinuálních dodávek požaduje zadavatel celkový objem zásobníku/zásobníků o celkovém objemu minimálně 4,85 m3. Objem dodávek propanu bude činit celkem cca 25 t/rok. Součástí plnění je též nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího dálkově monitorovat stav zásob uskladněných v zásobnících. Podmínky dodávek jsou podrobně stanoveny ve smlouvě.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Bakov nad Jizerou
Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 1977 MWh pro rok 2020, ve složení 1252 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 704 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 5 643 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Vysoké Mýto
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto a okolní obce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ústecký kraj
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021   
Stručný popis: Centralizované zadávání dodávek zemního plynu pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 121 197 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 61 569 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 59 628 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
NET4GAS, s.r.o.
DODÁVKA PLYNU PRO R. 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup zemního plynu Zadavatelem pro vlastní spotřebu podle § 58 odst. 1 písm. J) energetického zákona, zejména pro spotřebu kompresorových stanic CS Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav. Smlouva stanovuje povinnost uchazeče dle pokynu zadavatele dodat plyn. Maximální množství plynu, který je uchazeč povinen dodat v období plnění zakázky, je 2,295 TWh. Zajištění dodání plynu bude realizováno následujícím způsobem: Uchazeč dodá zadavateli v každém plynárenském dni D v období plnění zakázky plyn v množství dle nominačního požadavku, který obdrží od zadavatele předchozí kalendářní den do 10:00 hodin. Po uplynutí příslušného kalendářního plynárenského měsíce si zadavatel a uchazeč potvrdí množství předaného plynu v předávacím protokolu. Protokol musí být schválen stranami do třetího kalendářního dne následujícího plynárenského měsíce nebo první pracovní den poté. Za dodání plynu zaplatí zadavatel uchazeči sjednanou úplatu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Vysoká škola ekonomická v Praze
Dodávka plynu pro VŠE v Praze na období 1. 10. 2019 - 30. 9. 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou ve smyslu ustanovení § 14 zákona dodávky zemního plynu ve sjednaném množství a termínech do odběrných míst zadavatele, převzetí odpovědnosti za odchylku vztahující se k těmto odběrným místům ze strany dodavatele a zajištění souvisejících služeb v plynárenství dle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Správa Pražského hradu
Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu od 1. ledna 2020 do 1. ledna 2021   
Stručný popis: Předmětem této veřejně zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1. 1. 2020 (od 6:00 hod.) do dne 1. 1. 2021 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována dále v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Zadavatel bude s vybraným dodavatelem uzavírat smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Bližší specifkace předmětu plnění i jednotlivých odběrných míst je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Teplo Přerov a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 258 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Holýšov
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2020-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3567 MWh pro roky 2020 - 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie