Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 60 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LOM PRAHA s.p.
SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVEK PLYNU PRO LOM PRAHA s.p. (2019)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávek plynu včetně distribuce do 4 odběrných míst v době od 1. 9. 2019 do 1. 9. 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Statutární město Děčín
Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) • fyzická dodávka zemního plynu do odběrných místa zadavatelů viz Příloha č. 1 seznam zadavatelů. • Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem ve znění pozdějších předpisů a ve smyslech vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ), • zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, • zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu. Pro období od 1.7.2019 do 31.12.2020, specifikace odběrných míst viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen ZD). V období od 1.9.2019 budou průběžně připojována další odběrná místa, která jsou blíže specifikována s datem připojení v příloze č. 1.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Hustopeče
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 5 441 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace
Dodávka zkapalněného plynu Propan - Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (2. vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zkapalněného plynu propanu pro výrobu tepla, dle potřeb odběratele, zejména v topném období do dvou podzemních zásobníků každý o objemu 25 000 l, včetně dopravy a přečerpání.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Luhačovice
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 14 620 MWh pro rok 2020 – 2022.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Centrum sociálních služeb Tloskov
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků v majetku zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zemního plynu zadavateli (v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu uzavřené na 2 roky) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dále jen „energetický zákon“), v platném znění, vyhlášky ERÚ č. 416/2016 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění, a ve smyslu vyhlášek a cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v platném znění.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Sdružené dodávky zemního plynu pro VZP ČR - 2. cyklus   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: a) dodávky zemního plynu v maloodběru a b) středoodběru v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. a) Dodávka zemního plynu (maloodběr) Předmětem je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s ročním odběrem pod 63 MWh a od 63 MWh do 630 MWh dodavatelem, s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona (dále jen „energetický zákon“) a ve smyslu ustanovení § 121 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu dalších prováděcích vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění. b) Dodávka zemního plynu (středoodběr) Předmětem je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s ročním odběrem od 630 MWh do 4200 MWh dodavatelem, a dále dle písm. a).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Královéhradecký kraj
Společný nákup energií na období 2018 a 2019 – zemní plyn   
Stručný popis: Nákup zemního plynu na období let 2020 – 2021 pro Královéhradecký kraj, zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnosti na komoditní burze.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Q-BYT Čelákovice spol. s r. o.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 29020 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Česká Lípa
Centrální nákup zemního plynu pro město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020   
Stručný popis: Dodávky plynu na rok 2020 pro město Česká Lípa a jeho 19 příspěvkových organizací
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
CEJIZA, s.r.o.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 137 236 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Karlova
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 69 763 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Moravské Budějovice
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 8 132 MWh pro rok 2020
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Kadaň
Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1.1.2020 do 1.1.2023   
Stručný popis: Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele a pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, a to včetně zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb na období od 1.1.2020 do 1.1.2023.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie