Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
Dodávky medicinálních a technických plynů pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních a technických plynů a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví dílčími objednávkami dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené smlouvy.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka medicinálních a technických plynů   
Stručný popis: Dodávky medicinálních a technických plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku s pronájem tlakových lahví a velkokapacitního zásobníku.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to sice na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku medicinálních plynů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka medicinálního kyslíku a medicinálního plynu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická specifikace, po dobu 2 let ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek léčivého přípravku - medicinálního kyslíku, a to včetně nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován, a to na dva roky od podpisu rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky medicinálních a technických plynů vč.nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli medicinální a technické plyny dle jeho požadavků a potřeby, a to včetně nájmu ocelových tlakových lahví, ve kterých bude plyn distribuován, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zboží (technických plynů a chladících medií), nájem tlakových lahví, ve kterých bude uloženo zboží (kupovaný technický plyn) a závoz zboží. Smlouva bude uzavřena na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Medicinální plyny včetně pronájmu lahví   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky: dodávka medicinálních plynů včetně pronájmu lahví. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části: Část 1 VZ - „Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví“ Část 2 VZ - „Dodávka Entonoxu vč. pronájmu lahví“
Chemické výrobky  >  Plyny
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Dodávka medicinálního plynu a nájem lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou dodávky medicinálního plynu (kyslíku) a související pronájem tlakových lahví. S jedním vybraným dodavatelem byla uzavřena rámcová smlouva na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dodávky plynů a pronájem tlakových láhví 2016   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů - medicinálních, technických a zvláštních plynů, kapalného dusíku a argonu v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25 - 50 l, včetně pronájmu tlakových láhví. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele.
Chemické výrobky  >  Plyny
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Medicinální plyny včetně pronájmu lahví   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky: dodávka medicinálních plynů včetně pronájmu lahví. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části: Část 1 VZ - „Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví“ Část 2 VZ - „Dodávka Entonoxu vč. pronájmu lahví“
Chemické výrobky  >  Plyny
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM/2019 – Dodávka kapalného helia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 300 litrů kapalného helia dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to v 2 litrových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, 5 litrových tlakových lahvích odlehčených bez integrovaného ventilu a 10 litrových tlakových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a distribuce do jednotlivých míst plnění.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie