Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 24 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Klatovská nemocnice, a.s.
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a pronájem zásobníku kyslíku pro Klatovskou nemocnici, a.s. 2016   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kapalného medicinálního kyslíku spojené s pronájmem zásobníku na kapalný medicinální kyslík se všemi poplatky a všemi ostatními náklady pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
CEJIZA, s.r.o.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2018 – 2019 – opakované zadání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže mezi jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky medicinálního kyslíku. Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění servisu zásobníků na medicinální kyslík a pronájem zásobníku na medicinální kyslík. Rámcové dohody, smlouvy na zajištění servisu zásobníků a smlouva na pronájem zásobníku (v případě Nemocnice Znojmo) budou uzavřeny s týmž dodavatelem.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
CEJIZA, s.r.o.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže mezi jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku. Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění servisu zásobníků na medicinální kyslík a pronájem zásobníku na medicinální kyslík. Rámcové dohody, smlouvy na zajištění servisu zásobníků a smlouva na pronájem zásobníku (v případě Nemocnice Znojmo) budou uzavřeny s týmž dodavatelem.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Masarykova univerzita
RCX1908 Dodávka technických plynů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka technických plynů technických plynů, redukčních ventilů a pronájem tlakových nádob, ve kterých bude uložen zakoupený technický plyn a to současně, či odděleně, dle požadavku zadavatele. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava, instalace, uvedení do provozu, bezplatné technické a aplikační zaškolení uživatelů a servis.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Karlova
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kapalných plynů (kapalné helium a kapalný dusík) dle technických specifikací zadavatele.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
CEJIZA, s.r.o.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže mezi jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku. Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění servisu zásobníků na medicinální kyslík a pronájem zásobníku na medicinální kyslík. Rámcové dohody, smlouvy na zajištění servisu zásobníků a smlouva na pronájem zásobníku (v případě Nemocnice Znojmo) budou uzavřeny s týmž dodavatelem.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dodávky plynů a pronájem tlakových láhví 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů - medicinálních, technických a zvláštních plynů včetně pronájmu tlakových láhví, kapalného dusíku a argonu (dále jen „zboží“) v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25 - 50 l. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele. Dodávky plynů, na základě uzavřené kupní smlouvy, se uskuteční v objemu dle předpokládaných potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, v termínu max. do 2 pracovních dnů od převzetí objednávky, v případě akutní potřeby i na základě telefonické objednávky. Odběr v předpokládaném množství není zaručen. Součástí plnění je doprava na místa plnění, balné, pojistné za pojištění zboží během dopravy, celní a daňové poplatky, zaškolení zaměstnanců.
Chemické výrobky  >  Plyny
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky medicinálních a technických plynů vč.nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli medicinální a technické plyny dle jeho požadavků a potřeby, a to včetně nájmu ocelových tlakových lahví, ve kterých bude plyn distribuován, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU   
Stručný popis: Dodávka technických a kalibračních plynů
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to sice na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávky medicinálních a technických plynů   
Stručný popis: Předmětem v 1. části zadávacího řízení je dodávka medicinálního plynu a ve 2. části zadávacího řízení jsou předmětem dodávky medicinálních a technických plynů (dále jen „zboží“). Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zboží (technických plynů a chladících medií), nájem tlakových lahví, ve kterých bude uloženo zboží (kupovaný technický plyn) a závoz zboží. Smlouva bude uzavřena na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny
Český hydrometeorologický ústav
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016   
Stručný popis: Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016 na základě jednotlivých objednávek v souladu se zadáním výše uvedené veřejné zakázky a dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a zajištění postupného dodávání potřebných plynů dle aktuálních provozních požadavků zadvatele včetně dopravy.
Chemické výrobky  >  Plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie