Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dodávky plynů a pronájem tlakových láhví 2016   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů - medicinálních, technických a zvláštních plynů, kapalného dusíku a argonu v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25 - 50 l, včetně pronájmu tlakových láhví. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele.
Chemické výrobky  >  Plyny
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Medicinální plyny včetně pronájmu lahví   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky: dodávka medicinálních plynů včetně pronájmu lahví. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části: Část 1 VZ - „Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví“ Část 2 VZ - „Dodávka Entonoxu vč. pronájmu lahví“
Chemické výrobky  >  Plyny
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM/2019 – Dodávka kapalného helia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 300 litrů kapalného helia dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to v 2 litrových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, 5 litrových tlakových lahvích odlehčených bez integrovaného ventilu a 10 litrových tlakových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a distribuce do jednotlivých míst plnění.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 22 (PLYNY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka helia. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Dodávky NO   
Stručný popis: Dodávky NO - plnění za rok 2018
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek léčivého přípravku - medicinálního kyslíku, a to včetně nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován, a to na dva roky od podpisu rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to sice na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Dodávka medicinálního plynu a nájem lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou dodávky medicinálního plynu (kyslíku) a související pronájem tlakových lahví. S jedním vybraným dodavatelem byla uzavřena rámcová smlouva na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zboží (technických plynů a chladících medií), nájem tlakových lahví, ve kterých bude uloženo zboží (kupovaný technický plyn) a závoz zboží. Smlouva bude uzavřena na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto VŘ jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to ve 2l a 10l odlehčených tlakových lahvích s integrovaným redukčním ventilem, plnícím tlakem 200 bar včetně nájmu tlakových lahví, distribuce (rozvoz) a ostatních poplatků tj. ADR, silniční energetický poplatek atd. Tlakové lahve musí splňovat takové parametry, aby byly kompatibilní se současným stavem, místem uložení a nainstalovaným uchycením ve vozidlech ZZS SČK, p. o.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 240 000 kg kapalného dusíku a současně pronájem zásobníku kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené níže, pro potřeby objektu RCPTM v areálu PřF UP Olomouc, Šlechtitelů 27, Olomouc – Holice, a to na období 36 měsíců od 10. dne od nabytí účinnosti příslušných smluv, nedohodnou-li se na zahájení plnění osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak s ohledem na uvedení technického zařízení do provozu. Předmět plnění zahrnuje také řádné proškolení uživatelů.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky je • dodávka kapalného kyslíku do zásobníku Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to včetně přepravy na místo plnění; • dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, a to včetně přepravy na místo určení, dále výpůjčka tlakových láhví pro skladování medicinálních a technických plynů k dočasnému užívání; • dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích pro Nemocnici Kutná Hora, a to včetně přepravy na místo určení, dále výpůjčka tlakových láhví pro skladování medicinálních a technických plynů a zásobníku pro zkapalněný kyslík o objemu 6000 litrů vč. 2 ks vzduchového odpařovače kyslíku k dočasnému užívání; Dodávky kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů jsou požadovány po dobu 48 měsíců.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie