Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 405 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Plzeň
Sportovní areál Prokopávka – rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je celková revitalizace, rekonstrukce a přístavba stávajícího sportovního areálu Prokopávka v Plzni, a to včetně vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace a zajištění vydání kolaudačního souhlasu. Zejména se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu sloužícího pro účely restaurace, ubytovny, šatnového zázemí a sportovní haly s integrovanou tribunou fotbalového hřiště, dále pak o vybudování nového parkoviště a malé tělocvičny, jakož i vybudování nových inženýrských sítí, rekonstrukci fotbalového hřiště, aj.
Stavebné práce
Město Blovice
PROVOZOVATEL SBĚRNÉHO DVORA V BLOVICÍCH   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb ve sběrném dvoře, včetně sběru, odvozu a odstranění v něm vytříděných odpadů. Jedná se o odpad od fyzických a právnických osob v místě plnění, kterým je město Blovice. Poskytovatel zahájí činnost podle Smlouvy o zajištění služeb v oblasti odpadů od 1.9.2019 na dobu určitou do 31.8.2022. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o zajištění služeb v oblasti odpadů (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Domažlice
Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky „Oprava střechy provozního objektu CHVAK“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností DEKPROJEKT s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ 27642411 a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Dodávka obědů pro zaměstnance Zoologické a botanické zahrady m. Plzně, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zajištění celoročního závodního stravování zaměstnanců zadavatele v pracovních dnech v počtu cca 60 - 90 porcí denně s výběrem ze čtyř druhů jídel včetně polévky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Město Holýšov
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2020-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3567 MWh pro roky 2020 - 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Laboratorní materiál a chemikálie 04-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu a chemických výrobků
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Město Holýšov
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2020-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1071 MWh pro roky 2020-2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Krajské ředitesltví policie Plzeňského kraje
Sekvenátor   
Stručný popis: Dodávka sekvenátoru na DNA pro laboratoř OKTE
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fakultní nemocnice Plzeň
Léčivé přípravky 2019-V   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň v celkovém předpokládaném rozsahu 334 184 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Město Domažlice
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika“ v rozsahu dle neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3) a projektu rozmístění. Jedná se o kompletní dodávku vybavení IT a audiovizuální techniky včetně instalace do interiérů vzdělávacího centra ve 2. NP a ve 3.NP, knihovny pro dospělé a pro děti ve 2. NP a ve 3.NP.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obec Heřmanova Huť
Heřmanova Huť – dostavba kanalizační sítě 1. etapa B   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Heřmanova Huť resp. v její místní části Vlkýš, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes kanalizační systém obce Heřmanova Huť na stávající ČOV Heřmanova Huť. Délka kanalizace 2 km. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části kanalizačních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
GZR plast s.r.o.
Vybavení zařízením na zpracování odpadních obalových plastů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks stroje – pulverizéru - na zpracování plastového odpadu, jeho instalace a zajištění jeho provozu Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace), a Technické podmínky pro pulverizér (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
B.j.7PB - PČB Staré Sedliště
B.j.7PB - PČB STaré Sedliště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci dvoupodlažního objektu s č.p. 84 včetně přístavby objektu o velikosti odstraněného objektu č.p. 247 v cetrální části obce Staré Sedliště, bez podsklepení, obsahující 7 bezbariérových bytových jednotek do 50 m2 , s prostory zázemí. Objekt je nyní využíván jako prodejna smíšeného zboží, sklad a bytová jednotka. Původní objekt č.p. 247 - rodinný dům, který bude zbourán a nahrazen novou přístavbu je ve velmi špatném technickém a statickém stavu. Součástí realizace jsou přístupové pozemní komunikace včetně chodníku pro pěší, parkovací plocha (8 parkovacích míst z toho 2 pro imobilní) a připojka na vodovod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
II/235 Drahoňův Újezd - Terešov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího živičného krytu silnice II/235 ve dvou úsecích, a to od mostu ev. č. 235-004 na začátek obce Drahoňův Újezd (úsek 2) a od konce obce směrem na Terešov do km 11,1 silničního staničení (úsek 1). Celková délka úpravy je 2,1 km.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Západočeská univerzita v Plzni
Deformační a kalící dilatometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu deformačního a kalícího dilatometru včetně příslušenství (dále též jako „Zařízení“ nebo „Zboží“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) včetně splnění souvisejících plnění.
Priemyselné mechanizmy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie