Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 347 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
Rekonstrukce školní kuchyně, SOŠ a SOU Sušice, Volšovská ul. objekt č.p. 1139/II (2. vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu, který slouží SOŠ a SOU Sušice jako ubytovací objekt. V 1.NP objektu jsou umístěny sklady, lednice, vstupní hala s vrátnicí a transportní rampa, ve 2.NP je umístěna kuchyně s jídelnou. Na tento objekt navazuje ubytovací objekt, z něhož jeden sklad v přízemí bude připojen k bloku kuchyně – pro suchý sklad a strojovnu VZT. Stavební řešení obecně spočívá ve vybourání čistých podlah a příček dle PD, zajištění stropu pod varnou (odstranění vrchní vrstvy podlahy, provedení mikropilotáže, betonové patky a následně ocelového podpůrného rámu), provedení nového vstupního vnitřního otvoru ve štítové stěně vyššího objektu, provedení šachty pro osobonákladní výtah. Ve varně budou provedeny nové povrchy stěn (obklady), nové podlahy, nové štukové omítky stropů a malby. Venkovní prostory zůstávají bez úprav.
Stavebné práce
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., a to po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., po dobu dvou let a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Plzeň
Roztoky pro peritoneální dialýzu 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky roztoků pro manuální a přístrojovou peritoneální dialýzu pacientů FN Plzeň, vč. nezbytného příslušenství. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 187 080 jednotek formy předmětu plnění (87 480 dialyzačních vaků a 99 600 balení příslušenství). Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka energie chladu   
Stručný popis: Dodávka chladu pro interní pavilon FN Plzeň - Lochotín.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Souprava na nátěry pro SÚSPK 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení soupravy na celoplošné nátěry pro SÚSPK 2019
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Stavebné zariadenia
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Motorová nafta pro SÚSPK (2019)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních zásobníků pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody (2 rok) v předpokládaném množství 1 382 400 litrů - rámcová dohoda s obnovením soutěže, až 5 rámcových dodavatelů
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
II/185 Svrčovec - Dolany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opravu silnice II/185 v úseku od křižovatky silnic II/185 a III/1841 v obci Dolany na konec obce Svrčovec ve směru na Klatovy o celkové délce 2,55 km. V celém rozsahu opravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst, položena ložná a obrusná vrstva. Dále bude provedena oprava propustků, provedení vodorovného dopravního značení, osazení ocelových svodidel, osazení směrových sloupků, zpevnění krajnic a úprava sjezdů. Součástí stavby je také výstavba chodníků v obci Svrčovec a Dolany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Západočeská univerzita v Plzni
3D optické měřící systémy   
Stručný popis: Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 3D optického skeneru pro měření menších a středně velkých objektů a dodávka optického zařízení pro analýzu prostorových pohybů a deformací s příslušným hardwarem a softwarem. Dodané zařízení bude fungovat na principu technologie modrého světla.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Skenery
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
II/186 Defurovy Lažany - kř. III/18631   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Oprava vozovky silnice II/186 v úseku od křižovatky sil. II/186 a II/188 u obce Defurovy Lažany před křižovatku sil. II/186 a III/18631 o celkové délce 2,233 km a části silnice II/188 (v prostoru křižovatky silnic II/188 a II/186) o délce 0,123 km. Celková délka opravy činí 2,356 km. V celém rozsahu opravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst, položena ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby je oprava propustků, provedení vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků, zpevnění krajnic a úprava sjezdů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu – Ultrasonograf pro radiologické pracoviště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje a zařízení (ultrasonografické techniky – přístroje, sondy, příslušenství apod.) včetně montáže, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a následné provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fotbalový klub Tachov, z.s.
Rekonstrukce sportovního areálu - šatny a sociální zázemí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sportovního areálu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Dílo je rozděleno do 2 etap. PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE POUZE I. ETAPA. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v příloze č. 1zadávací dokumentace – závazný vzor návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
Stavebné práce
Západočeská univerzita v Plzni
Licence Microsoft Academic Select Plus pro ZČU (2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky softwarových produktů licenčního programu Microsoft Select Plus pro vzdělávání v režimu velkoobjemového licencování dle smlouvy Microsoft Select Plus č. 6526657 uzavřené mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zástupcem společnosti Microsoft Corporation pro Českou republiku a další související služby
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Západočeská univerzita v Plzni
Firewall (Fortinet) ZČU (2019) – povýšení funkčních vlastností   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je povýšení funkčních vlastností firewallu ZČU, které tvoří sestava zařízení zn. Fortinet, tj. zejm. poskytování servisní podpory firewallu
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
„SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení tělocvičen a chodby v objektu SOU elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56, 318 02 Plzeň, k.ú. Skvrňany, p. č. 2204/3.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie